Sözcü Plus Giriş

Sağlık sektörüyle ilgili flaş yenilikler

Resmi Gazete’de sağlık sektörü için iki önemli yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeler ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personele ek ödemeleri artırılıyor. Bireysel performansın ödüllendirilmesi için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’ni kullanan hekimlere ek ödemeler yapılacak. Sağlık Kuruluşlarının Üniversitelerle Birlikte Kullanım yönetmeliği ile, bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınıyor. İlgili üniversitelerin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle en fazla 3 yıl süreli sözleşme imzalanacak.

Sözcü İstanbul
22:35 -
Sağlık sektörüyle ilgili flaş yenilikler

4 Mart tarihli Resmi Gazete'de ‘Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik' ile ‘Sağlık Bakanlığına Ait Kurum ve Kuruluşlar ile Devlet Üniversitelerinin İlgili Birimlerinin Birlikte Kullanımı ile İşbirliği Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' yürürlüğüe girdi.

“SAĞLIK TURİZMİNDEKİ PERSONELİN EK ÖDEMELERİNİ ARTIRIYORUZ”

‘Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik'le ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca , “Yönetmelik ile sağlık çalışanlarımıza yönelik iyileştirmeler yapmayı ve hizmet sunumuna ilişkin bazı teşvikler getirdik. Yeni düzenleme ile sağlık turizmi alanında hizmet veren ve mükemmeliyet merkezlerinde görev yapan personelimizin ek ödemelerini artırıyoruz. Zor ve riskli branşlarda görev yapan uzman tabipler ile yine riskli alanlarda çalışan tabip dışı personele, hizmet sunduğu alanın özelliklerine göre farklı ek ödeme katsayıları tanımladık” dedi.

BİREYSEL PERFORMANS ÖDÜLLENDİRİLECEK

Eğitim kliniklerinde bireysel performansın daha fazla ödüllendirilmesini hedeflediklerini belirten Koca, “Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ni (MHRS) etkin kullanan hekimlerimizin ek ödemelerini artırarak MHRS ile hasta muayenesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

BİR HASTANE, BİRDEN FAZLA ÜNİVERSİTEYLE AFİLİYE OLACAK

Sağlık Kuruluşlarının Üniversitelerle Birlikte Kullanım yönetmeliği hakkında konuşan Bakan Koca, “Yönetmelik, bakanlığımıza bağlı hastanalerle üniversitelerin tıp ve diş hekimliği fakükteleri arasında işbirliği alanlarını düzenliyor. En önemli yenilik, artık bir hastanenin birden fazla üniversite ile afiliye olmasına olanak tanınması. Böylece, özellikle şehir hastanelerimizi birden fazla üniversite ile birlikte kullanarak vatandaşımıza daha kaliteli sunmayı amaçlıyoruz”

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ VE PERSONEL İLE SÖZLEŞME İMZALANACAK

Bir diğer önemli değişiklik ise, ilgili üniversitenin öğretim görevlileri ve diğer personeli ile bundan böyle sözleşme imzalanacak olması. Bakan Koca, “Sözleşme süresi en fazla üç yıl olacak ve süre sonunda tekrarlanabilecek. Bu sözleşmelerde, öğretim görevlilerinin hizmet sunumu, eğitim ve bilimsel araştırmalara yönelik hedefleri belirlenecek ve yıllık değerlendirmeler yapılacak” açıklamasını yaptı.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more