Sözcü Plus Giriş
NEDİM TÜRKMEN

Borçlular için son 8 gün!

19 Ağustos 2018

Bilindiği üzere, devlete vadesi geçmiş borcu olan mükelleflerin, yeniden yapılandırma için başvuru, bildirim ve beyan süreleri; 7143 sayılı Kanun ile belirlenmiş olup, 31 Temmuz 2018'de doluyordu. Bu süre, 7 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 27.08.2018 tarihine kadar uzatıldı.

Ülkemizin, son iki haftadaki ana gündem maddesi; döviz kurlarındaki ciddi artışlar ve ekonomik etkileri oldu. Önümüzdeki hafta boyunca sürecet uzun bayram tatili dikkate alındığında; borçlu mükellefler için, 27 Ağustos 2018 çok uzun bir gün olacağa benziyor.

HANGİ BORÇLAR İÇİN SÜRE 27.08.2018'DE DOLACAK?

Mükelleflerin başvuru, bildirim ve beyan sürelerini geçirip, mağdur olmaması için; yazımızın izleyen bölümünü dikkatle okumalarında fayda vardır.

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'da yer alan;

– Kesinleşmiş alacaklar,

– Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,

– İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,

– Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,

– Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,

– Sosyal Güvenlik Kurumu'na ait;

İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanun'un 14'üncü, 21'inci, 23'üncü, 39'uncu ve 76'ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun mülga 10'uncu, 26'ncı, 27'nci ve 28'inci maddeleri, 1479 sayılı Kanun'un mülga 63'üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu'nun mülga 129'uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar,

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanun'un, 1479 sayılı Kanun'un, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanunu'nun, 2926 sayılı Kanun'un, 5434 sayılı Kanun'un mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanun'un 96'ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçlar,

– Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50'sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar, için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27.08.2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Matrah ve vergi artırımı için son gün 31.08.2018

7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun'da yer alan;  matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvurular ağustos ayı sonuna kadar,

 Varlık barışı için ise başvurular kasım ayı sonuna kadar, yapılabileceğinden, bu düzenlemelere ilişkin herhangi bir uzatma yapılmamıştır.

Öte yandan, varlık barışı kapsamında yurtdışındaki varlığın 31.07.2018 tarihine kadar Türkiye'ye getirilmesi, yurtiçindeki varlığın da bu tarihe kadar yasal defterlere kaydedilmesi durumunda; vergi ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemede ise uzatmaya gidilmediği için varlıkların vergi ödemeden yurda getirilmesi imkânı artık söz konusu değildir. Kasım ayı sonuna kadar %2 vergi ödenerek, varlık barışı hükümlerinden faydalanmak mümkün olacaktır.

Milyonlarca mükellefi ilgilendiren vergi ve prim affının son günlerine gelmiş bulunmaktayız. Yasaya göre; son gün olan 31.07.2018 tarihine kadar, 43.5 milyar TL'lik yapılandırma başvurusu yapıldığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanmıştır. Devlete, vadesi geçmiş borcu olan mükellef sayısı ve tutarlar dikkate alındığında; 27.08.2018 tarihine kadar en az 60 milyar TL'lik başvurunun daha söz konusu olacağını tahmin etmek mümkündür. Borçlular, ilk iki taksitin zamanında ödenmesi şartı ve izleyen taksitlerin üst üste 3 kez ödenmeyerek ihlal edilmediği durumda, 36 ay sistemin içinde kalmanın çok büyük faydalarını göreceklerdir.

Yapılandırma için tanınan bu imkândan yararlanılmaması durumunda; önümüzdeki aylarda mükelleflerin yoğun e-haciz uygulamalarına maruz kalacaklarını bilmelerinde fayda vardır. Bizden söylemesi…

plusbanner2x
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more