Fazla prim ödemek emekli aylığını düşürür mü?

Bir konu var ve sürekli olarak farklı bilgilendirmeler alıyorum. Sizden konu ile ilgili net bilgi alabilir miyim? Prim gün sayısı dolduğunda emeklilik için yaşı bekliyoruz mecburen. Söylenenlere göre, prim gün sayısı bitimi ile emekli olacağımız yaşa kadar geçen sürede yatan primler ne kadar yüksek olursa olsun emekli maaşımızın düşmesine neden oluyormuş. Bu bilgi doğru mu? Ben devlete daha çok prim ödeyerek daha az emekli maaşı mı hak ediyorum yani? Soner Dinçer

Sigorta başlangıcı 2000 yılından önce olanların emekli aylığı; 2000 öncesi, 2000-Eylül 2008 dönemi ve Eylül 2008 sonrası dönem için ayrı ayrı hesaplanan üç ayrı kısmi aylığın toplamından oluşuyor.

Kısmi aylıkların hesabında, ilgili dönemlerin üzerinden prim ödenen kazanç tutarları ile toplam prim gün sayısına göre hesaplanan aylık bağlama oranları esas alınıyor. Her dönemin aylık bağlama oranı ve ortalama prime esas kazanç tutarı hesabı farklı.

Bu bağlamda, prim ödeme dönemleri ve üzerinden prim ödenen kazanç tutarları emekli aylığını farklı ağırlıkta etkiliyor. Bu nedenle sorunuzun yanıtı kişiden kişiye değişir. Ancak “Emeklilik için gerekli olan prim gün sayısı bitimi ile emekli olunacak yaşa kadar geçen sürede yatan primler ne kadar yüksek olursa olsun emekli maaşının düşmesine neden olur” söylemi doğru değil. Her sigortalının durumunu kendi özel koşulları içerisinde değerlendirmek gerekir.

Örneğin, prim günlerinin ağırlığı Ekim 2008 öncesi, özellikle 2000 öncesi olup, primleri yüksek kazanç üzerinden ödenenlerin Eylül 2008 sonrası düşük kazanç üzerinden prim ödemeye devam etmeleri, prim ödemeye devam ettikçe emekli aylığının düşmesine neden oluyor. Ancak yüksek kazanç üzerinden prim ödemeye devam edilmesi emekli aylığının düşmesine neden olmaz, bilakis artırır.