Sayıştay denetçileri: Ormanların yüzde 60’ı yangına hassas alanlar! Bakanlığın yangın eylem planı yok

Sayıştay denetçileri, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) incelemesinde Türkiye'nin ormanlık alanlarının yüzde 60'ını yangına hassas alanlar oluşturmasına karşılık, yangın eylem planlarının her yerleşim yeri için hazırlanmadığını tespit etti. Sayıştay denetçilerinin raporuna göre, OGM’nin geçtiğimiz aylarda günlerce süren orman yangınlarıyla birlikte tartışma konusu olan yangın uçağı kiralanması  için parasının olduğu ortaya çıktı.

Sayıştay denetçileri: Ormanların yüzde 60’ı yangına hassas alanlar! Bakanlığın yangın eylem planı yok

Sayıştay Denetçileri 2020 yılında incelemesinden OGM'nin yangın söndürme uçağı kiralamaya yetecek kadar parasının olduğu ortaya çıktı. Ormanlarda izin sahalarından örnekleme yöntemi ile seçilen 649 maden sahasında amaç dışı kullanım ve izinsiz yapılar tespit edildi.

Orman içi arazilerde inşa edilen RES'lerin sayısının hızla artması, yazlıklar ile yeni yerleşim alanları oluşturulması ile yakınındaki turistik tesisler yangın riskini arttırdığına dikkat çekildi. 2019 Yılı Sayıştay raporlarında yer alan ve bakanlığın yerine getirmesi istenen bulguların büyük bölümünün gözardı edildiği, 2020 yılında da yerine getirilmediği hatırlatıldı.

Orman maden izin sahalarında etkin bir denetim yürütülmediği, kadastro çalışmaları tamamlanmış orman alanlarının yüzde 16'sının tapuya tescil edilmemesi nedeniyle etkin korunamadığı, uluslararası norm ve standartlara uygun bir Ulusal Orman Envanteri'nin bulunmadığı da raporda yer aldı.

YANGIN UÇAĞI İÇİN PARASI VAR

Sayıştay Denetçilerinin raporuna göre, OGM'nin geçtiğimiz aylarda günlerce süren orman yangınlarıyla birlikte tartışma konusu olan yangın uçağı kiralanması  için parasının olduğu ortaya çıktı. Raporda, OGM’nin 2020’de 3 milyar 772 milyon 331 bin 470 TL, OGM Döner Sermaye İşletmesinin de aynı dönemde bir milyar 26 milyon 465 bin 786 TL kâr ettiği yer aldı.

RES’LER VE YAZLIKLAR YANGIN RİSKİ YARATIYOR

Sayıştay Denetçilerinin raporunda  orman yangın risklerine dikkat çekilerek şöyle denildi:

* Ormana yakın ya da orman içi arazilerde inşa edilen Rüzgar Enerji Santralleri'nin (RES) sayısının hızla artması, yazlıklar ile yeni yerleşim alanları oluşturulması ile yakınındaki turistik tesisler yangın riskini arttırmaktadır.

* Bu yerleşimlerin orman yangınları ile ilgili tedbirleri almaları konusunda ise mevzuat bulunmamaktadır. Açık alan yangınları çoğunlukla tarımsal alanlarda başlamaktadır.

* Bu alanda anız, tarla temizliği için ateş yakma ile çıkan yangınlar fazla olduğu halde, kırsal alan yangınları için alınacak tedbirler konusunda bir düzenleme yoktur.

ORMANLIK ALANLARIN YÜZDE 60'I YANGINA HASSAS ALANLAR

Raporda, OGM verilerine göre, Türkiye’de 2019 yılında 2 bin 688 orman yangınına müdahale edildi,  11 bin 332 hektar orman alanı yandı. 2020 yılında ise 3 bin 399 adet orman yangınında, 20 bin 971 hektar orman alanı zarar gördü.

2020 yılında orman yangınlarının sayısında ve yanan alan miktarlarında önemli bir artış olduğu görüldü. Üstelik gelecekte iklim değişiklikleri nedeniyle orman yangınları sayısının daha fazla artacağı öngörüldüğü hatırlatılarak şu ifadelere yer verildi:

* Toplam ormanlık alanın yüzde 60’ını birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlar oluşturmasına karşılık, yangın eylem planlarının her yerleşim yeri için hazırlanmadığı ve yanan alanlar ile bu alanlarda yapılan çalışmaların tamamının coğrafi bilgi sistemi kapsamında izlenmediği görülmüştür.

* Coğrafi Bilgi Sistemlerinin kullanılmasıyla, yangınlar ile daha etkili mücadele edilerek yangınların yol açtığı ekonomik kayıplar ve büyük zararlar azaltılabilir.

MADEN SAHALARI İZİNSİZ VE AMACI DIŞINDA KULLANILIYOR

Sayıştay Denetçileri, OGM taşra teşkilatını oluşturan 28 Orman Bölge Müdürlüğü görev alanında izin verilen maden izin sahalarından örnekleme yöntemi ile seçilen 649 maden izin sahasından, 46 sahada idare izni olmayan yapılar yapıldığı; 30 sahada izin amacı dışında kullanımlar olduğu; 76 sahada ise hem idare izni olamayan yapılar hem de izin amacı dışında kullanımlar olduğunu belirledi. Kurum tarafından maden izin sahalarının kontrollerine yönelik etkin bir denetimin yürütülemediğini tespit etti.

ŞİRKETLER MADENİ ALIP GİDİYOR, OGM SEYREDİYOR

OGM faaliyet alanında izin verilen maden sahalarında yapılan denetimlerde, maden işletme sahalarının büyük bir çoğunluğunda, maden şirketlerinin doğal yapının yeniden düzenlenmesi, doğal dengesinin kurulması, alanın yeniden insanların ya da diğer canlıların güvenle yararlanabileceği hâle getirilmesini sağlayacak biçimde rehabilite çalışmalarını yapmadan bırakıp gittiği, bakanlığın işlem yapmadığının altı çizildi. Bu sahaların verilen izinler doğrultusunda belli bir plan ve proje çerçevesinde işletilmesi ve çalıştırılması gerekirken, sahalarda düzensiz çalışmaların yapıldığı belirlendi.

Sayıştay ortaya çıkardı: Üniversiteler adrese teslim çalışmış İlginizi Çekebilir Sayıştay ortaya çıkardı: Üniversiteler adrese teslim çalışmış