Lüks konutlar internetten ilan edilecek!

Değerli Konut Vergisi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Buna göre değeri 5 milyon TL'nin üzerinde olan konutlar devlet tarafından belirlenerek ilgilisine tebliğ edilecek ve internetten duyurulacak. Evinin değerinin sistemde fazla gösterildiğini düşünenler itiraz edebilecek. İtiraz 15 gün içinde sonuca bağlanacak.

Lüks konutlar internetten ilan edilecek!

TBMM Genel Kurulunda, Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’nin ikinci bölümünde yer alan üç maddesi daha kabul edildi.

Kabul edilen maddelere göre, değeri 5 milyon TL ve üzerinde olan mesken nitelikli taşınmazlar “değerli konut vergisi”ne tabi olacak.

İTİRAZ SONRASI KESİNLEŞECEK

İstisna tutarını aşan mesken nitelikli taşınmazlar, ilgilileri tarafından ulaşılabilecek şekilde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilecek ve ilgilisine ayrıca tebliğ edilecek. Tebliğ tarihinden itibaren 15’inci günün sonuna kadar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne itiraz edilmeyen mesken nitelikli taşınmazın değeri kesinleşecek. Süresinde yapılan itirazlar 15 gün içinde değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve kesinleşen değer aynı usulle ilan ve ilgilisine tebliğ edilecek.

DEĞERLİ KONUT VERGİSİ ORANLARI

Değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri 5 milyon ile 7,5 milyon TL arasında olanlar binde 3; 7,5 milyon TL ile 10 bin TL arasında olanlar binde 6; 10 milyon TL’yi aşanlar da binde 10 oranında vergilendirilecek.

Değerli konut vergisini, mesken nitelikli taşınmazların maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler ödeyecek.

30 büyükşehirde Değerli Konut Vergisi ödeyecek kaç konut var? İlginizi Çekebilir 30 büyükşehirde Değerli Konut Vergisi ödeyecek kaç konut var?

HİSSELERİ ORANINDA MÜKELLEF OLACAK

Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olacak. El birliği mülkiyette malikler, vergiden müteselsilen sorumlu olacak.

Öte yandan teklifin, tapu harçlarında, emlak vergisi değerinin yanı sıra ilgili mevzuatın verdiği yetkiye istinaden Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce belirlenmiş bir değer bulunması durumunda, bu değerden az olmamak üzere gerçek devir ve iktisap bedeli alınmasına ilişkin maddesi verilen önergeyle tekliften çıkarıldı.

Kabul edilen maddelerin ardından TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşime ara verdi. Adan, daha sonra komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı. (AA)