İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu kapatıldı

Velilerin mahallelinin karşı çıkmasına rağmen açılan İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu, mahkeme kararıyla kapatıldı. 784 gün boyunca okul önünde nöbet tutan veliler, okuldaki her usulsüzlüğü tespit edip, yargısal makamlara bildirmişti.

İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu kapatıldı

İstanbul Beşiktaş ilçesinde yer alan İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu'nun mahkeme kararıyla kapatıldığı belirtildi. İsmail Tarman Ortaokulu Velileri ve Konaklar Mahallesi Sakinleri bugün okul önünde yaptıkları basın açıklamasında, “Mücadelemizin ve nöbetimizin 784. gününde davamızı, okulumuzu kazandık. Haklıydık, haklılığımız mahkemece de tespit edildi. Okulumuzun tüm hukuki kurallara, Anayasaya, evrensel hukuk kurallarına, usule aykırı şekilde ‘kademeli olarak imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine ilişkin İstanbul Valiliği'nin 17.06.2016 tarihli ve E.6720172 sayılı olur'u, kararı' İstanbul 4. İdare Mahkemesinin 2016/1396 e – 2018/1022 kararı ile iptal edildi” dedi.

Açıklamada, bu iptal kararı ile İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokulu'nun kapatıldığı, İsmail Tarman Ortaokulu'nun ise, 1982 yılından itibaren olduğu gibi, düz, normal ortaokul olarak eğitime ve öğretime devam edeceği belirtildi.

Bu kararın verildiği andan itibaren İsmail Tarman İmam Hatip Ortaokuluna öğrenci kaydının yapılamayacağını, sadece İsmail Tarman Ortaokuluna öğrenci kayıt edilebileceğini anlatan veliler açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bugün, burada, bu kararı Okul Müdürlüğüne, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Beşiktaş Kaymakamlığına, İstanbul Valiliğine, tüm ilgililere ve yetkililere duyuruyoruz; mahkeme kararının gereğini derhal yerine getirmelerini bekliyoruz.

Mahkeme kararlarının öğrenildiği andan itibaren gecikmeksizin uygulanması anayasal zorunluluktur. Bu zorunluluğu düzenleyen Any. m. 138/4 emredici bir hükümdür. Any. m. 138/4 açıkça ‘Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.' şeklinde hükmetmiştir. Bu çok açık hükmün gösterdiği gibi, mahkeme kararlarının uygulanması herhangi bir şarta, tercihe ve süreye bırakılmamıştır. İdare kararı uygularken belli bir sürenin; örneğin itiraz sürelerinin, kayıt döneminin geçmesini bekleyemez, kendisine bekletici süre yapamaz. Kararı eksik ya da değişiklik yaparak uygulayamaz, savsatamaz.

Mahkeme kararlarının derhal uygulanma kuralı, idarenin yanlış uygulamasına derhal son verilmesini, bu yanlışlıktan bireylerin daha fazla zarar görmesini engellemek içindir.

Mahkeme kararlarının uygulanmaması, kamu görevlileri açısından anayasanın ihlali olduğu gibi, görevi ihmal suçunu da oluşturmaktadır.

Ne yazık ki, daha önce de İsmail Tarman Okulu ile ilgili olarak mahkemece verilen Okul Aile Birliği seçiminin iptali kararını, uygulamamaya teşebbüs etmişler; yaptığımız suç duyurusu üzerine, okul müdürü ve yetkililer hakkında idari soruşturma yapılmış, okul müdürü hakkında görevi ihmal gerekçesiyle ceza davası açılmıştır ve yargılama devam etmektedir.

Bu kez tüm sıralı amir ve yetkililerin, görevlerini gereği gibi yapmalarını bekliyoruz.

Mahkeme kararının derhal uygulanması, öğrencilerin mağdur edilmemesi için de önemli ve zorunludur; bilindiği gibi halen ortaokullara ve imam hatip ortaokulların kayıtlar devam etmektedir.
Bizler yetkililerin, okulların tatil olduğu şu dönemden yararlanmalarını,

*Mahkeme kararı doğrultusunda İmam-Hatip Ortaokulu kısmının kapatılması işlemlerini yapmalarını,
*İptal kararı doğrultusunda okul binasında mevcut İsmail Tarman İmam-Hatip Ortaokulu tabelalar ile kayıtlara ilişkin duyuru, ilanlar vs. kaldırılmasını, web sayfasından silinmesini,
*İmam- hatip kayıtlarının derhal durdurulmasını,
*İmam-hatip kısmında halen eğitim gören öğrencilerin; bölgede son beş yılda açılmış, araları 800 m. ile 1.100 m. olan, sınıf mevcutlarının (20 kişi) yarısı boş, 13 imam hatip ortaokuluna istekleri doğrultusunda yerleştirmelerini, böylece boş duran imam-hatip okullarının değerlendirilmesini;
*İsmail Tarman Ortaokulu'na kayıt yapılmasına başlanması, e-kayıt girişinin sağlanması, yakın bölgeye duyurulmasını,
* İsmail Tarman Ortaokulu'nda eğitim gören 36 sınıf mevcudu ile ders yapmaya çalışan öğrencilerin, daha fazla derslikte, eğitim almalarının sağlanmasını,
*Mahallede ve yakın bölgede ikamet eden öğrencilerin, civarda kalan 4 ortaokula sıkıştırılmalarına son verilmesi,
*Ortaokul eğitimi almak isteyen öğrencilerin 2.5 km uzağa gitmekten kurtulmasının sağlanmasını,
*Gerekli diğer tüm önlemlerin alınmasını, işlemlerin yapılmasını bekliyoruz.
Bu mahkeme kararının uygulanmasının geciktirildiği her gün hem İsmail Tarman Ortaokulu'na kayıt yaptırabilecek öğrenciler ve veliler açısından, hem de çocuklarını bir İmam Hatip Ortaokulu'nda okutmak isteyen veliler ve öğrenciler için mağduriyet oluşacaktır, onların belirsizlik yaşamalarına neden olunacaktır.
Mahkeme kararının yerine getirilmesi konusunda adım atmamak, görevi ihmal suçunun oluşmasına neden olacaktır.

HAKLIYDIK, YILMADIK, YORULMADIK, KAZANDIK.

Anayasa'ya, tüm mevzuata aykırı, dayatmacı imam hatip ortaokuluna dönüştürülme kararına karşı, veli ve mahalleli olarak hep birlikte, dayanışma ile haklarımızı ve okulumuzu korumak için mücadele ettik, davamızı açtık.

İki seneyi geçen, 784 gün boyunca okul önünde nöbet tuttuk. Okuldaki her usulsüzlüğü tespit ettik, yargısal makamlara bildirdik. Haklılığımızın bilincinde, sonuç alana kadar vazgeçmedik.

İki yıl çok uzun bir süreydi. Bu süre içerisinde bizimle birlikte mücadele eden velilerimizden bazılarının çocukları okuldan mezun oldu, bazılarınınki ise devam ediyor.

Böyle mücadelelerin uzun ve yorucu olduğunu biliyoruz. Mücadele, süreklilik isteyen ve birbirine dayanak olan kararlar, sonuçlar ve yöntemlerden oluşur. Bizden önceki bazı kararlar ve mücadeleler nasıl bize örnek olmuş ve güç vermişse, bu yola bizim koyduğumuz bu katkı da bizden sonrası için emsal olacaktır, güç verecektir.

Eğitimin, kişilerden, partilerden ve inanışlardan bağımsız olarak bilim, kültür ve teknoloji doğrultusunda saptanmasını akılcı ve vazgeçilmez bulduğumuzu tekrar altını çizerek belirtiyoruz.

Bu mücadelemizde yanımızda olan, destek veren tüm kurumlara ve dostlara, siz basın emekçilerine teşekkür ederiz.

Veliler ve mahalle sakinleri olarak dayanışma içindeki tek örnektik. Umarız bu örnekler çoğalır, çocuklarımızın eğitim yaşamı için yanlış kararlar alınmasını engeller. Dava aşamasındaki kararlılığımıza devam edeceğimizi; okulumuzun öğrencileriyle, öğretmenleriyle, yapısıyla ve tüm kadrosuyla eskiden olduğu gibi, İsmail Tarman Ortaokulu olarak devam etmesi için, karar uygulanana kadar ayrılmayacağımızı kamuoyuna duyururuz.”

Loading...