Sosyal güvenlik açısından eski-yeni memur ayrımı

11 yıllık devlet memuruyum. Şu an devam ettiğim öğretmenlik görevime 2010 yılında başladım, dolayısıyla birçok konuda 2008 sonrası milat sayıldığı için emeklilik yaşı gibi bazı detaylarda farklılıklar yaşıyorum. Ancak ben 2008 yılı Ağustos ayında asteğmenlik eğitimine başladım ve 2008 Ekim ayında asteğmen olarak 4/c kaydım bulunmakta. Hal böyle iken benim memuriyete başlangıç tarihimin 2008 Ekim olması gerekmez mi? Devrim Coşar

4/a ve 4/b kapsamında sigortalı olmayanlardan ilk defa 2008 yılı Ekim ayı başı itibarıyla kamu idarelerinin kadro ve pozisyonlarında çalışmaya başlayanlar 4/c kapsamında sigortalı sayılıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girdiği tarihten önce 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine tabi olarak çalışmaya başlayanlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında ise 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanıyor.

5510 sayılı  Kanun'un 4/c kapsamında görev yapan memurlar açısından genel olarak yürürlük tarihi; Ekim 2008 ayında aylıklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için 15 Ekim 2008, her ayın 1'inde alan sigortalılar için ise 1 Ekim 2008 olarak uygulanmaktadır.

5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak sigortalıların; sigortalılık başlangıçları kamu idaresinde göreve başladıkları tarih, hizmet başlangıçları ise aybaşından sonra göreve girenlerden göreve başladıkları tarih ile o ayın sonuna kadar ödenen kıst aylıklarından kesenek alınmadığından tam aylık ödenerek tam kesenek kesildiği tarihtir.

Bu bağlamda, 4/c kapsamında görev yapanlar açısından, personel aylıklarını her ayın 15'inde alan sigortalılar için ilk memuriyete (göreve) başlama tarihi 15 Ekim 2008 tarihi ve sonrası olanlar hakkında  5510 sayılı Kanun hükümlerinin; 14 Ekim 2008 tarihi ve öncesinde başlayanlar hakkında ise  5434 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanması gerekiyor.

Tabi olunacak statü ilk defa memur olarak göreve başlandığı tarihe göre belirlendiğinden, yedek subaylık görevine başladığınız tarih de 15 Ekim 2008 tarihinden önce (1 Ekim 2008) olduğundan, 5434 sayılı Kanun'a tabi iştirakçi sayılırsınız ve hakkınızda 5434 sayılı Kanun hükümleri uygulanır.

Emeklilik şartları açısından ise durum faklı. 5510 sayılı Kanun'un emeklilik şartlarına ilişkin 28. madde hükümleri 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girdi. Buna göre, 30 Nisan 2008 tarihinden sonra ilk defa sigortalı veya iştirakçi olanların emeklilik şartları 5510 sayılı Kanun'a göre belirleniyor. Ancak 5510 sayılı Kanun sizin açınızdan emeklilik şartlarını ağırlaştırmıyor. Memuriyet başlangıcınız 1 Mayıs 2008 öncesinde olsaydı da emeklilik için 25 yıl fiili hizmet süresi ve 60 yaş şartlarına tabi olacaktınız.

Askerlik borçlanması emeklilik şartlarını değiştirir mi?

28 Şubat 1982 doğumluyum. 2003 yılında üniversiteden mezun olup, 2003 Kasım-2004 Mayıs tarihleri arasında askerlik görevimi 180 gün süre ile tamamladım. İlk sigorta başlangıcım 23 Aralık 2006 olup, aralıksız olarak özel sektörde çalışmaktayım. Bildiğiniz üzere emeklilik şartımız 60 yaş 7000 gündür. Şu anda 5200 gün sigortalılık sürem mevcut. Askerlik borçlanması yapabilir miyim? Yaparsam emeklilik şartlarımda herhangi bir değişiklik olur mu? Arif M. Köroğlu

İlk defa sigortalı olunan tarihten önce yapılan askerlik süresinin borçlanılması halinde, sigorta başlangıç tarihi borçlanılan süre kadar geri geliyor. Siz de sigorta başlangıcınızdan önce yapmış olduğunuz 180 günlük askerlik sürenizi borçlandığınızda sigorta başlangıcınız 23 Haziran 2006 tarihine geri gelir. Ancak emeklilik şartlarının değişmesi için sigorta başlangıcının kademeli emeklilik şartlarının uygulandığı 8 Eylül 1999 tarihi öncesine gelmesi gerektiğinden emeklilik şartlarınız değişmez. Sadece 180 gün daha prim günü kazanırsınız.