Öğrenme güçlüğü nedir, nasıl yol izlenmelidir?

Öğrenme güçlüğü, bir kişinin bütün yaşamını etkileyen bir bozukluktur. Öğrenme güçlüğü olan kişilerin öğrenmesi daha uzun zaman alır ve yeni beceriler geliştirmek, karmaşık bilgileri anlamak ve diğer insanlarla iletişim kurmak için desteğe ihtiyaç duyabilir. Şimdi, öğrenme güçlüğü nedir, nasıl yol izlenmelidir? Gelin hep birlikte öğrenelim...

Öğrenme güçlüğü nedir, nasıl yol izlenmelidir?

Öğrenme güçlüğü, bir insanın yaşamı boyunca yeni şeyler öğrenme şeklini etkiler. Öğrenme güçlüğü bir insanın beyin gelişimi, doğmadan önce, doğum sırasında veya erken çocukluk döneminde etkilendiğinde gerçekleşir. Peki, öğrenme güçlüğü nedir, nasıl yol izlenmelidir? Merak edilen tüm detaylar haberimizde…

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Bazen öğrenme bozukluğu olarak da adlandırılan “öğrenme güçlüğü” terimi, öğrenmedeki çeşitli nörolojik temelli bozuklukları ve bu tür rahatsızlıkların ciddiyet derecelerini kapsayan bir şemsiye terimdir. Konuşma, dinleme, okuma, yazma, akıl yürütme ve matematik yeteneklerinin kazanılmasıyla birlikte ortaya çıkan bir gelişim bozukluğudur. Öğrenme güçlüğü nörolojik bir hastalıktır.

Öğrenme güçlüğünün, disleksi (okuma bozukluğu), disgrafi (yazılı anlatım bozukluğu), diskalkuli (matematik bozukluğu) ve afazi (dil bozukluğu) gibi birbirinden farklı türleri bulunmaktadır. Öğrenme güçlüğü olan bireylerde bunların biri veya birkaçı bulunabileceği gibi bu türlere hiperaktivite ve dikkat eksikliği gibi sorunlar da eklenebilir.

Foto: shutterstock

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ BELİRTİLERİ

– Konuşma ve telaffuzda gecikme
– Bir şeyi isimlendirirken sözcük bulmada zorluk
– Yaşından daha az sözcük dağarcığına sahip olma
– Yüklemlerde yani temel kelimelerde zorlanma (gitmek, vermek, almak vb)
– Hecelerin yerlerini değiştirme
– Dinleme ve izlemede güçlük
– Ses-harf arasındaki ilişkiyi öğrenmede güçlük
– Kafiyeli sözcükleri anlamada güçlük
– Renkleri, sayıları ve harfleri öğrenmede güçlük
– Geometrik şekilleri çizmede zorluk
– Dikkat ve odaklanma sorunları
– Yön bulmada zorlanma ve yönleri karıştırma
– Sağ-sol ayırt edememe
– Günlük işlerini yerine getirmede zorluk
– Arkadaşlarıyla ilişki kurmakta ve sürdürmekte zorluk
– Zaman ve mekan ile ilgili sorunlar
– Yazı yazarken el tercihinin netleşmemesi
– Koordinasyon gerektiren oyunlarda zorluk çekme
– Her konuda düşünmeden harekete geçme
– Sık sık sakarlık ve kaza yaşamak

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜNDE İZLENMESİ GEREKEN YOLLAR

Öğrenme güçlüğü bir zekâ sorunu veya bir hastalık değil, ‘farklılık' tır. Bu yüzden sorunun üstesinden gelebilmek için aşağıdaki seçenekleri takip etmek önemlidir.

Bunlar:

– Çocukla beraber ailenin de eğitim alması gerekmektedir
– Beyinle ilgili detaylı bir inceleme yapılıp sorun nesnel bir şekilde ortaya konmalıdır
– Çoğunlukla ilaç kullanılmamaktadır. İlaç eğer çocukta öğrenme güçlüğüne eşlik eden kaygı, depresyon gibi hastalıklar varsa tercih edilmektedir
– Psikoeğitimle tedavi desteklenmelidir
– Öğretmen ve aile ile işbirliği yapmalıdır
– Okulun programının da takip edilmesi ve bu noktada çocuğa uygun – çalışma planının yapılması gerekmektedir
– Uzmanın aile ve çocukla birlikte çalışıp, öğrenme kolaylıklarını çocuğa göre düzenlemesi gerekmektedir

Bu sorunun aşılması için aile çocuğu olduğu gibi kabul edip onunla beraber eğitim almalıdır. Ebeveynler olarak asıl amaç öğrenme güçlüğünü tedavi etmek değil, karşılaşacağı zorluklar karşısında sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır. Çocuğun ev içindeki olumlu davranışlarına odaklanmak onun kendine güveninin gelişmesine yardımcı olur. Böylece çocuk zorlu durumlarla nasıl baş edebileceğini öğrenir, güçlenir ve dayanıklılığı artar. Çocuklar görerek ve model alarak öğrenir. Ebeveynlerin olumlu tutumları ve mizah anlayışı, çocuğun bakış açısını değiştirerek ona tedavi sürecinde yardımcı olur.

Her çocuk farklıdır ve çocukların farklı hızla öğrenip, gelişim gösterdikleri unutulmamalıdır.

Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi nasıl yapılır? Konuşma bozukluğu nasıl düzelir? İlginizi Çekebilir Çocuklarda konuşma bozukluğu tedavisi nasıl yapılır? Konuşma bozukluğu nasıl düzelir? Çocuklarda öz güven eksikliği belirtileri nelerdir? İlginizi Çekebilir Çocuklarda öz güven eksikliği belirtileri nelerdir? Çocuklarda büyüme geriliği tedavisi İlginizi Çekebilir Çocuklarda büyüme geriliği tedavisi