Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı’na ilişkin 2022 Yılı Denetim Raporu’nda, Kamu Özel İşbirliği modeliyle yaptırılan sağlık tesislerine ilişkin garanti ve yükümlülükler ile borçlanma maliyetlerinin muhasebeleştirilmediği ortaya çıktı.

Raporda, "29410 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 'Kamu Özel İşbirliği Uygulamalarının Muhasebe İşlemleri' başlıklı Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'nde yer alan hükümlere aykırı hususlar bulunduğu görülmüştür" denildi.

Sayıştay’ın raporunda yer alan bulgular şöyle:

- Şehir hastaneleri sözleşmelerinde belirlenen ve idare tarafından görevli şirkete taahhüt edilen talep garantileri nazım hesaplar kullanılarak muhasebeleştirilmemekte ve bilanço dipnotlarında gösterilmemektedir.

YER TESLİMİ YAPILMADAN İNŞAAT BAŞLADI

- KÖİ modeli ile yaptırılan şehir hastanelerinde, fiili tamamlama tarihleri üzerinden sözleşmede öngörülen süre geçmiş olmasına rağmen nihai tamamlama süreçlerinin yürütülmediği görülmüştür.

- KÖİ modeli ile işletilen şehir hastanelerinde görevli şirketlerin yer teslimi yapılmadan inşaat işlerine başladıkları anlaşılmıştır.

- KÖİ modeli ile işletilen bazı şehir hastanelerinde toplam sabit yatırım tutarına dahil olarak görevli şirket tarafından getirilen tıbbi ekipmanların sağlık tesislerinde açılıştan beri kullanılmadığı ve atıl olduğu görülmüştür.

RÖNTGEN CİHAZSIZ KURUMLAR

Raporda ayrıca bazı hastanelerde dijital röntgen cihazı alımında eksiklik bulunduğuna vurgu yapıldı. Örneğin, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Tıbbi Acil Müdahale Projesi kapsamında alımı yapılması planlanan dijital röntgen cihazı alımı ihalesinin, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından ise Covid 19 Sağlıkta Acil Durum Projesi kapsamında alımı yapılması planlanan dijital röntgen cihazı alımı ihalesinin sonuçlandırılamadığı görüldü.

RUHSATSIZ SAĞLIK MERKEZLERİ

Ayrıca Sayıştay denetçileri tarafından yapılan incelemede; açılış onay tarihi 2022 yılı ve öncesi olan Bakanlığa bağlı beş adet sağlık tesisi için ruhsat belgesi veya geçici ruhsat belgesi düzenlenmediği halde sağlık tesislerinin faaliyette olduğu tespit edildi.