TTB: Türkiye’de salgın kontrolden çıkma noktasına iyice yaklaştı

Türk Tabipler Birliği (TTB) Sağlık Bakanlığı 2021 bütçesiyle ilgili görüşlerini bir basın toplantısı ile duyurdu. TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, “Türkiye’de salgın kontrolden çıkma noktasına iyice yaklaştı” diyerek 2021 bütçesine Covid-19’la ilgili madde eklenmemesini eleştirdi.

TTB: Türkiye’de salgın kontrolden çıkma noktasına iyice yaklaştı

TTB, Sağlık Bakanlığı 2021 bütçesinin yerelden, katılımcı bir bütçe olarak hazırlanmamasını eleştirdi. Bakanlık bütçesiyle ilgili eksiklik ve önerileri TTB adına Doç. Dr. Deniz Erdoğdu dile getirdi.

Erdoğdu, 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin meclise sunulmasının Anayasanın ilgili maddelerine aykırı bir biçimde geciktirilmesini eleştirdi. “Önümüzdeki yıl ilk kez uygulanacak olan Performans esaslı program bütçe kamu idarelerinin hazırlık yapmasına fırsat verilmeden meclise sunulmasından sadece bir hafta önce ilgili kurumlara ve ilgili bakanlıklara gönderilmiştir. Bu durum bütçenin yerelden katılımcı bir bütçe olarak hazırlanmasına engellemektedir” şeklinde konuştu.

FOTO: SÖZCÜ

“BÜTÇEDE COVİD-19'LA MÜCADELE YOK”

Prof. Dr. İbrahim Akkurt'ta,  Epidemiyologlar 2021'i de Covid'le geçireceğimize ilişkin ciddi mesajlar veriyorlar. Şu anda aşı yürürlüğe girse bile 2022 yılı ortalarına kadar sürecek bir aşılama söz konusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 2021 bütçesinde buna ait herhangi bir kalem yok” diyerek bütçeye ekleme yapılması gerektiğini kaydetti.

“ARTIK SİSTEM TÜKENMEYE BAŞLADI”

Basın mensuplarının Dicle ve Ankara Üniversite rektörlüklerinin  sağlık çalışanlarını hasta iken bile çalışmaya zorlanmasıyla ilgili kamuoyuna yansıyan yazılarıyla ilgili bir soruyu yanıtlayan TTB Covid-19 İzleme Kurul Üyesi Prof. Dr. İbrahim Akkurt, “İlk günden bu yana ısrarla söyledik. Sağlıkçılar tükenirse karanlık çöker. Artık sistemin tükenmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkan korkunç bir durum var. O yazılarda sağlık çalışanlarından test yapılmaksızın bir hafta sonra görevine başlanması isteniyor. Balık baştan kokar misali, Sağlık Bakanlığının son rehberinde buna atıfta bulunan bir ifade vardı. Kişi sağlık çalışanı ise 7 günde, normal serviste tedavisini gördüyse on günde, kişi hizmet sektöründe çalışıyorsa 14 günde işine döner gibi bir tanımlama vardı. Sağlık çalışanı da insandır diye düşünülmeden alınmış olan bir karardır” diyerek sağlık çalışanlarının da diğer kesimler gibi hastalığı geçirdikten sonra uzmanların ve yetkili kurulların onayı ile işlerine dönmeleri gerektiğini kaydetti.

“SERT BİR DÖNEME GİRDİK”

Akkurt, “Sağlık Bakanlığını defalarca uyardık. Bir kez daha uyarıyoruz, çok sert bir döneme giriyoruz. Daha son baharı yaşıyoruz. Bunun kışı var. Daha da artacak olan bir durum var. Ve korkuyoruz ki, Türkiye'de şu anda salgın kontrolden çıkma noktasına iyice yaklaştı. Şu anda Mayısın 11'den itibaren siyasi erklerce alınan yanlış politika ve kararların çilesini ve sıkıntısını sağlık çalışanlarının üzerine nasıl yıkarız tarzında adımlar atılıyor. Biz bunun karşısındayız. Eğer bir kapanma olacaksa, ki büyük olasılıkla ona doğru gidiyoruz. İki haftalık hatta Epidemiyologlar 28 güne kadar varan bir kapanma olmalı diyor” diyerek kapanmanın sosyal önlemler alınmadan yapılması halinde kişilerin biyolojik ve ruhsal durumlarının bozulacağını kaydetti.

TTB: Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor İlginizi Çekebilir TTB: Sağlık çalışanları hasta iken çalışmaya zorlanılıyor