Aşık toplumun sözcüsüdür

Kültür Elçisi Sayım Azmaz, "Aşık nedir, kime aşık denir" sorularına şu cevabı verdi: Aşık toplumun sözcüsüdür.

Aşık toplumun sözcüsüdür

Sayım Azmaz, tükenmeye yüz tutmuş aşıklık geleneğini canlandırmaya çalışarak halk ozanlarına, aşıklara sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Kültür Elçisi de olan Azmaz, “Dede Korkut'tan günümüze kadar gelen bu kültür mutlaka yaşamalı ve yaşatılmalıdır” ifadelerini kullandı. Aşıklık geleneğinin Türk kültüründe önemli bir yer tuttuğunu da kaydeden Azmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

KAYNAKLARLA BESLENİR

“Aşık bulunduğu toplumun sözcüsüdür. Aşıklık geleneği, yüzyılların deneyimlerinden süzülerek biçimlenmiş, kuralları olan, kuşaktan kuşağa aktarılan değerler bütünüdür. Aşık edebiyatı sözlü gelenekte yaşatılan ürünlerle beslenir. Aşık şiirinin özünde, bulunduğu kültüre ait örnek değerler ve ahlak anlayışı yatar. Din, gelenek ve güncel yaşam, aşık edebiyatını besleyen diğer kaynaklardır.”

Bu kültüre sahip çıkmalıyız 

“Aşıklar, sazlı (telden), sazsız (dilden), doğaçlama yoluyla, kalemle (yazarak) veya birkaç özelliği birden taşıyan geleneğe bağlı olarak sanatlarını icra ederler. Aşıklık geleneğindeki tanımlamaya göre aşıklar; saz çalıp çalamama, atışma, karşılaşma yapıp yapamama, doğaçlama şiir söyleyip söyleyememe, usta-çırak ilişkisi içinde yetişip yetişememe vb. gibi geleneksel ölçülerle birbirlerinden ayrılırlar. Türk milletinin öz değerleriyle uyumlu bu kadim kültürümüze sahip çıkmalıyız.”