Danıştay’dan hekimleri sevindiren karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK), Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) yaptığı iki ayrı başvuruyu sonuçlandırdı. Danıştay, güvenlik soruşturmasına ilişkin yönetmelik hükümlerinin yürütmesini durdurdu. Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırını hukuka aykırı buldu.

Danıştay’dan hekimleri sevindiren karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu (İDDK),; Türk Tabipleri Birliğinin (TTB) başvurusu üzerine, 2018 yılı Ekim ayında yapılan, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle, “İlk defa veya yeniden kamu hizmetine atananlara güvenlik soruşturmasının uygulanacağı” düzenlenmesinin yürütmesini durdurdu. Aynı daire, Özel hastanelerde çalışacak emekli hekimler için yaş şartı sınırını hukuka aykırı buldu.

“MESLEK İCRA YASAĞI SON BULMALI”

TTB'den yapılan açıklamada, güvenlik soruşturmalarının sonucu olumsuz olarak değerlendirildiği gerekçesi ile ataması yapılmayan hekimlerin ivedilikle  atamalarının yapılması önünde engel kalmadığı savunuldu.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin hiçbir dayanağının kalmadığı belirtilen açıklamada, “Danıştay'a açmış olduğumuz davada yönetmelikteki ‘ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar' ibarelerinin yürütmesi durdurulduğundan, bu uygulamaların artık dayanağı kalmamıştır. Karar uyarınca güvenlik soruşturması uygulaması ile buna bağlı olarak uygulanan meslek icrası yasağı son bulmalıdır” görüşlerine yer verildi.

HEKİMLER İÇİN YAŞ ŞARTI HUKUKA AYKIRI

Özel Hastaneler Yönetmeliği'nde 2015 yılı Ocak ayında yapılan değişiklik ve düzenlemelerin iptali için TTB'nin verdiği hukuk mücadelesine de Danıştay İDDK son noktayı koydu. Mahkeme, Emekli tabiplerin kadro dışı geçici çalışma hakkının yaş veya başka bir şarta bağlanamayacağı sonucuna ulaştı.Karar uyarınca hangi yaşta ve nedenle olursa olsun kamudan emekliye ayrılan hekimler, planlamadan istisna tutularak çalışma hakkı kazanmış oldu.

TTB'den Prof. Dr. Adıyaman: Büyük şehirlerde neden maske takma zorunluluğu yok? İlginizi Çekebilir TTB'den Prof. Dr. Adıyaman: Büyük şehirlerde neden maske takma zorunluluğu yok?
Loading...