Cumhuriyet’in sembol binalarından Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi

Erzurum Kongresi'nin toplandığı ilk bina olan kongre binası, 1864'de Mıgırdiç Sanasaryan tarafından yaptırılmış ve Sanasaryan Koleji (Ermeni Kız Yatılı Okulu) olarak eğitim vermiş.

Cumhuriyet’in sembol binalarından Erzurum Kongre ve Milli Mücadele Müzesi

Cumhuriyet öncesinde bina satın alınarak devlete kazandırılmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Bina 1924 sonlarında bir yangın geçirmiş ve ahşap kısım tamamen yanmış.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Yangından sonra onarılan bina, Gazi İlkokulu olarak 1926’da hizmete açılmış, zaman içerisinde Güzel Sanatlar Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi olarak varlığını devam ettirmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Okulun bir salonu 1960’da Atatürk ve Erzurum Kongresi Müzesi olarak ziyarete açılmış, 2011-2013 yılları arasında TBMM tarafından yapılan restorasyon sonrasında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na devredilmiş.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Günümüzde Kongre Binası, Atatürk Resim Heykel Müzesi ve Galerisi Müdürlüğü olarak hizmet veriyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Erzurum Kongresi, 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında Erzurum’da toplanmıştı.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

17 Haziran’da Vilâyât-ı Şarkıye Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Erzurum şubesi tarafından toplanan Erzurum Kongresi, Erzurum Umûmî Kongresi veya Umûmî Erzurum Kongresi olarak da anılıyor.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kongreye çoğunluğu işgal altındaki 5 doğu ili Trabzon, Erzurum, Sivas, Bitlis ve Van’dan gelen 62 delege katılmış; 2 hafta süren kongrede alınan kararlar kurtuluş mücadelesinde izlenen çizgide önemli ölçüde belirleyici olmuştu.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Kongreyi geçici başkan olarak Erzurum delegelerinden Hoca Raif Efendi açmış; yoklamanın ardından yapılan oylamada Mustafa Kemal Paşa kongre başkanlığına getirilmişti.

Foto: Mustafa Taşkın/DepoPhotos

Aslında kongre görüşmelerinin 10 Temmuz’da başlaması öngörülmüş, delegelerin bir bölümünün anılan tarihte Erzurum’a gelememesinden dolayı ertelenerek, 23 Temmuz’da görüşmelere başlanılmıştı.