Can Azerbaycan

“Mustafa Kemal Paşa,

3 Mayıs 1920 günü Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa'ya yazdığı bir mektupta, “Devlette hiç para kalmadı.

Şu anda içeride para temin edebileceğimiz bir kaynak da yok.

Başka kaynaklardan para temin edinceye kadar Azerbaycan Hükümeti'nden borç para alınmasını temin etmenizi rica ederim” diyordu.

Kazım Karabekir Paşa, isteği Azerbaycan Hükümeti'ne iletti. Bu istek, Azerbaycan Sovyet Sosyalist Halk Cumhuriyeti ile Ankara Hükûmeti arasındaki ilk resmi temastı.

Azerbaycan'dan Türkiye'ye uzanan kardeş eli 1921 yılı içinde Nerimanov'un (Azerbaycanlı Bolşevik devrimci, yazar, yayıncı, politikacı ve devlet adamı ve Azerbaycan Halk Komiteleri Kurulu Başkanı) şahsi emriyle uzandı. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Mirza Davut Hüseyinov, kazanılan Birinci-İkinci İnönü Savaşları münasebetiyle çektiği telgrafta “…Kazanılan bu büyük zaferlerden dolayı Türk halkını Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti adına kutluyoruz” diyor ve bu büyük zaferlerin şerefine Azerbaycan halkının yardım için 30 sistern (sarnıç, tanker) petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern kerosin gönderdiğini bildiriyordu.

Aynı yılın Mayıs ayında Azerbaycan devleti, TBMM hükümetine 62 sistern petrol gönderdi ve bundan sonra savaş bitinceye kadar aynı değerde petrol ve üç vagon dolusu kerosin göndermeyi taahhüt etti.

Bu taahhüdün dışında 1922 yılında Batum yoluyla Azerbaycan dokuzbin tondan fazla kerosin ve 350 ton benzin gönderdi.

Mustafa Kemal Paşa 1921 yılında Nerimanov'a bir mektup yazarak borç para talep etmişti.

Bu mektubu 17 Mart 1921 günü büyükelçi Nerimanov’a ulaştırdı. Nerimanov, derhal 500 kg altın gönderdi. Bunun 200 kg'ı devlet bütçesine, kalanı ise mühimmat ve silah için kullanıldı. Daha sonra Nerimanov, Türkistan'dan Moskova'ya ulaşan 10 milyon altın rubleyi Ankara'ya gönderdi.

Bu yardımlarla savaş içindeki ülkenin durumunda belirgin bir düzelme oldu. 23 Mart 1921'de Azerbaycan Hükûmeti talep etmediği halde Türkiye'ye Azerbaycan halkının hediyesi olarak 30 sistern petrol, 2 sistern benzin, 8 sistern yağ gönderdi. Nerimanov, Mustafa Kemâl Paşa'nın mektubuna yazdığı cevâbî mektubunda hergün kazanılan başarılarla Türk halkının emperyalizmden kurtulma günlerinin yaklaştığını, bu yüzden kahraman Türk halkını kutladığını belirtiyor ve sonra ilâve ediyordu:

“Paşam, bizim Türk Milleti'nde kardeş kardeşe borç vermez. Kardeş, her zaman kardeşinin elinden tutar. Biz kardeşiz, her zaman elinizden tutacağız ve tutmaya devam edeceğiz.”

Kaynak: A. Şemseddinov, Kurtuluş Savaşı Yıllarında Türkiye – Sovyetler Birliği Alakaları, s.66

SON SÖZ: Öyle içten ki yüreğimin en derindeki yerin… Çıkarı yok, çıkası yok, çıkarasım yok… CAN YÜCEL