Meme kanseri hastaları için tedavi kadar önemli: Dış görünüşünden mutlu olmak

Kadın kanserlerinde önemli bir orana sahip olan meme kanseri için tedavi kadar önemli olan diğer bir nokta da, cerrahi müdahale gören kadının dış görünüşünden mutlu olması. Bu amaçla yapılan onkoplastik meme cerrahisi uygulamasından bahseden Türk Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, uygulamanın önemini anlattı.

Meme kanseri hastaları için tedavi kadar önemli: Dış görünüşünden mutlu olmak

Türk Cerrahi Derneği yönetim kurulu üyesi Prof. Dr. Atakan Sezer, meme kanseri tanısı alan ve cerrahi tedavi gören kadınların önemli bir problemine dikkat çekti. Kanserden kurtulmanın ilk hedef olduğunu belirten Sezer, cerrahi tedaviden sonra estetik olarak meme bütünlüğünü koruyan müdahalelerin de önemli olduğunu söyledi. Meme kanseri ameliyatı sonrası dış görünüşlerinden memnum olmayan kadınlarda ölüm korkusu, stres gibi durumların daha sık görüldüğünün altını çizen Sezer, onkoplastik meme cerrahisi hakkında bilgiler verdi.

25-49 YAŞ ARALIĞINA DİKKAT!

Tanı konulan her 4 kadın kanserinden 1'i meme kanseri olmasının yanı sıra ülkemizde meme kanseri tanısı alan kadınların %40 gibi yarıya yakınının 25-49 yaş aralığında yer alması ayrıca önem arz eden bir durumdur. Memenin simgelediği kadınlık, annelik, doğurganlık, süt verme gibi birçok anlamı vardır. Toplumumuzda oldukça sık ve erken yaşlarda görülebilen meme kanserinin cerrahi tedavisi de bunun için çok önemlidir. Klasik meme kanser cerrahisinde tüm memenin alınması yani mastektomi ve memenin bir kısmının alındığı meme koruyucu cerrahi yöntemler yarım asrı geçkin zamandır uygulanmaktadır.

DIŞ GÖRÜNÜŞÜNDEN MEMNUN OLMAYAN KADINLARDA ÖLÜM KORKUSU SIK GÖRÜLÜYOR

meme-kanseri-shutter

Meme kanseri nedeni ile ameliyat olmuş kadınlarda yapılan araştırmalar göstermiş ki dış memesi tamamen alınmasa da meme koruyucu cerrahi yapılmış hastaların üçte birinden yarısına yakını dış görünüşlerinden memnun değil. Bu durum birçok hekim, hasta veya aile tarafından göz ardı edilebiliyor ancak yine yapılan çalışmalar sonucu meme kanseri ameliyatı sonrası dış görünüşlerinden memnum olmayan kadınlarda ölüm korkusu, kansere tekrar yakalanma endişesi, hayata yeniden aktif katılma isteksizliği, kadınlık hissiyatlarında azalma, sağlıkları ile ilgili endişe ve depresyon eğilimleri daha sık görülmüştür. Bundan dolayı artık günümüz meme kanser cerrahisinde son 10-15 yıldır artan hızda onkoplastik meme cerrahisi yapılmaktadır. Onkoplastik meme cerrahisi, meme kanser cerrahisini yaptıktan sonra bazı plastik ve rekonstrüktif cerrahi tekniklerle memenin şeklinin ve bütünlüğünün korunmasını amaçlayan bir dizi ameliyatlardır.

Onkoplastik meme cerrahisi sayesinde daha güvenli sınırlarla meme kanseri çıkarılabilmekte, meme yeniden şekillendirilebilmekte, meme simetrisi, büyüklüğü veya pitozisi düzeltilebilmekte, bazı koşullarda cerrahi tedavi sonrası diğer tedavi ihtiyaçları azaltılabilmekte ve bunlar tek seansta ve daha iyi kozmetik sonuçlarla olabilmektedir. Onkoplastik meme cerrahisinde en önemli kriter hangi ameliyat tekniğini hangi kadına ne zaman uygulayacağınızdır. Bunun için meme kanserli kadının yaşı, tümörün evresi, tümörün memedeki yerleşimi, tümör büyüklüğü, meme büyüklüğü gibi birçok faktör Onkoplastik meme cerrahisi yönteminizde tercihleri etkiler. Bu cerrahi eğitim ve tecrübe gerektiren bir süreç olup gerek Türk Cerrahi Derneği gerekse meme hastalıkları ile ilgili dernekler bünyesinde bu eğitimler meslektaşlarımıza kurslar dahilinde verilmektedir.

Özetle, meme kanseri sonrasında kadınlar uygun hasta seçimi, yetkin ekipler ile tedavileri ele alındığında meme kanseri cerrahi tedavisi sonrası hem kanser tedavilerini en iyi şekilde olabilmekte ve vücut bütünlüklerini korumak da mümkün olabilmektedir.

TÜRKİYE’DE HER YIL 30 BİN KADIN MEME KANSERİ TANISI ALIYOR

Kanser günümüzde sağlık çalışanlarının ve bilim adamlarının üzerinde en çok mesai ve zaman harcadıkları bir hastalık olmaya devam ediyor. Dünya sağlık örgütü verilerine göre her yıl dünyada 11 milyon yeni kanser hastası teşhis edilmektedir. Bu kanser hastalarının kadınlarda dağılımına bakılacak olursa en başta gelen neden ise meme kanseri olmaktadır. Ülkemizde de meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanserlerin başında gelmekte ve yılda 30.000'e yakın Meme kanseri tanısı konmaktadır.

Meme kanseri riskini azaltmanın yolları İlginizi Çekebilir Meme kanseri riskini azaltmanın yolları Haftada 2 sosis meme kanseri riskini artırıyor! İlginizi Çekebilir Haftada 2 sosis meme kanseri riskini artırıyor!
Loading...