Konda'nın "Hayat Tarzları 2018" başlıklı raporu, son 10 yıllık toplumsal değişimle ilgili ilginç verileri ortaya koydu. Araştırma, 31 Mart - 1 Nisan arasında 36 ilde, 291 ilçede ve 951 mahalle ve köyde gerçekleşti. Toplam 5 bin 793 kişiyle görüşme yapıldı. KENTLEŞME ARTTI Araştırmaya göre, metropolde yaşayanların oranı yüzde 42'den yüzde 48'e, kentte yaşayanların oranı yüzde 24'ten yüzde 35'e çıktı. Kırda yaşayanların oranı ise yüzde 34'ten yüzde 16'ya düştü. Akşam yemeğini sofrada yiyenlerin oranı da yüzde 45'ten yüzde 38'e düştü. Türkiye'nin hızla apartmanlaştığı da raporla birlikte belirlendi. Müstakil evlerde oturanların oranı yüzde 60'tan yüzde 30'a düştü. Apartmanda oturanların oranı ise yüzde 33'ten yüzde 59'a çıktı. KİRACILARIN ORANI ARTTI Ev sahipliği oranında da düşüş yaşandı. 10 yıl önce ev sahipliği oranı yüzde 74'tü. 2018'de bu oran yüzde 66'ya düştü. Kiracıların oranı ise yüzde 21'den yüzde 29'a çıktı. Hanedeki kişi sayısında önemli bir değişim yaşanmadı. Apartmanlaşmayla beraber az nüfuslu hanelerin arttığı görüldü. 1-2 kişilik haneler yüzde 15'ten yüzde 21'e yükseldi. Okullu insan oranı artarken, hâlâ yüzde 6'lık bir oranın okuryazar olmaması dikkat çekti. Lise mezunlarının oranı yüzde 23'ten yüzde 29'a, üniversite mezunlarının oranı yüzde 9'dan yüzde 16'ya yükseldi. Annelerin yüzde 36'sının, babaların ise yüzde 17'sinin okuryazar olmadığı görüldü. toki 'DİNDAR MUHAFAZAKARLAR'IN ORANI AZALDI Kendine 'Modern' veya 'Dindar Muhafazakar' diyenler son 10 yılda azaldı, ortada duran 'Geleneksel Muhafazakarlar' ise arttı. 2008'de kendisini 'Geleneksel Muhafazarar' olarak tarif edenlerin oranı yüzde 37'ydi. Bu oran 2018'de yüzde 45'e yükseldi. 'Modern'lerin sayısı ise yüzde 32'den yüzde 29'a düştü. TOPLUM DAHA AZ MUTLU Mutluluk oranında da azalma gözüktü. Son 10 yılda mutluluk oranı yüzde 57'den yüzde 52'ye düştü. Türkiye'nin ortalama yaşı 38'den 40'a yükseldi. Evli erkeklerin ortalama yaşı 48 iken, evli kadınların ortalama yaşı 43 olarak saptandı. Toplum yaşlandı ancak bekarların oranı arttı. Evlilerin oranı yüzde 71'den yüzde 65'e düştü, bekarların oranı ise yüzde 24'ten yüzde 27'ye yükseldi. Karşılıklı anlaşarak evlenme gençlerde arttı, fakat görücü usulüyle evlenenlerin hâlâ çoğunlukta olduğu görüldü. 'DİNDAR'LAR AZALDI, ATEİSTLER ÇOĞALDI Kendisine 'dindar' diyenlerin oranı 2008'de yüzde 55'ti. Bu oran 2018'de yüzde 51'e düştü. İnançlı olanların oranı son 10 yılda yüzde 31'den yüzde 34'e yükseldi. Kendisine 'Sofu' diyenlerin oranı da yüzde 13'ten yüzde 10'a düştü. Ateistlerin oranı ise yüzde 1'den yüzde 3'e çıktı. 'İnançsız' olduğunu belirtenler de yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı. Düzenli olarak oruç tutma oranı yüzde 77'den yüzde 65'e düştü. Düzenli olarak namaz kılarım diyenlerin oranı ise yüzde 41'den yüzde 43'e çıktı. Başörtüsü oranı yüzde 52'den yüzde 53'e çıktı. Örtünmeyenlerin oranı yüzde 34'ten yüzde 37'ye yükseldi. Türban oranı ise yüzde 13'ten yüzde 9'a düştü. Bu veriler örtünen kadınların, örtüye "türban" deme oranının düştüğünü gösterdi. [caption id="attachment_2975873" align="aligncenter" width="660"]social_media Katılımcıların yüzde 72'si sosyal medya kullandığını söyledi.[/caption] Raporda ayrıca şu tespitler de yapıldı: - Kadınların dış görünüşü değişiyor. Estetik müdahale de son 3 yılda çok daha kabul görür olmuş. -Yemek yapmada görev paylaşımı daha dengeli hale gelme yolunda. -Toplumun kadınlara bakışında gelişme var. Kadının çalışmak için eşinden izin alması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 69'dan yüzde 55'e düştü. -Eğitim artarken daha nitelikli çalışan sayısı da arttı. Diğer yandan çiftçilerin de yüzde 10'dan yüzde 3'e düştüğü görüldü. -Ev kadınları oranı azaldı. Öğrenci ve emeklilerin oranı arttı. -Enflasyona göre kişi başı gelir 327 TL'den 432 TL'ye çıktı. -Toplum 10 yıl öncesine göre daha ümitli. -Bir arada yaşama talebi arttı. Fakat hâlâ toplumun yarıdan fazlası 'ayrımcılık yaparım' dedi. -"Gerektiğinde asker, yönetimi ele almalıdır" diyenlerin oranı yüzde 48'den yüzde 19'a düştü. -İçki içenlerin oranı yüzde 23'ten yüzde 21'e düştü. -Katılımcıların yüzde 72'si sosyal medya kullandığını söyledi. -Kentleşmenin de etkisiyle türkü dinleme oranı azaldı, pop arttı. Ancak, fantezi müziği dinleyenlerin oranı değişmedi.