Kişilik

Yaşamın aydınlığı yürekten ve beyinden kaynaklanır. Duygu ve düşünceleriyle desteklenen eylemleri, insanların doğal açılımıdır. Topluma yararlı oldukça değer kazanan girişimleri, çalışmaları ve katkıları kişiliklerinin kanıtlarıdır. Tutum ve davranışları, çabaları, aydınlatıcı düşünceleri, eleştiri ve önerileriyle bilgilenme yolunda etkin durumu güçlü bir beğeniyle izlenen Sayın A. Gani AŞIK, ATATÜRK'e ve ilkelerine yürekten bağlı, inanç sömürüsüne elinden geldiğince karşı çıkan bir din adamıdır. 1937 doğumlu Gani AŞIK, 9 yaşında Kur'an kursunu bitirmiş, 15-20 yaşlarında köylerde imamlık yapmış, askere giderken 1957'de dışarıdan ilkokul diploması almış, askerlik sonrası kimi devlet kuruluşlarında çalışırken yine dışarıdan ortaokulu, ardından girdiği akşam lisesini 4 yılda bitirdikten sonra 1971'de Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni tamamlamıştır.

Bor ve Yeşilhisar'da müftülük yapmış, 1973'te Batı Berlin Din Ateşeliği'ne atanmıştır. Burada ve Stuttgart'taki görevi süresince işçileri, Türkiye'den gelen Atatürk ve Cumhuriyet karşıtlarının sömürüsünden kurtarmak için büyük çaba göstermiştir. Buna katlanamayan gericiler yasal süresi dolmadan görevden alıp Artvin'e vaiz olarak sürdüler. Bu ortamda 1977 seçimlerinde Kayseri'den CHP adayı olarak katılmasıyla liste başı milletvekili olarak TBMM'nde yer aldı.

Parlamentoda 39 ay çalıştı. Yaptığı konuşmalar nedeniyle “CHP'de bir yıldız doğuyor, bir devlet adamı yetişiyor” değerlendirmeleri yapıldı. Buna karşın yeniden Meclis'e gelmesi, güç odaklarınca engellendi. Cumhuriyet gazetesinde aydın bir din adamı olarak yayımlanan yazıları büyük ilgi çekmekte ve beğeniyle karşılanmaktadır. Örnek bir kişi olarak tanıtmayı topluma hizmet anlayışımızın doğal bir gereği sayarak bu yazımızı kaleme aldık. Topluma yararlı katkılarını sürdürmesini ve sağlıklı yaşamını diliyoruz.

Loading...