TTB, Bilim Kurulu Üyesi’ne sordu: Kapanmanın ölçütleri nelerdir?

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Covid-19 Bilim Kurulu Üyesi ve Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın’ın hızla yükselen vaka sayıları ve alınacak önlemler ile ilgili yaptığı açıklamalarına tepki gösterdi. Akın’a kapanmanın ölçütleri soruldu.

TTB, Bilim Kurulu Üyesi’ne sordu: Kapanmanın ölçütleri nelerdir?

TTB Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı'na salgın sürecinde bilimsel danışmanlık yapan Bilim Kurulu üyelerinden, Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Levent Akın bir gazeteciye yaptığı açıklamalarını eleştirdi. Kapanmanın modelleri üzerinde çalıştığı ve bunu üyesi bulunduğu Bilim Kurulu'nun görüşüne sunduğu belirtilen Akın'ın hızla yükselen vaka sayıları ve alınacak önlemler ile açıklamalarını hatırlatan TTB, konuyla ilgili değerlendirmesini sorularını yazılı bir açıklama ile dile getirdi.

KAPANMANIN ÖLÇÜTLERİ SORULDU

Bilim Kurulu üyesi Akın'ın alınacak önlemler ve kapanma ile ilgili ölçütlerden söz ettiğini belirten TTB, bu ölçütlerin neler olduğu belirtilmediğine dikkat çekti. TTB'nin konuyla ilgili olarak yönelttiği sorular ve değerlendirme şöyle:

**  Alınacak önlemler ve kapanma ile ilgili ölçütlerden söz edilmekte, ancak bu ölçütlerin neler olduğu belirtilmemektedir. Ölçütlerin belirlenmesinde hangi bilimsel bilgiden yararlanıldığı anlaşılamamaktadır. Kaç ölçüt vardır ve bu ölçütler nelerdir?

RESTORAN VE KAFELER OLGU KÜMELERİNİN TEK YERİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

** İlk kapatılacak yerlerin restoran ve kafeler olduğu izlenimi veren açıklamada, bu alanların olgu kümelenmelerinin tek yeri gibi gösterilmesinin uygun olmadığı bilinmektedir. Aksi takdirde bu yerler henüz kapalıyken olgu sayısının 5 binden 12 bine çıkmasının söz konusu olmayacağı muhakkaktır.

SALGININ ÖNCELENMEYEN BİR YAKLAŞIM DİLE GETİRİLİYOR

** Hastaneye yatış ve entübe edilmenin en ön plandaki ölçütler olarak sunulması, salgının hastanede karşılanması yaklaşımının dışa vurumu olarak değerlendirilmelidir. Salgının yayılmasının önlenmesini öncelemeyen bu yaklaşımın bir halk sağlıkçı tarafından dile getirilmesi bir talihsizliktir.

** Haftalık insidansın değerlendirilmesinde “100 bin PCR testinden 100'ünün pozitif çıkması” şeklinde bir ifade de halk sağlığı uzmanlık alanı kapsamında bir yaklaşıma uymamaktadır.

** Mutasyonlar ile ilgili söylenenler ise şu ana kadarki bilimsel bilgiyle örtüşmediği gibi “diyelim ki” yerine bir Bilim Kurulu üyesinin Türkiye verileri üzerinden bir açıklama yapması beklenmelidir.

Loading...