İkramiye için sadece 4/c hizmeti yeterli olmalı!

1 Eylül 2016 tarihinde KHK ile memuriyetten ihraç edildim. Uzun uğraşlar sonucu 19 yıl 11 ay 29 gün 4/c, 1 yıl 11 ay 18 gün 4/b, 1 yıl 4 ay 17 gün 4/a ve 1 yıl 8 ay askerlik borçlanması olmak üzere toplam 25 yıl 4 gün üzerinden emekli oldum. Ancak SGK, askerlik ve kamu hizmetim olan 21 yıl 7 ay 29 gün için emekli ikramiyesi ödemedi. Açtığım dava da reddedildi. 10 Nisan 2021 tarihli köşe yazınıza istinaden davayı kazanabileceğim emsal karar tarihi ile karar numarasını köşenizde paylaşır mısınız? Sıddık Şahin

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunun 89. maddesine göre, hizmetlerinin tamamı 5434 sayılı Kanun ve/veya 5510 sayılı SSGSS Kanunu'nun 4/c maddesi kapsamında geçenlerden emekli aylığı bağlananlara, meslekten ihraç edilmiş olsalar da emekli ikramiyesi ödeniyor.

Diğer sigortalılık statüleri (SSK veya Bağ-Kur) kapsamında çalışması olup, birleştirilmiş hizmet süreleri üzerinden emekli aylığı bağlananlara ikramiye ödenmesi için ise memuriyetlerinin kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması gerektiğinden, ihraç edilenlere emekli ikramiyesi ödenmiyor. Ancak 4/c hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlar, yargı yoluyla ikramiyelerini alabiliyorlar.

10 Nisan 2021 tarihli köşe yazımdaki kişinin durumu sizden farklı. Söz konusu kişinin 4/c kapsamındaki hizmeti 25 yıldan fazla olup, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın aylık bağlanması için yeterli. Bu nedenle de diğer (4/a, 4/b) hizmetleri birleştirilmeksizin emekli aylığı bağlanmasını ve ikramiyesini talep etmesi mümkün.

Yargı kararlarına göre, Emekli Sandığı'na tabi hizmeti tek başına emekli aylığı bağlanması için yeterli olanlara, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın sadece Emekli Sandığı'na tabi hizmetleri dikkate alınarak emekli aylığı bağlanması ve emekli ikramiyelerinin ödenmesi gerekiyor. (Danıştay 11. D., 11.11.2015 tarih, E. 2014/3451, K. 2015/5301; Ankara 2. İdare Mahkemesi, 16.11.2017 tarih, E. 2017/829, K. 2017/3779)

Sizin 4/c hizmetiniz 25 yıldan az olduğundan, hizmet birleştirmesi yapılmaksızın emekli aylığı bağlanması için tek başına yeterli değil. Bu nedenle de mahkeme talebinizi reddetmiş. 4/c hizmetiniz tek başına aylık bağlanması için yeterli olsaydı, emekli ikramiyenizi yargı yoluyla almanız mümkün olabilirdi.

Taksitle borçlanılamıyor

Kızım için 2 yıllık doğum borçlanması yapmak istedik. Peşin ödeyeceksiniz dediler. Taksitle ödenemiyor mu? Bilgi verirseniz sevinirim. Nevzat Sarıaslan

Borçlanma primi taksitle ödenemiyor. Hesaplanan borcun, tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde ödenmesi gerekiyor. Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar geçerli sayılmıyor. Kısmi ödeme yapılması halinde, ödenen miktara karşılık gelen süre sigortalılık süresi olarak değerlendiriliyor. Bu bağlamda, kısmi ödeme yapıp kalan süre için daha sonra yeniden borçlanma başvurusunda bulunabilir ya da kısım kısım borçlanma yapabilirsiniz.

Loading...