Sözcü Plus Giriş

Elazığ gezilecek yer: Zengin medeniyet tarihi ve doğal güzellikleri ile Elazığ…

Meyve bahçeleriyle çevrili Elazığ’ın gezilecek yerleri merak ediliyor. Doğu Anadolu'nun bereketli toprakları üzerinde kurulmuş, üzüm bağları ve meyve bahçeleriyle çevrili Gakkoşlar diyarı Elazığ ve gezilecek yerleri...

Güncellenme: 10:33, 25/09/2018
Elazığ gezilecek yer: Zengin medeniyet tarihi ve doğal güzellikleri ile Elazığ…

Elazığ'ın bilinen tarihi ve zenginliği. Şimdi bu kültür beşiği şehri yakından inceleyelim. Hurriler, Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Azeri Türkleri, Araplar, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçuklular, Dulkadiroğulları, Akkoyunlular ve Osmanlıların hüküm sürdüğü Elazığ’nın merak edilen yerleri…

ELAZIĞ GEZİLECEK YERLER

Elazığ’ın tarihi, tarihçiler tarafından, devamı olduğu Harput şehir tarihi ile birlikte incelenir. Harput, yazılı kaynaklara göre M.Ö. 2000 yılına dayanan 4000 yıllık tarihiyle, Elazığ’ın ilk yerleşim bölgesi. Elazığ şehri, tarihi Harput Kalesi'nin inşa edildiği tepenin etekleri arasında kurulmuştur. Antik şehir ve Ermenice “kayalık” anlamına gelen Kharput (Kharpert) kalesi, ilk Ermeni kralları tarafından modern Elazığ'dan yaklaşık 5 kilometre uzakta inşa edilmiştir.

İlk isimlerinden biri ‘El-Aziz’ olan Elazığ, Atatürk’ün şehre yaptığı ziyaret sırasında önerisiyle ‘El-Azık’ olarak değiştirilmiş. Sonralarda söyleniş kolaylığı nedeniyle Elazığ olmuş.

MERYEM ANA KİLİSESİ

Harput Kalesinin doğusunda yer almaktadır. Batı yönündeki duvarı tümüyle kaya olan Meryem Ana Kilisesi; Kızıl Kilise, Süryani Kilisesi ve Yakubi Kilisesi adlarıyla da anılmaktadır. Türkiye ve dünyanın en önemli antik kiliselerinden ve kültür miraslarından birisidir. M.S 179 yıllarında inşa edildiği sanılan binanın, ilk olarak kaledeki putperestler tarafından putların saklanması için kullanıldığı, Yakubi Hiristiyanları'nın daha sonra burayı kiliseye çevirmiş oldukları düşünülüyor.

ÇIRÇIR ŞELALESİ

Keban Baraj Gölü'nün oluşması sırasında meydana gelen dünyanın en genç şelalesidir. Elazığ'a 50 kilometre uzaklıktaki Keban Baraj gölü kıyısında doğal güzellikler içerisinde çok sayıda piknik alanları ve alabalık yiyebileceğiniz restoranlar bulunmaktadır.

Hazar Gölü Elazığ

HAZAR GÖLÜ

Elazığ il merkezine 26 kilometre uzaklıkta tektonik bir göldür. Denizden 1.250 metre yükseklikteki gölün uzunluğu yaklaşık 22 kilometre, en geniş yeri ise 5-6 kilometredir. Yüzölçümü 86 kilometrekareyi bulan gölün derinliği 200-250 metre arasında değişiyor. Hazar Gölü’nden turistik ve ekonomik olarak yararlanılmaktadır. Tertemiz berrak suyu, halka açık mavi bayraklı plâjlarıyla ve içerisinde bulunan ‘Batık Yerleşme’siyle Elazığ’ın tatil ve dinlenme merkezi konumundadır.

HARPUT KALESİ

M.Ö. 8. yüzyılda Urartu Krallığı tarafından kurulmuştur. M.Ö. 6.yüzyıldan itibaren Persler'in hakimiyeti altına giren Harput Kalesi daha sonra Part, Roma, Sasani, Bizans, Abbasiler, Çubukoğulları, Artukoğulları, Selçukluların egemenliği altında kalmıştır. Harput Bölgesi ve Kalesi 1515 yılında Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı İmparatorluğu'nun yönetimi altına girmiştir. Harput Kalesi hakkında anlatılan efsanelere göre; Kalenin yapımı sırasında harcın hazırlanmasında su yerine süt kullanıldığı, bu yüzden de “Süt Kalesi” dendiği söylenmektedir. Kale, kayalara oyulmuş odalar, basamaklar ve gizli yollardan oluşmaktadır. Elazığ il sınırları içerisindeki tarihi Harput mahallesinde bulunmaktadır.

shutterstock_1041465379

Harput Kalesi Elazığ


BUZLUK MAĞARASI

“Buzluk Taşı” denilen kayalıkların arasında derinliği 150-200 metre olan doğa ve turizm harikasıdır. Durağan İlçesinin 13 kilometre kuzeyinde yer alan mağaranın jeomorfolojik özelliği ve klimatolojik şartlardan dolayı mağarada yaz aylarında doğal buz oluşumu gerçekleşmektedir. Buzluk Mağarasının girişinde 10-15 kişinin bir arada oturmasına uygun eyvanı vardır. Eski dönemlerde yöre insanları bu mağaradan çıkardıkları buzları katırlarla Harput'a getirip satıyorlarmış.

ULU CAMİİ

1156-1157 tarihinde Harputlu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından yaptırılmıştır. Anadolu’daki en eski Türk camilerindendir. İbadete açık olan caminin içerisi: iç avlu, son cemaat yeri ve iç cami olmak üzere üç kısımdan oluşmaktadır. Dikdörtgen planlı, duvarları moloz taştan kubbe kemerler ve minare tuğladan yapılmıştır. İki kapısı vardır.

Yayınlanma Tarihi:10:01,