Kayıtlara geçsin!

Yer: TBMM…
Gün: Mayıs'ın 15'i.
Dışişleri Komisyonu toplanmıştı. Türkiye ile Venezuela arasında “video konferans” yoluyla imzalanan 1282 sayfalık “ticaretin geliştirilmesi kanun teklifini” görüşüyordu.
Parti temsilcileri gelmişti.
Bakanlık temsilcileri oradaydı.
Başkan toplantıyı açtı.
Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Rıza Demirer ile Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür Vekili Hüsnü Dilerme, milletvekillerine bilgi sundular. Başkan, “söz isteyenler” diye sordu. CHP Milletvekili Ünal Çeviköz (o da eski bir büyükelçi) söz aldı.

★★★

Şöyle konuştu:
“ Venezuela'nın hali malum. Önümüzdeki dönemde pek parlak bir geleceği olmayacağı gözüküyor. Her ne kadar Latin Amerika'nın en zengin ülkesi olsa da çok ciddi bir iç siyasi karışıklıkla mücadele ediliyor. Bu karışıklık aslında zengin gözüken ülkenin halkının neredeyse artık tam bir fakir ülke statüsüne indirgenmiş olmasından. Bunların hepsini zaten kamuoyundan izliyoruz, görüyoruz. Yalnız mesele sadece bundan ibaret değil. Ben özellikle kayıtlara geçmesi açısından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısına yazılı olarak cevaplandırmasını istediğim bir soru önergesi yönelttim. Bugün Türkiye kamuoyunun en önemli meselesi olan İstanbul seçimlerinin yenilenmesinin gündeme geldiği bir sırada Venezuela'nın Yüksek Seçim Kurulu olan Ulusal Seçim Konseyi'nin Başkanı Tibisay Lucena İstanbul'a geldi. 2 Mayıs tarihinde geldi. 14 Mayıs tarihinde ayrılacaktı. 14 Mayıs tarihinde Türkiye'yi terk etmediği anlaşıldı. Demek ki hâlâ İstanbul'da. Şimdi bu Tibisay Lucena'nın ismi aslında Venezuela'daki seçim şaibelerine karışmıştır. Venezuela halkının büyük bir bölümünden tepki gören bir isimdir. Lucena'nın Venezuela'da Temmuz 2017'de yapılan ve 1 milyon hileli oy nedeniyle şaibeli olduğu düşünülen seçimlerde çok önemli bir rol oynadığı belirtiliyor. Katılım oranına ilişkin verilerin de sahte olduğu ileri sürülen iddialar arasında. Tibisay Lucena birçok ülkenin yaptırım listesinde. Örneğin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avrupa Birliği ülkeleri, Meksika, Panama, İsviçre; Lucena'ya yaptırım uyguluyorlar. Yaptırım uygulanan birçok Venezuelalı yetkiliden sadece 6 kişiye, saydığım bütün ülkeler yaptırım uyguluyorlar. Bu 6 kişinin arasında Lucena var. Demek ki dünya kamuoyu açısından kara listeye alınmış bir şahsiyetten söz ediyoruz. Kendisine uygulanan yaptırımların temel gerekçesi de Venezuela seçimlerindeki şaibeyle ilgili durumu. Şimdi bu şartlar altında adı geçen, on beş gündür İstanbul'da. Biletindeki dönüş tarihine rağmen Türkiye'den bu dönüş tarihi geçtikten sonra bile ayrılmamış vaziyette. Dolayısıyla Venezuela sadece ülkedeki iç karışıklıklar nedeniyle değil, bir de bu boyutuyla Türkiye kamuoyu nezdinde önem kazanmış bir ülke haline gelmiş durumda. Bu genel tabloyu bir şekilde bir kere vurgulamak isterim…”

★★★

Gerçekten!
Kayıtlara geçirin.
İstanbul'da seçimler yenilenecek. Venezuela seçimlerine hile ve şaibe karıştıran Lucena İstanbul'da şeref misafiri yapıldı. 9 valizle gelen Lucena'nın hâlâ İstanbul'da olduğu tahmin ediliyor.
Neden?
Vardır bir hikmeti?
Acaba Lucena bizim Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal ettiği İstanbul seçimi kararına gerekçe yazmalarına yardımcı mı oluyor?