Sözcü Plus Giriş

Askeri alan adım adım imara açıldı

İstanbul Şile’de eski askeri lojmanların bulunduğu iki ayrı parselden oluşan toplam 30 dönümlük askeri alan adım adım imara açıldı. Ağaçlarla kaplı askeri alana, Şile Belediye binası ve İSKİ binası inşa edecek.

Özlem GÜVEMLİ
Güncellenme: 14:37, 22/10/2018
Askeri alan adım adım imara açıldı

Şile Balibey mahallesinde 4 bloktan oluşan 5 katlı askeri lojman binalarının depreme dayanıksız olduğu için yıkılmasının ardından parsellerin imarı bir yıl içinde tamamen değiştirildi. İlk plan değişikliği, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde 2017 yılının Kasım ayında oy çokluğu ile gerçekleştirildi. Şile Belediyesi'nin mülkiyetine geçen ve “Askeri Alanlar”  fonksiyonuna sahip 23 dönümlük 120 numaralı parsel, yeni belediye binası yapmak üzere “Belediye hizmet alanına” alındı. Tartışmalı şekilde yapılan plan değişikliğinin ardından bu parselin hemen yanındaki yine askeri olan ve yıkılan lojmanların bir kısmının yer aldığı 119 numaralı parselin imarı da İBB Meclisi'nin 11 Ekim'deki oturumunda değiştirildi.

“ORMAN GÖRÜNÜMÜNDE”

Şile Belediyesi'nin hazırlanarak onaylanmak üzere İBB'ye gönderdiği plan değişikliğinde, 7 dönümlük askeri alanın İSKİ binası yapılabilmesi için “Belediye hizmet alanına” alınması teklif edildi. Plan değişikliği teklifiyle ilgili hazırlanan raporda 24 Kasım 2017'de yan parselde yapılan plan değişikliğine atıf yapılarak parsellerin askeri alandan belediye hizmet alanına alınması ile fonksiyon bütünlüğünün sağlandığı kaydedildi. Raporda arazinin mevcut durumu “çoğunlukla orman görünümünde ağaçlık alan” olarak tanımlandı.

“YEŞİL KALSIN”

Raporda, Milli Savunma Bakanlığı İstanbul İnşaat Emlak Bölge Başkanlığı'nın “şartlı olumlu” görüşü de yer aldı. Milli Savunma Bakanlığı görüş yazısında, parselin “Şile askeri güvenlik bölgesi” sınırları içinden kaldığını hatırlatarak  “Parselde yapılacak her türlü yapılaşma için ruhsat verilmeden önce yetkili komutanlık olan 15. Füze Üs Komutanlığından izin alınması gereklidir” şartı ile askeri alan fonksiyonunun iptalini uygun buldu. İBB Ulaşım Müdürlüğü ise değişikliğin bölge planı kapsamında değerlendirilmesini istedi. İmar ve Bayındırlık Komisyonu kamu yararı taşıdığı gerekçesiyle plan değişikliğini uygun buldu. Plan değişikliği oy çokluğu ile kabul edildi. CHP grubu, askeri alanın yeşil olan olarak değerlendirilmesini istediği için karara ret oyu verdi. Plan değişikliği doğrultusunda eski askeri lojmanların bulunduğu araziye Şile Belediye binası ve İSKİ binası inşa edilecek.