Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin girdiği ikinci dönem TEOG ortak sınavının ikinci oturumu 28 Nisan 2016 (bugün) tarihinde tüm Türkiye genelinde öngörülen 1 milyon 167 bin 854 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti.

Sınav, tek oturumda ve 3 dersin sınavları farklı saatlerde olacak şekilde yapıldı. Her bir dersin sınavı, yurtiçi ve yurtdışı sınav merkezlerinde, Ankara saati ile 09.00, 10.10 ve 11.20';de aynı anda başladı. Sekizinci sınıf öğrencileri, 27 Nisan Çarşamba günü yapılan TEOG birinci gün oturumunda, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi sınavlarına girdi. İkinci oturumda ise sırasıyla Fen ve Teknoloji, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ve Yabancı Dil ders sınavları gerçekleştirildi. Her ders sınavında, 20 sorunun yanıtlanması için öğrencilere 40'ar dakika verildi. Buna ek olarak öğrenciler 30’ar dakika dinlenme süresi kullandı.
Uğur Okulları Akademik Kurul üyeleri soruları değerlendirdi.

"TEOG-2 MATEMATİK, BUGÜNE KADAR UYGULANANLARDAN SEÇİCİ"


Genel Müdür Yardımcısı/ Akademik Kurul Başkanı Adil Kurt:

Milli Eğitim Bakanlığının 27-28 Nisan 2016 tarihinde uygulamış olduğu TEOG 2 sınavının geneline bakıldığında, soruların anlatımının sade ve anlaşılır olduğu, bununla birlikte T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Fen Bilimleri ve Türkçe derslerinde çeldiricileri güçlü olan sorular olduğu görülmektedir. İngilizce sınavında ise neredeyse soruların tamamı öğrencilerin kelime bilgisini ölçer nitelikteydi. Matematik dersinin bugüne kadar uygulanan TEOG sınavlarından daha seçici bir sınav olduğu gözlemlenmiş olup bu dersin eleyici olacağı düşünülmektedir. Tüm derslerin soruları, Milli Eğitim Bakanlığının müfredat ve kazanımlarına uygundur. Bunun yanı sıra sorular ağırlıklı olarak TEOG 1 sonrası işlenen konulardan sorulmuştur. Sınavın geneli sadece öğrencinin bilgisini değil yorumlama ve muhakeme gücünü de sorgulayan sorulardan oluşmuştur. TEOG 2 sınavı soruları okulun ilk günü itibariyle düzenli olarak derslerini takip eden ve ders çalışan öğrencilerin yapabileceği şekilde hazırlanmıştır.
"KONU BİLGİSİ İLE BERABER DİKKAT DE ÖLÇÜLMÜŞ"


Fen Bilimleri Akademik Kurul Üyesi Filiz Polat:

Bugün uygulanan TEOG 2 sınavında Fen Bilimleri testindeki sorular, Milli Eğitim müfredatı ve kazanımlarına uygun olarak hazırlanmıştır. Müfredat dışı soru sorulmamıştır. Öğrencilerden aldığımız bilgilere göre sınavın konu dağılımına bakıldığında; Kalıtımdan 1 soru, Kuvvet ve Hareketten 1 soru, Maddenin Yapısı ve Özelliklerinden 4 soru, Ses ünitesinden 3 soru, Maddenin Halleri ve Isıdan 7 soru, Canlılar ve Enerji İlişkilerinden 4 soru sorulduğu görülmektedir.

Bu sınavda TEOG 1 sonrası işlenen konulara ağırlık verilmiştir. Görsel açıdan zengin olan sorularda deney düzeneği, grafik ve tablolar yoğun olarak kullanılmıştır. Bazı sorularda seçeneklerin çeldirici özellikte olduğunu görmekteyiz. Bu tip sorularda öğrenciler yanlış cevaba yönelmiş olabilirler. Yine bazı sorularda öğrenciler, sorunun içindeki ipuçlarından faydalanarak doğru cevaba ulaşabilirler. Sorular bilimsel düşünmeye teşvik eden, olaylar arasında bağlantı kurulmasını isteyen, yoruma dayalı ve günlük hayatımızdan örnekler olacak şekilde hazırlanmıştır. Sınavda konu bilgisi ile beraber dikkat de ölçülmüştür.

Ayrıca 2015 
Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar’ın yaptığı çalışma ile ilgili güncel bir soru da sorulmuştur. Sınav genel olarak orta zorlukta olup 1. sınava göre daha açık ve net sorulardan oluşmuştur.
Sosyal Bilgiler Akademik Kurul Üyesi Burcu Aksoy Sertkahya:

Bugün uygulanan TEOG 2 sınavında öğrencilerden aldığımız bilgilere göre T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde sorular resim, harita, tablo ve grafiklerle desteklenmemiştir. Sınav genel olarak TEOG 1 konularından ziyade TEOG 2 konularından oluşmuştur. İlk ünite olan Bir Kahraman Doğuyor ‘dan 1 soru sorulmuş olup çeldirici seçeneklerden oluşmaktadır. Ayrıca yine I.dönem TEOG konusu kapsamında olan Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler ünitesinden sadece 1 soru gelmiştir. Atatürk’ ün öğrenim hayatı, askeri başarıları ve kişilik özelliklerinden soru sorulmamıştır. Bu sınavda ağırlıklı olarak, Ya İstiklal Ya Ölüm, Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar ve Atatürkçülük ünitelerinden sorular sorulmuştur. Sınavda konular arası ilişkilendirmeye dayalı sorular yer almaktadır. Sorular genel olarak; öğrencilerin bilgilerine dayanarak yorumlama gücünü ölçen sorulardan oluşmuştur. Sorular Milli Eğitim Bakanlığı müfredat ve kazanımlarına uygundur. Müfredat dışında herhangi bir soruya rastlanmamıştır.

İngilizce Akademik Kurul Üyesi Ernu Maro:

İngilizce sınavında, soruların konu dağılımına bakıldığında TEOG 1 konularını içeren sorulara daha az yer verildiği görülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı müfredatına uygun ve temel kazanım bilgisi içeren sorular hazırlanmıştır. İngilizce sınavında müfredat dışı soru bulunmamaktadır. Diyalog tarzında ifadelerden oluşan sorular boşluk doldurma, cümle tamamlama, pasta grafik gibi görsellerin yoğun olduğu ve öğrencilerin kolaylıkla anlayabileceği şekilde hazırlanmıştır. Kelime bilgisinin de yoğun olarak sorgulandığı sınavda okuduğunu anlamayı ölçen paragraf tarzı sorulara çok fazla yer verilmemiştir. Soruların yönergelerinde ise açık ve anlaşılır bir dil kullanılmıştır. Böylece soru köklerini dikkatli okuyan her öğrenci için sorunun yapılabilirliği artmıştır. Sorular pedagojik anlamda da ölçme değerlendirmeye uygundur.

"TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİNE GÖRE BİR YAZ PLANI YAPILMALI"


Kariyer Merkezi Direktörü Nazik Kösegil:

Bugün tamamlanan TEOG 2 sınavları Yerleştirme Puanı’ nı (YEP) önemli ölçüde etkilemektedir. 700 puan üzerinden hesaplanan Ağırlıklı Ortak Sınav Puanı; 1. ve 2. dönem ortak sınavlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. YEP hesaplanırken ise; öğrencinin 6,7 ve 8. sınıf ağırlıklı yılsonu başarı puanlarının toplamının ortalaması alınarak hesaplanan Ağırlıklı Yıl Sonu Başarı Puanı ile Ağırlıklı Ortak Sınav puanının toplamı ikiye bölünecektir. Temmuz ayında yapılan okul tercihlerinde ise bu formülle 500 puan üzerinden hesaplanan YEP kullanılacaktır.

8.sınıf yılsonu başarı puanı 2.dönem son yazılılarla birlikte 
hesaplanacaktır. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte öğrencilerin her dersin son yazılısına hazırlanmaya devam etmesi gerekiyor. Tercih ve yerleştirme sırasında puanların eşitliği durumunda öğrencinin okuldaki özürsüz devamsızlık sayısı da eleyici olacağından öğrencilerin okula devamlılıkları çok önemlidir. Öğrencilerin kalan süreci verimli ve başarılı atlatabilmesi için ders çalışma motivasyonlarına dikkat etmeleri gereklidir. Bu konuda en önemli görev ailelere düşmektedir.

Sınav sonucu ile ilgili yargılayıcı tavırlar öğrencinin 
derslerden uzaklaşmasına neden olacağından, aileler öğrenciye güven ve sevgi aşılamalı onları yargılamamalıdır. Ailelerin bir diğer görevi ise lise araştırmalarını yapmaları, öğrencinin ilgi, yetenek ve becerilerine uygun liseleri saptamalarıdır. Seçilen lisenin öğrencinin geleceğini etkilediğini unutmamak gerekir. Tercih ve Yerleştirme Süreci ile ilgili tüm değişiklikleri takip ederek, bu sürece hazırlıklı olmak önemlidir. Aynı şekilde Tercih ve Yerleştirme Takvimine göre bir yaz planı yapılmalıdır. Tercih ve Yerleştirme döneminin Temmuz ayında olması beklenmektedir. Bu süreye kadar öğrencinin tüm okulları araştırarak tahmini listeler oluşturması tercih süreci içinde daha sağlıklı kararlar verilmesini sağlayacaktır.