-Toplumsal aydınlık ve erincin güvencesi hukuktur.-

Yaşam aydınlığı, insanların başlıca amacı ve ereğidir. Geçici dünya günlerinin, yıllarının tadında hukuk önde gelmektedir. İlişkileri düzenleyen, güvenceye alan ve yarınlar için umutların besleyicisi olan hukuk, ilişkilerin yürütülmesindeki etkinliğiyle önde gelen kurallar topluluğudur. Güvence düzenleyici hukuk gerçek ve etkin bir yaşam güneşidir. Devletin yurttaşlara, yurttaşların birbirlerine karşı davranış düzeni ve ölçütüdür. Yargı kuramlarının sorumluluğu da büyük önem taşımaktadır. Yansızlıkları başta, yeterlik, etkinlik ve doyuruculuğu büyük önem taşımakta, yaşama kattıkları güvence ve esenlik kıvançla paylaşılmaktadır. Ahlaklı, bilgili hukukçular ülke aydınlığının temel taşlarıdır. İlkelerin, değerlerin, toplumsal barışın koruyucularıdır.

Toplumsal barışın, hak ve özgürlüklerin, ilişkilerin, yaşam koşullarıyla bireysel varlık ve değerlerin güvencesi olan hukuk yaşam aydınlığımızın etkin koruyucusudur. Birlikteliğin ve barışın etkin güvencesidir. Bu nedenlerle hukukçulara büyük bir sorumluluk düşmekte, insan yaşamının gölgelenmemesi için etkin bir özenle yaşam karanlıklarını gidererek aydınlık sağlamalarına çabaları istenmektedir.

Bu bağlamda yasa koyucu organa büyük sorumluluk düşmektedir. Siyasal yandaşlık ya da karşıtlıkla değil, ulusun ve ülkenin yaraşırlığına beklentilerine ve özlemlerine önem vermeleri, öncelik tanımaları gerekir. Parti çekişmeleriyle, partizanlıkla, kimi gereksiz duyarlıklar ve karşıtlıklarla ortamı bulandırıp karatmak hiç kimseye yarar getirmez. Partizanlık ulusal barışın ve dayanışmanın karşıtıdır. Partilerin üstünde ulus ve devlet vardır. Bu bilinç, nitelikli hukukçuların değerini artıran bir kişilik özelliğidir. Siyaseti kendileri, partileri için değil, ülkesi ve ulusu için bir hizmet yolu saymak, nitelikli siyasetçilerin amacı ve ülküsüdür.

BAŞSAĞLIĞI

Tanıştığım ve konuştuğum değerli diplomat Bilal ŞİMŞİR’i yitirmenin acısını yaşıyorum. Kendisine Tanrı’dan engin rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve sayanlarına başsağlığı diliyorum.