Adalet çıkmazı

İnsan varlığının ve insanlık duygusuyla niteliklerinin en sağlıklı, en gerçekçi, en etkin güvencesi olan adalet konusunda çelişkili ve aykırı uygulamalarla değerlendirmeler değişik söylemlerle sürüyor. Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına ilişkin Bay RTE'ın yargıya saygıdan söz etmesini geçersiz kılan yargıçlara ilişkin soruşturma, adalete düşürülen gölgelerin bir yenisidir. Yargıya ağır eleştiriler ve üzen suçlamalara neden olan, olanak veren tutum ve davranışlarla çelişkili kararlar bir yana, yönetimin, kararlarını yerine getirmek yükümlülüğü tartışılmaz olan yargıyı suçlarcasına karara karşı çıkması, onarılması güç bir tutarsızlık, yakışıksız bir yaklaşımdır. Yargının etkinliğini, yargıya inan ve güveni sağlamada öncülük etmesi gereken yönetimin tutumu kötü bir örnek olarak eleştirilmektedir.

Adalet, yaşamın güneşi ve güvencesidir. Adalet hizmeti, adalete hizmet, adaletle hizmet, hizmetlerin en önemlisi, en kutsalıdır. Adalet beklentisi en yaşamsal beklenti, adalet özlemi de özlemlerin en yakıcısıdır. Çünkü adalet, insanlığın, haklılığın, eşitlik, özgürlük ve güvenliğin en önemli dayanağıdır. Adalet güneşinin olmadığı yerdeki karanlık, en korkunç karanlıktır. Adaleti doyurucu olmayan toplum, en zavallı toplumdur. Varoluştan yokluğa bir süreç olan yaşamın ışığı adalettir. Kuşkunun, etkinin, ayrımın, aykırılığın ve çelişkinin yaraladığı adalet, adaletsizlik olarak en yıkıcı, en korkunç, en sakıncalı yıkılıştır. Adaletsiz yaşam, çıplak doğa gibidir.

Adalet duygusu, inanç, bağlılık, özveri, hoşgörü, anlayış ve insancıl yaklaşımın kaynağı olmakla birlikte toplumsal yaşamın en etkin dayanağıdır. İnsanlığın, yurttaşlığın, haklılığın, yaraşırlığın, yerindeliğin, güvenin ve ilişki düzeninin başlıca koruyucusudur. Vicdan (özgüdü) terazisidir. Devletin temeli olarak algılayıp değerlendirdiğimiz adalete bağlılık ve saygı, insanlık düzeyimizin göstergesidir. Özellikle yöneticilerin özen göstermesi gereken adalet konusundaki tutarsızlıkları, saygı ve güvenle bağdaşmayan tutum ve davranışları, anlamsız, çelişkili, aykırı sözleri bu yüce duyguya en belirgin saygısızlık ve aykırılıktır. İnsanlığın, eşitliğin, doğruluk ve haklılığın yaşamsal koşulu olan adalet, siyasal görevlilerin el atmaları, değiştirme ve yönlendirme ile beklediklerini alma çabalarıyla gölgelenirse, yıkım onarılmaz olur.

Herhangi bir biçim, neden ve yöntemle adaleti etkilemek, yönlendirmek ve geçersiz kılma çabası en sakıncalı kötülüktür. Adalete gereksinim duymak (muhtaç olmak) en büyük yoksunluk, en giderilmez yalnızlıktır. Adalet aydınlığının olmadığı yerdeki karanlık boğucudur. Etkileme, yanlılık, yaranma ve kazanma için değişik aykırı çabalar adaleti geçersiz kılmanın çirkin girişimleridir. Adalet, yaraşır olanların güvencesidir. Konumuzla ilgisi nedeniyle önceki Adalet Bakanlarından Sayın Prof. Dr. Hikmet Sami TÜRK'ü aydınlatıcı ve uyarıcı güzel yazıları nedeniyle övgüyle selâmlıyorum. Hukuk dünyamızın değerli kaynaklarından biri olarak yaşamımıza tuttuğu ışıkla, eleştiri ve değerlendirmeleriyle yararlı çabaları kutlanmaya değer.