Çorum 'un Uğurludağ ilçesinde görev yapan Genel Sağlık-İŞ üyeleri, hastanede 24 saat nöbet tuttuklarını kendilerine 3 öğün yemek verildiği ancak 2018 yılından itibaren sabah kahvaltılarının iptal edildiğini belirterek, Sağlık İl Müdürlüğü hakkında Çorum İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

Sağlıkçılar yapılan uygulamanın yönetmeliğe aykırı olduğunu belirtilerek sağlık emekçilerinin en doğal hakkı olan yemek hizmetinin sağlanmasını ve işlemin kaldırılmasını istedi.

Ancak idare mahkemesi yargılama sonunda davanın reddine karar verdi. Karara karşı Genel Sağlık-İş tarafından Samsun Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna başvurdu.

SAĞLIKÇILARI HAKLI BULDU

Sağlıkçıların istinaf talebini haklı bulan Samsun Bölge İdare Mahkemesi 4. İdari Dava Dairesi kararı şu gerekçe bozdu:

* Anılan hastanenin yataklı tedavi kurumu olduğunun anlaşılması karşısında, davacı sendikanın talebi ile ilgili olarak Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 39. ve 89. maddeleri kapsamında (çalışma süreleri ve yemek saatleri de dikkate alınarak) değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesi gerekirken, adı geçen hastanenin yataklı tedavi kurumu olmadığından bahisle davacı sendikanın talebinin reddedilmesine ilişkin tesis edilen işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık, aksi yöndeki İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

MAHKEME KARARIYLA YEMEK! 

Çalışandan bir öğün yemeğin esirgenmesinin haksız, hukuksuz ve keyfi bir işlem olduğunu dile getiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız ise şöyle konuştu:

* Çorum Uğurludağ İlçe Devlet Hastanesinde hukuka aykırılık mücadelemizi, son derece hakkaniyetli ve hukuka uygun kesin kararı ile kazanmış olduk.

* Bu karar ile sendikamız üyesi olsun olmasın emekçilerin mağduriyeti giderilmiştir. Bu kararın böyle mağduriyet yaşayan tüm çalışanlara emsal olmasını diliyoruz.

* Nöbet tutan bir sağlık çalışanına mahkeme kararı ile yemek verdirtebiliyor olmak son derece üzücü. Çalışanı aç bir şekilde çalışmaya zorlamanın hiçbir vicdani açıklaması olamaz.

[old_news_related_template title="Personeli aç bırakan müdüre dava" desc="Genel Sağlık-İş Sendikası, hastanelerde 24 saat esasına göre çalışan sağlık personeline üç öğün yemek zorunluluğuna rağmen, sabah kahvaltısı vermeyen Çorum İl Sağlık Müdürlüğü aleyhinde dava açtı. Genel Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, ‘’Sağlık çalışanlarını aç biçimde çalışmaya zorlamak insanlık suçudur’’ dedi. " image="https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/iecrop/ugurlu_16_9_1523356178.jpg" link="https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/personeli-aci-birakan-mudure-dava-2341955/"]