AKP’li belediye marka ismi vererek ihaleye çıktı

Pendik Belediyesi’nin mevzuata aykırı şekilde marka ismi vererek fotokopi ihalesi düzenlediği ortaya çıktı. Sayıştay, ihalede belli bir markaya yer verip yetkili servis belgesi istenmesinin, temel ihale ilkelerine aykırı olduğunu vurguladı.

AKP’li belediye marka ismi vererek ihaleye çıktı

Sayıştay'ın 2019 yılı Pendik Belediyesi denetim raporunda kurumun düzenlediği bazı ihalelerle ilgili usulsüzlükler sıralandı. Raporda, 9 Kasım 2018 tarihinde belediyenin “Fotokopi ve Baskı Makinelerinin Kopya Başı Çekim Esasına Göre Yıllık Bakım Onarım Hizmeti Alımı” ihalesine çıktığı ve ihalenin  teknik şartnamesinde  belli bir markaya yer verilerek temel ihale ilkelerine aykırı hareket ettiği tespit edildi.

Raporda, teknik şartnamelerde belli bir marka veya modele yer verilmemesi ile ihalede rekabet ortamının ve eşit muamelenin sağlanarak ihtiyaçların uygun şartlarla sağlanması ve kaynakların verimli kullanılmasının amaçlandığı kaydedildi.  Söz konusu ihaleye 2 isteklinin katıldığı birinin söz konusu markaya ait belgelere sahip olmadığından değerlendirme dışı bırakıldığı belirtildi.

“AMACINI AŞAN BİR UYGULAMA”

Belediye verdiği yanıtta esas aranan özelliğin Pardus sistemine uyumlu makineler olduğunu ifade etti. Raporda bu ibare başlı başına yeterli iken, isteklilerden iki markanın yetkili servis ve sertifikasının isteneceği belirtilerek, belli marka ve modele yer verildiği aktarıldı.

Raporda “Fotokopi ve baskı makineleri açısından piyasada birçok markanın mevcut olduğu ve bunlarla da standardizasyonun sağlanabileceği açıktır. Kaldı ki makinelerin teslimine ilişkin tutanakta farklı markaların da teslimi olduğu görülmüştür. İhalede belli bir markaya yer verilip yetkili servis belgesi istenmesi amacını aşan bir uygulama olmuştur. Kamu ihale mevzuatı çerçevesinde yapılacak ihalelere ilişkin teknik şartnamelerde belirli bir marka veya modele yer verilmemesi 4734 sayılı kanunun temel ilkelerine riayet açısından önemlidir” denildi.

İSTİSNAİ DURUM OLAĞAN HALE GELDİ

Raporda, “Pendik Geneli Park ve Kamusal Alanlarda Peyzaj Düzenleme, Tamir ve Tadilat Yapılması İşi”nde istisnai bir durum olan yeni iş kalemleri ile imalat yaptırmanın olağan bir usul olarak kullanıldığı belirlendi. 26 Temmuz 2018 tarihinde gerçekleştirilen ihalede,  8 milyon 395  bin 585 TL bedel ile sözleşme imzalandığı anlatılarak ihale dokümanında inşaat işleri, sulama tesisatı, elektrik tesisatı ve peyzaj işleri olmak üzere 4 iş grubu için 290 adet iş kalemi belirlendiği ve isteklilerin bunlar üzerinden ihalede yarıştırıldığı kaydedildi. Rapora göre 27 Ağustos 2018 tarihinde işe başlanıldı ve çok kısa bir süre sonra 14 Eylül 2018'de 21 adet iş kalemi için yeni fiyat belirlendi.

290 KALEM İŞE, “ÖNGÖRÜLEMEYEN” 111 İŞ KALEMİ DAHA EKLENDİ

İşin devamı sırasında toplam 111 adet iş kalemi için yeni fiyat belirlendiği ve bu yeni fiyatlı işlerle de 3 milyon 451 bin 426 TL tutarında imalat yapıldığı tespit edildi. İşin sonunda toplam 9 milyon 664 bin 534 TL tutarında imalat yapıldığı aktarıldı. 111 adet yeni fiyatlı iş kalemi ile yaptırılan 3.4 milyon tutarındaki imalatın, rekabetin sağlandığı ihale ortamında oluşacak düşük fiyatlar yerine yüklenici ile anlaşılan güncel rayiçler üzerinden yapıldığı vurgulandı.

290 iş kaleminin olduğu ihalede 111 yeni iş kaleminin belirlenmesinin “önceden öngörülememe” gibi istisnai bir durumunun olağanlaştırılması anlamına geldiğine dikkat çekilerek “Böyle bir durumun da kanunun amacına ve ruhuna aykırı olduğu açıktır. Bu iş kalemleri ihalede öngörülse ya da yeni ihaleye çıkılsa rekabetin ve eşitliğin sağlandığı takdirde şüphesiz kamunun yararına olacaktır” denildi.

AKP'li Belediye, vakıf için yılda 903 bin lira kira ödemiş İlginizi Çekebilir AKP'li Belediye, vakıf için yılda 903 bin lira kira ödemiş

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...