1.5 yıl sonra Gezi soruşturması

Kayseri'de 2013 yılında Gezi parkı eylemlerine katılan bazı öğrenciler hakkında, Erciyes Üniversitesi'nde 1.5 yıl sonra disiplin soruşturması başlatıldı.

1.5 yıl sonra Gezi soruşturması

Konuyla ilgili olarak geçen 10 Şubat’ta bazı öğrencilere Soruşturma Komisyonu Başkanı Doç. Dr. Tahir Ayata imzalı tebligat gönderildi. Tebligatta, Kayseri Emniyet Müdürlüğü’nün 15 Temmuz 2013 tarih ve 1850 sayı ile Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü’ne yazı yazdığı belirtildi. Söz konusu yazıda, İstanbul Gezi Parkı olaylarını protesto etmek amacıyla Kayseri’de üniversite öğrencilerinin de karıştığı birçok gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması adı altında eylemler gerçekleştirildiğinin bildirildiği kaydedildi. Yaklaşık 30 öğrenciye gönderilen tebligatta şu ifadeler yer aldı:

“Bu eylemlere karıştığınız iddiasıyla hakkınızda Yüksek Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği kapsamında yürütülen disiplin soruşturmasında, şahsınıza yöneltilen iddialara ilişkin olarak savunmanızı bu yazının şahsınıza tebliği tarihini izleyen günden itibaren 7 gün içinde soruşturma komisyonuna göndermeniz. Sözlü savunma yapmak istemeniz halinde belirtilen yerde ve saatte hazır bulunmanız. Savunmanızı yazılı sunmanız halinde size ek sorular yöneltilebileceği. Savunmanızı yapmanız üzere davet edildiğiniz bu çağrıya özürsüz uymadığınız veya mazeretinizi önceden bildirmediğiniz takdirde savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağınız ve disiplin soruşturmasında ulaşılan bilgi ve belgelere dayanılarak disiplin soruşturmasının sonuçlandırılacağı. Geçerli bir özür bildirmeniz veya zorlayıcı nedenlerden ötürü davete uymadığınızın anlaşılması halinde, size uygun bir süre verileceği hususunuzu bilgilerinize rica ederim.”

DHA

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...