Kanser hastasının malulen emekliliği

25 Haziran 2019 tarihinde akciğer kanseri tanısıyla geçirdiğim operasyonda akciğerimin sağ üst lobu alındı. Hastanede girdiğim kurul tarafından yüzde 60 organ kaybı, koah, hipertansiyon, şeker dahil yüzde 71 engelli raporu verildi. Bu rapor sonucunda doğum borçlanması yaparak 1800 prim gününe tamamlanan hizmetlerimin malulen emeklilik hakkını doğurduğu SGK tarafından bildirildi. Doğum borçlanmasını kredi çekerek yaptım ve Ağustos 2020 tarihinde maaşım bağlandı. 

SGK'nın isteğiyle 1 yıl sonra tekrarlanan kurul muayenemin sonucunu hastane SGK'ya bildirdi. Organ kaybım baki kalmak üzere son yapılan rutin kontrollerde yeni bir lezyon görülmediğini baz alarak Eylül 2021 tarihinde maaşım durduruldu. Şimdi sorum şu; yüzde 60 organ kaybı ile hak ettiğim emeklilik maaşım tekrar bağlanabilir mi? İsmi saklı

Kanser hastaları, aylığınızın bağlandığı tarihte yürürlükte olan Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliği ekinde yer alan hastalık listesinin “Onkoloji” başlıklı (E) maddesinde hastalığın türüne göre belirlenen süre boyunca (12-24 ay arası), maluliyet süresi belirtilmeyen ve “iyi huylu tiroid kanseri ve basit cilt kanseri” dışında kalan kötü huylu kanser türleri için ise maluliyet talep tarihinden önceki bir yıl içinde tanı almak kaydıyla, taleplerine istinaden düzenlenmiş sağlık kurulu raporu tarihi itibarıyla 18 ay süreyle malul kabul edilebiliyordu. Size de bu prosedür uygulanmış ve kontrol muayenesi öngörülerek süreli olarak malullük aylığı bağlanmış.

Sürenin sonunda istenen rapora göre hastalığın iyileşmediğine ve çalışma gücü kayıp oranının (organ kaybı ya da engellilik oranı değil) yüzde 60'ın üzerinde olduğuna karar verilirse, sürekli malullük aylığı bağlanıyor. İyileşme söz konusu olursa malullük aylığı kesiliyor.

Malullük aylığının devamı için gerekli olan kontrol muayenesinde, organ kaybınız baki kalmak üzere hastalığınızda iyileşme görüldüğü ve çalışma gücü kayıp oranınızın yüzde 60'ın altında olduğu değerlendirilerek, geçici maluliyetiniz sürekli maluliyete dönüştürülmemiş ve aylığınız kesilmiş.

Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu'na itiraz hakkınız var. İtirazınız kabul edilirse malullük aylığınız tekrar bağlanabilir, aksi halde aylık bağlanmaz.  Malulen emeklilik için hastane sağlık kurulunca düzenlenen rapor ve dayanağı tıbbi belgelerin incelenmesi sonucu SGK Sağlık Kurulu'nca maluliyet kararı verilmesi, bunun için de çalışma gücünün en az yüzde 60 oranında kaybedilmiş olduğunun kabul edilmesi gerekiyor.

Üç doğum borçlanmasıyla emeklilik

Eşim 1979 doğumlu ve 1245 gün prim ödemesi mevcut. Sigorta girişi 1 Ocak 1995. Sigorta başlangıcından sonra üç çocuk mevcut. Emeklilik şartları nasıl olur? Borçlanma yaparak ne zaman emekli olur? İsmail Sevinç

Eşiniz 1 Ocak 1995 sigorta başlangıcıyla 4/a (SSK) statüsünden normal emeklilik için 20 yıl sigortalılık süresi, 5750 prim günü ve 51 yaş, yaştan emeklilik için ise 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim günü ve 58 yaş şartlarına tabi.

Eksik prim günü için çocuklarınızın doğum tarihlerinden itibaren ikişer yıl içinde kalan çalışmadığı (prim ödenmemiş) süreleri borçlanabilir, çocuklarınızın doğum tarihleri arasında en az iki tam yıl varsa 2160 güne kadar prim günü kazanması mümkün olabilir. Ayrıca 1230 güne kadar isteğe bağlı sigortalı olarak prim ödeyebilir.

Tercih edeceği emeklilik seçeneğine göre tamamlaması gereken prim günü ve yaş şartını sağladığında emekli olmaya hak kazanır.

Loading...