Boğaziçi senatörlerinden adaylara açık mektup

Boğaziçi Üniversitesi’nin seçilmiş senatörleri, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından 15 Temmuz'da görevden alınan Melih Bulu'nun ardından, Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olmak için başvuracak adaylara hitaben bir açık mektup yazdı.

Boğaziçi senatörlerinden adaylara açık mektup

Yükseköğretimde yeni bir yönetişim modeline ihtiyaç olduğu belirtilen, 11 seçilmiş senatörün imzasını taşıyan mektupta; Boğaziçi Üniversitesi senatosunca kurulan Üniversitelerde Yönetim Yapılanması Çalışma Komisyonu’nun (ÜYYK) hazırladığı, akademik özgürlük ve üniversite özerkliği temelinde kamu araştırma üniversitelerinin geleceğini ele alan 13 Temmuz 2021 tarihli raporda ortaya konulan esasların önemsendiği vurgulandı.

“GEÇİŞ DÖNEMİNDE GÖREV ALACAK REKTÖRE ÖNEMLİ SORUMLULUKLAR DÜŞECEKTİR”

Mektupta şu ifadelere yer verildi:

* Bu geçiş döneminde görev alacak rektöre önemli sorumluluklar düşecektir. Boğaziçi Üniversitesi'nin 158 yıllık kurumsal geleneği ve 50 yıllık kamu araştırma üniversitesi deneyimi ile ortaya koyduğu ve 2012/9 sayılı senato toplantısında kabul edilmiş olan Kamu Üniversitelerinin İşleyişine Dair İlkeler metni üniversite idarecileri için bu bağlamda yol göstericidir. Üniversitemiz yönetimine aday olan meslektaşlarımızın bu ilkelere bağlılıklarını taahhüt etmelerini bekliyoruz.

“AKADEMİK ÖZGÜRLÜĞÜ TEŞVİK EDİP, KORUMALI”

* ÜYYK raporunda rektörün yetkinliklerine dair belirtilmiş olan bazı noktaları rektör adaylarına hatırlatmak isteriz: Üniversite bileşenlerinin temel hakkı olan akademik özgürlüğün kullanılmasını teşvik edip koruyacak olan rektör, üniversitesinin kamuya ilan edilen değerlerini de özümsemiş olarak, üniversite içi ve dışında ifade edebilmeli ve gereken her yerde savunabilmelidir.

“ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK EVRENSEL DEĞERLER OLARAK BENİMSENMELİ”

* Üniversitede çeşitlilik ve kapsayıcılığı evrensel değerler olarak benimsemeli, bileşenlerin katılımıyla oluşturulacak kurul ve komisyonların çalışmaları üzerinden kararların alındığı bir akademik yönetişim modelini esas almalıdır.

“LİYAKAT İLKESİNİ HER ZAMAN ÖN PLANDA TUTMALI”

* Bağlantılı olarak akademik personelin istihdam, yükseltme ve atamalarında liyakat ilkesini her zaman ön planda tutarak, akademik birim ve yetkili kurulların kararlarını uygulamalıdır. Bütün bunları yaparken üniversitenin örgütsel, mali, istihdama dönük ve akademik özerkliğini koruyarak geliştirmeyi temel önceliği olarak tanımalıdır.

“HESAP VERİLEBİLİR OLDUĞUNU TAHHÜT EDEBİLMELİ”

* Rektör adayları üniversitemizin değerlerine, aşağıdan yukarıya doğru işleyen yönetişim esaslarına, liyakat ve özerklik ilkelerine, öğrenci odaklı kamu araştırma üniversitesi vizyonuna bağlı kalacaklarını ve hesap verebilir olacaklarını taahhüt edebilmelidirler. Üniversitemizin bu ilkeler ve değerler doğrultusunda yönetilmesinin takipçisi olmaya devam edeceğiz.

Boğaziçili akademisyenden vekil rektöre mektup: Hatalardan dönülmesi ümidiyle İlginizi Çekebilir Boğaziçili akademisyenden vekil rektöre mektup: Hatalardan dönülmesi ümidiyle