Otomotiv sektörü yeni ÖTV oranlarına ne dedi?

30 Ağustos tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan yeni ÖTV oranlarıyla birlikte yerli üretim giriş seviyesinde olan otomobillerin fiyatlarında yüzde 3 ila 6 arasında indirim olurken, ithal ve motor hacmi yüksek olan otomobillerde ise bu durum yüzde 13 ila 20'nin üzerinde artışı beraberinde getirdi. Yeni düzenlemeyi sorduğumuz yöneticilerin ortak görüşü ise yeni oranlarla birlikte yükselen fiyatların pazarı olumsuz yönde etkileyeceği yönünde.

Otomotiv sektörü yeni ÖTV oranlarına ne dedi?

Otomotiv sektörü ile ilgili olan herkes kurlardaki artış sebebiyle ÖTV matrah dilimlerinin değişimini bekliyordu. Ancak 30 Ağustos’ta yayınlanan Resmi Gazete’de ÖTV’ye güncelleme değil de zam açıklandı.

Bir gece ansızın yine ÖTV zammı! İlginizi Çekebilir Bir gece ansızın yine ÖTV zammı!

Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan bu değişimle birlikte yüzde 45 ve 50’lik yani en alt ÖTV dilimlerinde matrah tutarları 15 bin TL arttırılarak 70 bin TL’den 85 bin TL’ye çıkarıldı. ÖTV yüzdeleri ise 60’dan 80’e, 100’den 130’a, 110’dan 150’ye ve 130’dan da 220’ye çıkarıldı.


Yapılan bu yenilikler her ne kadar en alt dilime yüzde 3 ila 6 arasında bir indirim gibi yansıyor olsa da üst sınıf, özellikle de premium markaların otomobillerine yüzde 13 ile 23 arasında zam anlamına geliyor.

Peki bu duruma otomotiv sektörünün tepe isimleri neler dedi?

ODD BAŞKANI BİLALOĞLU, “EN DÜŞÜK VERGİ DİLİMLERİNDEKİ MODEL SAYISI ÇOK AZ”

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu, Özel Tüketim Vergisi oranlarını belirleyen matrahlar en son 24 Eylül 2018 tarihinde yayımlanan Karar (Karar Sayısı: 132) ile güncellenmişti. Derneğimizin her platformda dile getirdiği husus ise düşük vergi diliminden yararlanabilen model sayısı matrahların uzun zamandır güncellenmemiş olması bakımından oldukça az olduğudur. Bu durum tüketici mağduriyetlerine yol açtığından en alt iki vergi dilimindeki matrahların güncellenmiş olmasını memnuniyetle karşıladığımızı belirtmek isteriz.

ODD YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ BİLALOĞLU

2016 yılı Kasım ayında otomotiv sektöründe ÖTV matrahına dayalı kademeli ÖTV oranı sistemine geçildiğinde ülkemizde satışı yapılan otomobillerin yaklaşık yüzde 49'u yüzde 45‘lik en düşük vergi diliminden faydalanabiliyordu.Bugün itibariyle ülkemizde satışı yapılan otomobillerin yalnızca birkaç model yüzde 45'lik vergi dilimininden yararlanabilmektedir. Ayrıca 1600 cc üstü motor hacmine sahip otomobillerin de 2016 yılı sonunda pazar payı yüzde 3,5 iken (26 bin 560 adet), 2019 sonunda yüzde 2,5'a (9 bin 782 adet) geriledi.

“İÇ PAZARIN BÜYÜMESİNE OLUMSUZ ETKİ EDECEK”

Matrahlara dayalı düzenlemede en düşük vergi dilimlerine giren model sayısının çok kısıtlı olması ve bu bakımdan matrah sınırının altında kalan model seçeneklerinin azlığının tüketiciler yönünden mağduriyetlere yol açacağı görülmektedir. Otomotiv pazarında 1 milyon adetlik iç pazara ilk olarak 2015 yılında ulaşılırken, 2016 yılında 1 milyon 14 bin adet, 2017 yılında 987 bin adet seviyesinde iç pazar satışı gerçekleşmişti. Otomotiv iç pazar satışlarında 2018 yılında 642 bin ve 2019 yılında ise ancak 492 bin adet seviyesine ulaşmıştır. Bu düzenleme öncesinde 2020 toplam otomotiv iç pazarının da 700 bin adet civarında gerçekleşmesi bekleniyordu.

30 Ağustos tarihi itibariyle yayımlanan ve yürürlüğe giren yeni ÖTV artışlarının otomotiv iç pazarın büyümesine ve yeniden 1 milyon seviyesine ulaşmasına ise olumsuz etkisi olacağı görüşündeyiz. Bu durum Otomotiv ekosistemindeki paydaşları da olumsuz etkilemekle beraber Türkiye'ye yapılacak potansiyel yatırımları, istihdamı menfi yönde etkileyecektir.

OYDER BAŞKANI MURAT ŞAHSUVAROĞLU, “FİYATLARDA CİDDİ BİR ARTIŞA NEDEN OLACAK!”

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 30 Ağustos 2020 tarihinde yürürlüğe giren otomotive yönelik ÖTV matrah ve oran düzenlemesinin tüm sektörümüze hayırlı olmasını dileriz. Düzenleme ile 130.000 TL'lik matrahın üzerinde kalan araçlara yönelik ÖTV oranının %60'dan %80'e yükseltilmesinin ise araç fiyatları üzerinde ciddi miktarda bir artışa neden olacağı endişesini taşıyoruz.

Bu durumda; Türkiye'de satılan her 10 aracın 6 tanesinin ithal modeller olması ve ortalama fiyatların 130.000 TL'nin üzerinde seyretmesi nedeniyle araç fiyatlarının daha da ulaşılması zor seviyelere çıkmasına neden olacağını düşünüyoruz. Tüketicinin, yükselme eğilimindeki kredi faizlerinin üzerine bir de ÖTV düzenlemesi (%60-80) ile araçlara ulaşım maliyetlerinin artması, talepte önemli bir azalma yönünde potansiyel taşımaktadır. Gerek pandemi etkisi ile gerekse de faizlerin yükselmesi ile hem yetkili satıcılara hem de markalara planlama ve stoklama açısından ciddi ek yükler de getirecektir.

OYDER BAŞKANI MURAT ŞAHSUVAROĞLU

Ayrıca, kararnamenin ayın son gününde açıklanmış olması ve hemen yürürlüğe girmesi nedeniyle, ay içerisinde satışı gerçekleştirilmiş ve tüketici ile anlaşması sağlanan araçlarda önemli bir sorun yaratacağını düşünüyoruz. Bu uygulamanın 1 Eylül 2020 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesinin bu sakıncayı ortadan kaldıracağına inanıyoruz.

ÖTV matrah düzenlemesinin yaratacağı olumlu etki ile ÖTV oranlarındaki artışın yaratacağı olumsuz etki birlikte değerlendirildiğinde sektörümüzü kısa ve orta vadede daraltacak bir düzenleme olduğunu düşünüyoruz. Bu düzenlemenin ikinci el piyasasındaki fiyat istikrarsızlığına da olumsuz katkı sağlayacak bir gelişme olmasından endişe duyuyoruz.

HYUNDAI GENEL MÜDÜRÜ MURAT BERKEL, “SUV İLE C VE D SEGMENTİ ETKİLENECEK!

ÖTV baremlerinde yapılan yeni düzenleme, özellikle yerli üretim araçların giriş versiyonları için olumlu olsa da pazarda satılan araçların yarısından çoğunun olumsuz yönde etkilenmesine neden olacaktır. Özellikle SUV ile B, C ve D segmenti binek otomobillerin fiyatlarında büyük artış yaşanacaktır. Bu da, yıl sonunda toplam pazar için yapılan tahminlere ulaşmanın zor olduğunu bize göstermektedir.

HYUNDAI TÜRKİYE GENEL MÜDÜRÜ MURAT BERKEL

TOYOTA TÜRKİYE CEO’SU BOZKURT, “VERGİ SİSTEMİ DEĞİŞTİRİLMELİ”

Ali Haydar Bozkurt, “2018 yılından beri güncellenmeyen ÖTV matrahlarının nihayet güncellenmiş olmasını olumlu olarak değerlendiriyorum. Bununla birlikte, yapılan matrah ve oran güncellemeleri üst ve lüks segmentlerde fiyat artışlarına yol açarken, orta ve alt segmentlerin çok fazla etkilenmediğini görüyoruz.”

TOYOTA TÜRKİYE PAZARLAMA VE SATIŞ A.Ş CEO’SU ALİ HAYDAR BOZKURT

En başından beri söylediğimiz gibi, mevcut vergi sisteminin artık değiştirilmesi gerekmektedir. Sürekli olarak birçok tartışmaya sebebiyet veren, sadece motor hacmine ve matrah baremlerine göre kurgulanmış bu sistemin, sıklıkla güncellenmesi ihtiyacı doğmaktadır. Ayrıca, gelişen otomobil teknolojilerini desteklemekte eksik kalan bir sistemdir.

Loading...