Sözcü Plus Giriş

Askere giderken ne kadar tazminat alınır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Zorunlu askerlik hizmeti sebebi ile işten ayrılanların hakları konusunda çalışanlar kafa karışıklığı yaşamaktadır. Bunlardan en önemlisi tazminatlardır. Askere giden çalışan kıdem tazminatı alabilir mi?

Güncellenme: 08:30, 13/06/2018
Askere giderken ne kadar tazminat alınır? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Askerlik hizmetini yerine getirmemiş çalışanlar, çalıştığı süre içerisinde askere gitmeye karar verir ve bu sebeple istifa ederse kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Peki kıdem tazminatı ne kadar? Çalışanların çoğunlukla yanlış hesapladığı kıdem tazminatı ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

ASKERE GİDERKEN NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALINIR?

1475 sayılı yasanın 14. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. İşçinin askerlik sebebiyle kıdem tazminatına hak kazanabilmesi için askerlik görevini yapmak için işten ayrılması ve makul süre içerisinde askerliğini yapmak için birliğine teslim olması gerekir. Eğer işçinin, askere gitmeden başka bir işe girmek suretiyle çalışması halinde feshin askerlik nedeniyle yapıldığı kabul edilmez. Bu durumun tespiti için mahkeme aşamasında işçinin askere gidip gitmediği konusunda askerlik şubelerine sorulmaktadır. Yine askerlik şubelerine işçinin ne zaman askere gittiği sorularak makul sürenin tespiti yapılmaktadır.

Askerlik sebebiyle iş akdini fesheden işçi, işverene sözleşmeyi fesih dilekçesini ibraz ederken Askerlik Şubesi'nden alacağı askerlik sevk belgesini de ibraz etmekle yükümlüdür. Askerlik sevk belgesi olmaksızın yapılan fesihlerde işveren kıdem ödemekle yükümlü olmayacaktır.

İşçi askerlik sonrasında yine aynı iş yerinde işe başlamışsa ve askerlik dönemi öncesinde kıdem tazminatı almamış ise askerlik sonrası dönem ile askerlik öncesi dönem birleştirilerek kıdem tazminatı hesaplanır. Ancak burada askerlik sonrası döneminde haklı nedenle feshi veya haksız olarak işveren feshi gerekmektedir. Aksi durumda işçi, yalnız askerlik dönemi öncesi için kıdem tazminatına hak kazanır.
asker-tazminatı

KIDEM TAZMİNATI NASIL ALINIR?

1475 sayılı yasanın 14. maddesinin üçüncü fıkrasına göre; İşçi, muvazzaf askerlik hizmeti sebebiyle iş sözleşmesini feshetmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanır. Kendi isteğiyle işten ayrılanlar kıdem tazminatı alamaz. Sonuç olarak askerliğini yapmamış bir kişi, çalıştığı süre içerisinde askere gitmeye karar verir ve bu sebeple istifa eder ise, kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Fakat bu tazminatı almak için de belli başlı şartlar gerekiyor. Askere gidip de tazminata başvurmak isteyen kişinin ilk olarak o iş yerinde en az 1 yıl çalışmış olması gerekir. Askere giden kişi eğer kıdemini tamamlamak isterse askerliğinin bitişinde aynı iş yerinde çalışmaya devam edip kıdemini tamamlayabilir. Ayrıca, askere gitmeden önce istifa zorunluluğu bulunmamaktadır. Kişi askerlik için ayrılmadan önce sözleşmesi askıya alınır ve dönüşünde tekrar aktifleştirilebilir. Böylece işveren askere gidene tazminat ödemek zorunda kalmaz.

Eğer işçi, işten ayrıldıktan sonra, askere gitmeden önce başka bir yerde çalışırsa önceki iş yerindeki sözleşmenin feshinin askere gitme nedeniyle yapıldığı söylenemez. Bu durumda, askere giden kişinin tazminat alma hakkı bulunmaz.

İlginizi Çekebilir2018 kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl alınır?2018 kıdem tazminatı hesaplama: Kıdem tazminatı nasıl alınır?

KİMLER KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR?

Kıdem tazminatına hak kazanabilmek için çalıştığınız işyerindeki hizmet süresinin en az bir yıl olması ve işveren tarafından işten çıkarılmış olmanız gerekir. Ancak, erkekler askerlik hizmeti için ve kadınlar da evlilik nedeniyle işten ayrılmak zorunda kalırsa, tazminata hak kazanıyor. Ayrıca, emeklilik için gerekli süreyi ve prim ödeme gün sayısını doldurmuşsanız kendi isteğinizle işten ayrılırsanız dahi kıdem tazminatı alabilirsiniz.

NE KADAR KIDEM TAZMİNATI ALACAĞIM?

Çalışana; her bir yıl için, 30 günlük (aylık brüt ücret) tazminat ödeniyor. Toplam tazminat tutarı da, çalışanın son aldığı aylık brüt ücretin, o işyerinde çalıştığı yıl süresi ile çarpılması ile bulunuyor. Örneğin, son aldığınız brüt ücret 3 bin liraysa, aynı iş yerinde 5 yıldır çalışıyorsanız ve askerlik hizmetinizi yapmak üzere istifa ettiğinizde; kıdeminiz 15 bin lira tutuyor. Ücretin içinde yer alan; yol yardımı, yemek, ikramiye, prim gibi tüm ödemeler de tazminat hesabına katılıyor.

KIDEM TAZMİNATI 2018 KAÇ TL?

Yüksek ücretle çalışanlar, aldıkları aylık ücret ile çalıştıkları yılı çarparak, çıkan miktarı tazminat olarak alacaklarını sanıyorlar. Aslında bu hesap yanlıştır. Çünkü tazminata konu olacak tavan aylık 2018 yılı için 5.001,76 liradır ve bunun üzerinde ne kadar maaş alınırsa alınsın tazminat hesabı 5.001,76 lira üzerinden yapılır. Örneğin, brüt ücretiniz 7 bin lira olsun, iş yerinde de 5 yıldır çalışıyor olun 7 bin liranın 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 35 bin liralık kıdem tazminatı yanlış hesaptır. Doğrusu, 5.001,76 liranın, 5 yıl ile çarpılması sonucu çıkan 25.008,8 TL'dır.

İlginizi Çekebilir2018 asker maaşı nereye yatırılır?2018 asker maaşı nereye yatırılır?İlginizi ÇekebilirGiydirilmiş ücret nedir? Giydirilmiş kıdem tazminatı...Giydirilmiş ücret nedir? Giydirilmiş kıdem tazminatı...
Yayınlanma Tarihi:08:14,