Hayranlaşma Derneği

“Hayranlaşma” sözcüğünü daha önce duymuş olamazsınız. Çünkü biraz önce “Büyük Sıfırlama” (The Great Reset) konulu yazıma başlık ararken icat ettim. Hayranlaşma, “sen bana hayran, ben sana hayran, gel cama tırman” tekerlemesinden mülkemdir. Bu sözcük, hayran kelimesinden türetilmiştir. Hayranlaşma; sevişme, dövüşme, tartışma, yarışma, itişme, kakışma gibi en az iki kişi tarafından gerçekleştirilen bir eylem türüdür. Gerçi Arapça'dan dilimize girmiş “hayran”ın sevişmek, döğüşmek gibi bir mastarı yoktur. Yani Türkçede hayranmak diye bir fiil bulunmaz. Dolayısıyla hayranlaşmak da  yoktur. Ancak yazarlar, isimden fiil yaratmakta özgürdür. “Hayranlaşma Derneği”nin İngilicesi “Mutual Admiration Society” dir. Bu tür derneklerin en ünlüsü de, pazarlama dehası Profesör Klaus Schwap'ın 1971'de kurduğu “Dünya Ekonomik Forumu” dur. Nâm-ı diğer “Davos Toplantıları”dır.

HER ŞEYİ OLANA NE SATILIR

İnsanlar, tatmin peşinde koşar. Bir insanın hangi arzusu yeterince tatmin edilmemişse, o arzunun tatmini öncelik kazanır. Aç olanın önceliği, yemektir. Açıkta olanın önceliği, barınaktır. Üremek isteyenin önceliği kendine karşı cinsten bir eş bulmaktır. Bunlar temel ihtiyaçlardır. Hemen hemen herkes bu ihtiyaçlarını iyi kötü giderir. İhtiyacını giderince de uykusu gelir. Hiç bitmeyen ihtiyaç ise, kişinin kendini önemli görmesi ve bunu başkalarına göstermesidir. Önemli kimse olmak için önemli konularla ilgilenmek gerekir.  Ama kişi bunu kendi kendine yapar ve kimse de onun ne kadar önemli şeylerle ilgilendiğini bilmezse bu uğraş ona tatmin vermez. Tatmini yaratan olgu “önemli şeylerle ilgilenip, önemli kişilerle bir mekanda buluşup, önemli şeyleri bu kişilerle paylaşmaktır”. Eğer piyasada böyle bir “ürün” varsa  “her şeyi olanlar”, bu ürünü almak için seferber olur. Hele hele bu tüketim eylemi medyada da yer alacaksa mamül “dadından yenmez” hale gelir. Davos toplantılarının sebebi hikmeti, pazarlama psikolojisi açısından budur.

YENİ DÜNYA DÜZENİ

Dr. Schwaps, bu yılın konusunu Covid-19 pandemisi (Koronavirüs salgını demeyin, onu ikinci sınıf insanlar kullanıyor) sonrası “Toplumun ve Ekonominin Yeniden İnşası” olarak seçmiş. Tarihini mayısa, adresini de Singapur'a taşımış. Bu toplantının davetini de Prens Charles'ın (kendisi İngiltere Kraliçesi'nin oğlu oluyor) yapmasına karar vermiş.  Prens Charles,  pandemi sonrası kurulacak düzen “dayanıklı, eşitlikçi ve sürdürülebilir” olmalı buyurmuş. Bu düzen aynı zamanda “çevreci, toplumcu ve yönetişimci” olmalıymış. Toplantıya en üst düzeyde katılacak IMF Başkanı “Bulgar komşu” iktisat doktoru Bayan K. Georgieva da salgından sonraki dönemdeki milli gelir artışını “yeşil büyüme, akıllı büyüme, adil büyüme” şeklinde tanımlamış. Gel de Davos'a katılanları kıskanma!

Son söz: Üç özellik, bir güzellik eder.

Loading...