Maden istemeyen köylülere Danıştay’dan güzel haber: Mahkemenin kararı bozuldu

Bursa'nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyüne Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı yapılmasını istemeyen köy halkına Danıştay'dan güzel haber geldi. Danıştay daha önce firma aleyhine açılan ÇED iptal davasını reddeden yerel mahkemenin kararını bozdu. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, kararı "Ankara'da hakimler var!" notu ile paylaştı.

Maden istemeyen köylülere Danıştay’dan güzel haber: Mahkemenin kararı bozuldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesi Kirazlıyayla köyüne Çinko-Kurşun-Bakır Zenginleştirme Tesisi ve Atık Barajı yapılmasını istemeyen köy halkına Danıştay’dan güzel haber geldi.

KÖYLÜLERİN LEHİNE OLAN RAPORU GÖRMEZDEN GELDİ

Bursa 1. İdare Mahkemesi’nde görülen davada mahkeme kendi atadığı bilirkişi heyetinin köylülerin lehine olan raporunu görmezden gelerek ÇED raporunun iptali istemini reddetmişti.

DANIŞTAY KARARI BOZDU

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Danıştay’ın kararını “Ankara’da hakimler var! Kirazlıyayla ÇED iptal davasında bilirkişi raporunun aksine ÇED raporunu doğru bulup ek bir inceleme yaptırmayan ya da yeni bir heyete başvurmadan alelacele karar veren yerel mahkemenin kararı Danıştay tarafından tam da söylediğimiz gerekçelerle bozuldu” ifadeleriyle duyurdu.

DANIŞTAY’IN KARARI

Danıştay 6. Daire’nin kararı şöyle;

* Mahkemece, bilirkişi raporundaki tespit ve değerlendirmelerin, ÇED Raporunun incelenmesi suretiyle çürütüldüğü; ancak bu inceleme sonucunda elde edilen
bilgiler çekince olarak sunulmak suretiyle, söz konusu verilere rağmen ÇED Raporunun eksik ve yetersiz kabul edilip edilemeyeceği yönünde mevcut bilirkişilerden ek rapor almak ya da gerekli görülmesi halinde, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturulmak suretiyle söz konusu hususlar da açıklığa kavuşturulmak üzere yeniden bir keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması yoluna gidilmediği anlaşılmaktadır.

* Bu durumda, bilirkişi raporunda yer verilen tespitlere, salt ÇED Raporunun incelenmesi suretiyle itibar edilmeyerek, ÇED Raporunda yer verilmiş olan ve mahkemece bilirkişi raporuna itibar edilmeme gerekçesi olarak kabul edilen inceleme değerlendirmelere rağmen, ÇED Raporunun, dava konusu işlemi hukuken geçersiz kılacak şekilde yetersiz olarak kabul edilip edilemeyeceği yönünde mevcut bilirkişilerden ek rapor alınması ya da gerekli görülmesi halinde, yeni bir bilirkişi heyetiyle mahallinde yeniden keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılması gerektiği sonucuna ulaşıldığından; belirtilen nitelikte bir inceleme yaptırılmaksızın verilen mahkeme kararında, bu açıdan da hukuka uyarlık görülmemiştir.