Her ay yarım saat ‘İcraatın İçinden’

Cumhurbaşkanı, TRT'de her ay 30 dakika  süreyle ''İcraatın içinden'' programı yapacak. Son kararnameye konulan madde ile, Cumhurbaşkanının faaliyetleri TRT’de tanıtılacak. TRT Kurumu dışında hazırlattırılacak olan ve haber bültenleri dışında yayınlanacak olan programda, Cumhurbaşkanı faaliyetleri, gerekçeleri, yararları, vecibeleri, usul ve esasları kamuoyuna aktarılacak. Proğram TRT TV kanallarının yanı sıra radyolarda da yer alacak.

Her ay yarım saat ‘İcraatın İçinden’

Turgut Özal’ın ilk “İcraatın İçinden” yayını:

TRT'de yayınlanacak cumhurbaşkanı programı, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmayacak ve siyasi çıkar amacı taşımayacak. Ayda 30 dakikayı geçmeyecek biçimde yayınlanacak olan program bir seferde verilebileceği gibi, bölünerek birkaç defada da yayınlanabilecek. Bir ayda kullanılmayan yayın süreleri, diğer aylara aktarılmayacak. Programın cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması amacıyla yapıldığı yayın esnasında belirtilecek. BU konuda  4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 545. no'lu maddesinde şu ifadelere yer verildi:

“TRT yayın esaslarına uymak, cevap hakkı doğuracak nitelikte olmamak ve siyasi çıkar amacı taşımamak kaydıyla mevzuat veya idari kararlarla yürürlüğe konan ve halkın katılımı ile başarıya ulaşabilecek Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin gerekçelerinin, yararlarının, vecibelerinin, usul ve esaslarının kamuoyuna benimsetilmesini amaçlayan tanıtıcı radyo ve televizyon programları, Cumhurbaşkanı tarafından TRT dışında hazırlatılır ve Kurum tarafından haber bültenleri dışında yayınlanır. Bu yayının Cumhurbaşkanı faaliyetlerinin tanıtılması olduğu yayın sırasında belirtilir. Bu yayınların yayın süreleri ayda otuz dakikayı geçemez. Cumhurbaşkanı bu süreyi bir defada veya bir aydaki toplamı otuz dakikayı aşmamak üzere birkaç defada kullanabilir. Kullanılmayan süreler müteakip ay sürelerine eklenemez”

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...