Sözcü Plus Giriş

Borçlanarak emekli olan gurbetçiler için kanun teklifi

Türkiye’den yurt dışı borçlanmasıyla emekli olduktan sonra tekrar yurt dışında çalıştıklarında emekli aylıkları kesilen gurbetçilerin mağduriyetini giderecek teklif hazırlandı. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın teklifinin yasalaşması halinde, yurt dışında çalışmaya başlayan emekli gurbetçilerin aylıkları SGK tarafından kesilmeyecek.

Veli TOPRAK
Güncellenme: 13:20, 09/02/2020
Borçlanarak emekli olan gurbetçiler için kanun teklifi

Türkiye'den yurt dışı borçlanması ile emekli olan gurbetçiler, emekli maaşı bağlandıktan sonra yurt dışında çalışmaya başladıklarında Türkiye'den aldıkları emekli aylıkları kesiliyor. Türkiye'den emekli maaşı aldıktan sonra yurt dışında çalışmaya, sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almaya başlayanların, bu durumlarını SGK'ya bildirmemeleri halinde ise yapılan tespit sonucu emekli maaşları kesilerek, kendilerine ‘yersiz' olarak yapılan ödemeler, 10 yıla kadar geriye dönük olarak yasal faizi ile birlikte tahsil ediliyor. Ayrıca “Resmi belgede sahtecilik” başlıklı Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 204'üncü maddesinin birinci fıkrasına göre haklarında kovuşturma yapılıyor.

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal / Fotoğraf: SÖZCÜ

AYRIM SONA ERMELİ

CHP Mahmut Tanal, yurt dışı borçlanmasıyla Türkiye'den emekli aylığı almaya hak kazanan gurbetçilere yönelik bu uygulamaya son verilmesi amacıyla hazırladığı kanun teklifini TBMM'ye verdi.

Tanal'ın imzasını taşıyan 3201 sayılı “Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nin gerekçesinde, Türkiye’de emekli olduktan sonra çalışmaya başlayan yurttaşlarımızla, yurt dışındaki aynı niteliklerde olan yurttaşlarımızın borçlanmadan emekli olmaları halinde emekli iken çalışmalarına imkan verilirken, borçlanarak emekli olanlara yönelik yapılan bu ayrımın Anayasa'nın 10. maddesinde belirtilen ‘kanun önünde eşitlik ilkesi' çerçevesinde kabul edilebilir bir durum olmadığı belirtildi.

Gerekçede, “Yurt dışında yaşayan sigortalıları mağdur eden bu ayrımcı uygulama Anayasa’mıza aykırı olduğu gibi aynı zamanda hakkaniyet ve sigortacılık ilkelerine de aykırıdır. Sosyal sigorta sistemi açısından prim ödemenin gerçekleştirilmesi esas kriterdir. Bunun borçlanma veya çalışma aracılığıyla ödenmesi açısından bir ayrım yapılması da doğru değildir. Bu ayrımın sona erdirilmesi gerekmektedir” denildi.

Gerekçede, yurt dışında ikamet eden ve Türkiye Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan borçlanma yoluyla emeklilik hakkı kazanarak emekli aylığı alan yurttaşlarımızın yurt dışında yeniden çalışmaya başlamaları, sosyal yardım ya da emekli aylığı almaları nedeniyle aylıklarının kesilmesine yönelik kısıtlayıcı düzenlemenin kaldırılması gerektiğinin altı çizildi.