Çivi yazısını kimler buldu? 8 Mayıs Hadi ipucu sorusu…

Hadi ipucu sorusu 8 Mayıs sorusu yayınlandı. Tarih uygarlıklar boyunca birçok evreden geçmiştir. Bugün kullandığımız yazı da binlerce yıl önce bambaşka şekilde kullanılıyordu. Peki sizce, taşların üzerine, resimler ya da harfler ile özel bir teknik kullanılarak ortaya çıkan çivi yazısını kimler bulmuştur?

Çivi yazısını kimler buldu? 8 Mayıs Hadi ipucu sorusu…

Mezopotamya birçok uygarlığı ve buluşun gerçekleştiği bölge olarak biliniyor. Bölgede çivi yazısı da taşların üzerine, resimler ya da harfler ile sıkça kullanılmıştır. 8 Mayıs Hadi ipucu sorusu da bu konu hakkında geldi. Peki sizce, taşların üzerine, resimler ya da harfler ile özel bir teknik kullanılarak ortaya çıkan çivi yazısını kimler bulmuştur?

ÇİVİ YAZISINI KİMLER BULDU?

Bugünkü ipucumuz insanlık tarihinde yaşanan ilklerden geliyor sevgili hadiciler.Çivi yazısı, çok eski devirlere ait olan Mezopotamya'daki kavimlerin kullandıkları bir yazı çeşididir. Peki sizce, taşların üzerine, resimler ya da harfler ile özel bir teknik kullanılarak ortaya çıkan çivi yazısını kimler bulmuştur?

CEVAP: Sümerler

ÇİVİ YAZISI

İlk yazı örnekleri M.Ö. 3300 yıllarında Sümerlerin Uruk şehrinde bulunmuştur. Bulunan bu yazılar, ucu sivri araçlarla yazıldığından çivi yazısı ismini almıştır. Sümer yazısı, ya da çivi yazısı adı verilen bu yazı, Sümer rahipleri tarafından tapınak ve depolardaki malları kayıt altına almak amacıyla kullanılmıştır. Buradaki asıl amaç, depolardaki malların isimlerinin belirlenerek birbirleriyle karışmasını önlemek olmuştur. Sümerlerden sonra başka milletler de çivi yazısını geliştirip kullanmışlardır. Bunlar; Akadlar, Elamlar, Hititler, Urartular ve Fenikeler gibi uygarlıklardır. Birçok kavim tarından kullanılan ve çözülmesi zor olan çivi yazısı, 1844'te bir İngiliz subay olan Henry Ravlinson tarafından çözülmüştür. Böylece ilk uygarlıklara dair bilgiler de gün yüzüne çıkarılmaya başlanmıştır. Bu yazı tipi papirüs'ün icat edilmesiyle son bulmuştur.