Polise seçimde gizli görev

Anadolu Ajansı'nın sandık sonuçlarını hemen öğrenip tv ekranlarına aktarmasını sadece ben mi merak ediyorum?
Cuma günü bu konudaki şüphelerimi yazdım.
– 180 bin 556 sandık ba­şında bir AA çalışanı bulun­ması olanaksız.
– 49 bin 196 sandık ala­nında bir AA çalışanı bulun­ması olanaksız.
– Mevcut gazeteci sayısıyla 957 ilçe seçim kurulunda bir AA çalışanının bulunması olanaksız.
Sorumu tekrarlıyorum:
Anadolu Ajansı sandık sonuçlarını nasıl alıyor?
Sordum:
– AA, bir özel şirketle sözleşme yaparak her sandık başına taşeron bir görevli mi koydu?
– Yoksa AA, AKP Genel Merkezi'nde kurulan So­nuç Alım Sistemi (SAS) üzerinden mi verileri alıp tv ekranlarına/abonelerine yansıttı?
Aradan dört gün geçti.
Ne Anadolu Ajansı'n­dan ne hükümetten ne de muhalefetten bir tek yanıt aldım. Bu konu önemsiz mi? Oysa…
Türkiye'de son seçimler, AA'nın verdiği veriler sonucu gece yarısı bitiyor. Erdoğan balkon konuşması yapıyor; ve muhalefet birbirini ye­meye başlıyor! Sandıklar unutuluyor…
Bir örnek vermeliyim:
17-25 Aralık 2013 ope­rasyonuyla AKP-FETÖ ilişkisi bitti.
O tarihe kadar seçim sonuçlarının yıldızı FE­TÖ'nün Cihan Haber Ajansı idi.
Bu durum 30 Mart 2014 yerel seçiminde kırıldı. Dö­nemin AA Genel Müdürü Kemal Öztürk, Erdoğan'a giderek Cihan Haber Ajansı'nın tekelini kırdı! Artık sandık sonuçlarına AA hakim ola­caktı…
Yani…
Bu işin ilk “ustası” FETÖ idi!
Sandık sonuçlarını ekrana ilk vermek önemliydi…

Kalın bir örtü

– “AA'nın sandık sonuç­larına nasıl hızlıca hakim olduğu” sorusunu unutmuş değilim. Yanıtlayacağım…
Ama sandık sonuçla­rını “sorusuz kabul ediş” canımı yakıyor! Örne­ğin… Önceki seçimlerde…
Doğu illerindeki sandık­ların saat 16.00'da kapan­ması sebebiyle açıklanan/ ekrana verilen ilk sonuçlarda hep AKP yüzde 60'lar ora­nında yüksek gösterildi.
24 Haziran 2018 seçimin­de Doğu-Batı illeri arasında saat farkı olmadı; seçim her yerde 17.00'de sona erdi.
Ama… Ekrana yine AKP oyları yüzde 60'lar olarak verildi! Hadi ön­ceki seçimlerde Doğu illeri sandıkları önce kapanıyordu, ya şimdi?
Bakınız:
Elinizdeki yazılımla –strate­jiniz gereği- rakamlarla iste­diğiniz gibi oynayabilirsiniz. İstediğiniz veriyi basarsınız tv kanallarına!
Yani, bir yazılım düşünün hedef oranları verirsiniz; (Erdoğan yüzde 52 olsun, İnce yüzde 30 çıksın vs.) ve bu hedef oranlarına ulaşacak sahte bir senaryo çizilebilirsi­niz! Hele YSK sizinle aynı kafada olursa!
Söz geldi; hep aklımdaki soru:
YSK tüm sandık so­nuçlarını neden halka açmıyor? Sandık verileri güya açık (ki bu seçimde o bile yok) ama tek tek bakabi­liyorsunuz!
180 bin sandığın verisini tek tek indirip Türkiye geneli oranlarını bağımsız olarak hesaplayamayacağınıza göre gerçek oranı bilmek imkan­sız!
Hep şeffaf gibi görünen bir kalın örtü var!
Bu nedenle öyle iddialar var ki:
Seçim sebebiyle Yüksek Seçim Kurulu binasının bir katı Anadolu Ajansı'na mı tahsis edildi?
Soru çok…
Yanıt hiç yok…

Kanuna aykırı

Asıl konumuzu unutmadım:
Anadolu Ajansı sandık verile­rini kimden alıyor?
Okuyucu mailleri şöyle:
– “15 yıllık bir polis memuruyum. Kanuna aykırı olmasına rağmen seçimlerde, elimizde -geçerli oy, geçersiz oy, kim ne aldı, sonuç ne gibi boşluklu form doldurup merke­ze hemen bildirmemiz istendi. Bu artık görevimiz oldu…”
– “Polislere A4 kağıt dağıtıldı; sandık numaraları yazılı kağıt­ların üst tarafında cumhur­başkanı adayları alt tarafında partilerin olduğu bir tablo. Sandıktan çıkan sonucu görevli polis memuru o tabloya kaydet­ti. Bu polis memurları sonuçları, benim bina görevlisi olduğu­nu sandığım bir başka polis memuruna aktardı. Bence AA sonuçları o polislerden alıyor!”
– “Sandık başkanlığı görevin­de bulundum. Polisler saat 16.00'da gelip oy kulla­nanların sayısını sordu. Sayım bittiğinde sonuçları ilk alan polisler oldu. De­mem o ki sonuçları ilk alan İçişleri Bakanlığı oldu. Ajans da oradan almış olabilir…”
– “Görevli polisler tek tek sandıklardan sonucu alıp hemen bir yeri arayıp aktarı­yorlardı? Böylece hızlı bir bilgi akışı olabilir…”
– “İYİ Parti bina sorumlusu müşahit olarak görev yap­tım. Emniyet mensupları bir kağıda tüm sandık sonuçlarını yazdı…”
– “Sandık gözlemcisiydim. Seçimler bitince okulda gö­revli polis sandık başkanından seçim sonuçlarını istedi ve bir kağıda yazdı. Biz daha ıslak imzaları götüremeden polis­ler telefonla sonuçları vilayete bildirdi…”
Evet…
Polislerin seçim sonuçlarını bildirme gibi yasal görevleri yok!
Polislere yasadışı-gizli görevi kim verdi?
Anadolu Ajansı meselesinin altından bakalım daha neler çıkacak?

sozcu-banner-1
Loading...