Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Son 18 yılda, 2 trilyon 269 milyar dolar vergi tahsilatı yapıldı

Twitter'da zaman zaman “Son 18 Yılda” tagı açılıyor. İktidar yanlıları son 18 yılda ülkeyi uçurduklarını yazarken, iktidar karşıtları son 18 yılda ülkeye verilen zararları sıralıyor. Karşılıklı atışmalarla twit savaşları süre dursun; ben son 18 yılda yapılan vergi tahsilatlarını dikkatinize sunup, bu tahsilatlara rağmen neler yapılmadığını, düşünmenizi sağlamak istiyorum.

Son 18 yılda yapılan vergi tahsilatları ile yatırım ve faize harcanan paraların dolar karşılığını gösteren tablo aşağıda yer almaktadır.

Yukarıdaki tabloda açıkça görüldüğü üzere; son 18 yılda toplanan vergilerin yüzde 22'si faize, yüzde 13'ü yatırımlara gitmiş. Kalan yüzde 65, cari transferler, personel giderleri ve sosyal güvenlik devlet primlerine ile diğer giderlere harcanmış.

Devleti küçülteceğiz diye yola çıkanların, 31 Mart 2021 tarihi itibari ile kamu personeli sayısını 4.813.474'e çıkardıklarını da söylemeden geçemeyeceğim. Kadroları liyakatsiz yandaşlarla doldurup, maaşları sizin verginiz ile ödüyorlar.

TÜKETİCİLER VE ÜCRETLİLER VATAN SİZE MİNNETTAR!

OECD'nin 2020 yılı “vergi takozu” yani, istihdam üzerindeki vergi ve sigorta yükü tablosu açıklandı. Pandemi döneminde istihdam üzerindeki vergi yükü artan 7 ülkeden biriyiz. OECD ortalamasının yüzde 24.4 olduğu 37 OECD ülkesi arasında, evli ve iki çocuklu tek maaşlı ailelerde yüzde 38.2 oranı ile birinci olduk. Bekar asgari ücretli işçide ise, yüzde 32.8'lik istihdam üzerindeki vergi yükü ile de 15. sıradayız.

Toplam vergi yükü bakımından OECD ortalamasının altında iken; istihdam üzerindeki vergi ve sigorta yükünde OECD ortalamasının çok üzerinde olmamız, adaletsiz vergi sisteminin kanıtı değildir de nedir?

Son 18 yılda tahsil edilen vergilere baktığımızda; bunların yüzde 30'luk bölümünün gelir ve kurumlar vergisinden (yüzde 20 gelir vergisi, yüzde 10 kurumlar vergisi) ve yüzde 67'lik bölümünün tüketim vergilerinden oluştuğunu görmekteyiz.

Her 100 TL verginin 20 TL'si gelir vergisi ve bu 20 TL'nin 14 TL'si de ücretlilerin ödediği gelir vergisinden ibaret. Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi tahsilatı her 100 TL verginin 53 TL'si olmuş. İçki ve sigaradan alınan vergiler, toplam vergi tahsilatının yüzde 10'u olmuş. Ülkede 860.000 kurumlar vergisi mükellefi var, doğru düzgün vergi ödeyen şirket sayısı 400.

Her alanda olduğu gibi, vergi alanında da adaletsizlik kurumsallaşmış maalesef. Harcanan her kuruş verginin hesabını vermek zorunda olanlar, bütçeyi karartmak için kanun çıkartıyor.

Kendi paranızı değil, halkın parasını harcıyorsunuz. Dolayısıyla, hesap vermekten kaçamazsınız.

Loading...