Kurullardan değişik ve birbirinden ilginç kararlar çıktıkça, ülkemizde bunların yaşandığına inanamıyorsunuz. Ama gerçek. Ülkemizin anlı-şanlı üniversitesinde bile bilim insanı diye bildiğimiz kişilerin nasıl ayrımcılık yaptığını kurul kararlarını okuyunca öğreniyoruz.

Avukat Gamze Çelikkol, bir üniversitenin Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümünde asistan olan kadının başına gelenleri, sadece kadın olduğu için nasıl bir ayrımcılığa tabi tutulduğunu Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na şikayette bulundu. Ayrımcılıkla suçladıkları bölüm başkanı olan profesöre idari para cezası uygulanmasını talep etti.NEDEN ÇALIŞTIRMIYORMUŞ! 

Avukat, kadın asistanın cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığını iddia etti. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun 14 Temmuz 2023 tarih ve 2023/460 sayılı kararından okuyalım:

“Tüm açıklamalar bir bütün olarak değerlendirildiğinde profesör, hem başvuranın Biyolojik Tedavi Polikliniğinde görevlendirildiğini ama çalışmadığını hem de başvuran kadın olduğu için taciz iddiasında bulunur düşüncesiyle aynı poliklinikte birlikte çalışmadıklarını beyan etmektedir. Dolayısıyla muhatabın açıklamalarında tutarlılık olmadığı değerlendirilmektedir.

Söz konusu açıklamalardan muhatabın, eğitim programı boyunca Biyolojik Tedavi Polikliniğinde erkek asistanları farklı sürelerde görevlendirdiği ancak aynı poliklinikte süreklilik arz edecek şekilde başvurana ve diğer kadın asistanlara görev vermediği, başvuranın bu sebeple diğer iki poliklinikte aynı anda çalışmak zorunda kaldığı, başvurana yönelik bu muamelenin kasıtlı olarak ve cinsiyetinden dolayı gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, başvuran hakkında yapılan görevlendirmelerin makul bir gerekçeye dayanmadığı, muhatabın işyerinde yıldırma niteliği taşıyacak eylem ve işlemlerde bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Başvuranın cinsiyetine dayalı olarak işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı iddiasına ilişkin kuvvetli emareleri ve karine oluşturan olguların varlığını ortaya koyduğu, muhatabın ise bu iddiaları çürütemediği ve ayrımcılık yasağını ihlal etmediğini kanıtlayamadığı değerlendirilmiştir. Sonuç olarak 6701 sayılı kanun kapsamında başvuranın cinsiyet temelinde işyerinde yıldırmaya maruz kaldığı kanaatine varılmıştır.”50 BİN LİRA CEZA

Bu konuyu araştırırken, benzer durumun sadece bir fakültenin bir bölümünde değil, değişik illerde de yaygın olduğunu öğrendim. Sonuçta, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, kadın olduğu için taciz iddiasında bulunur düşüncesiyle asistan doktorlarla aynı poliklinikte birlikte çalışmayan, Biyolojik Tedavi Polikliniğinde kadın asistan doktorlara görev vermeyen, asistan doktoru aynı anda iki poliklinikte çalışmak zorunda bırakan ve bunları kasıtlı olarak, asistan hekimin kadın olması dolayısıyla ve yıldırma (mobbing) amacıyla yapan bilim dalı başkanına 50 bin lira idari para cezası verdi.

Ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezasına çarptırılan bilim dalı başkanı profesör, bu parayı ödedikten sonra kadın asistanlara karşı nasıl bir uygulama içinde olacağını en çok o bölümün çalışanlar merak ediyor. Bu karar, aynı kafada olanlara da ders olsun.