Ankara Valiliği kamuda esnek çalışma esaslarını belirledi

Ankara Valiliği, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında uygulanacak kamuda esnek mesai esaslarını belirledi. Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personel, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

Ankara Valiliği kamuda esnek çalışma esaslarını belirledi

Corona virüsü vaka sayılarındaki artış sürerken 26 Ağustos’ta Cumhurbaşkanlığı tarafından virüs yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarıyla ilgili esnek çalışma genelgesi yayınlandı.

Genelgede çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği belirtildi.

HAMİLE VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR İDARİ İZİNLİ

Genelgenin ardından Ankara Valiliği, il sınırları dahilinde uygulanacak kamuda esnek mesai esasları belirlendi. Bu kapsamda salgından etkilenmeleri daha muhtemel hamile ve kronik hastalığı olan kamu çalışanları idari izinli sayılabilecek. Düzenleme ile 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personeller, ikinci bir emre kadar evden çalışabilecek.

Ankara Valisi Vasip Şahin imzasıyla yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

* Covid-19 salgının yayılımının en aza indirilmesi amacıyla kamu çalışanlarına yönelik ilave tedbirleri içeren 26 Ağustos 2020 tarih ve 2020/11 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi 26 Ağustos 2020 tarih ve 31225 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır.

* Genelgede, çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemlerinin uygulanabileceği esası getirilmiştir.

* Valiliğimizce; sağlık ve güvenlik personeli hariç, esnek çalışma yöntemlerine ilişkin aşağıda belirlenen usul ve esaslar dikkate alınmak kaydıyla ilçe kaymakamları ve Valiliğimize bağlı kurum amirleri kendi kurum ve birimlerindeki ihtiyaç ve şartların gerektirdiği özel düzenlemeler yapabilecektir.

* Bu kapsamda 1 Eylül 2020 tarihinden itibaren Valiliğimiz birimlerinde çalışan personelin durumlarının değerlendirilerek birim amirlerince dönüşümlü çalışma, uzaktan çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanacaktır.

Uygulamada;

– Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması,

– 10 Yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması,

– Diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür.

* Esnek çalışma modeline göre hazırlanan görevlendirme listeleri İl ve ilçe Yazı İşleri Müdürlükleri’ne gönderilecektir.

* Esnek çalışmaya tabi personelin görev mahallinden amirinden izin almadan ayrılmaması, ihtiyaç halinde çağrıldıkları anda göreve dönmeleri ve personelin güncel adres ve iletişim bilgilerinin ilyaziisleri@ankara.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi hususlarında, bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

 

Kamuda esnek çalışma genelgesi! Memurların esnek çalışma şartları nasıl olacak? İlginizi Çekebilir Kamuda esnek çalışma genelgesi! Memurların esnek çalışma şartları nasıl olacak?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Corona Cumhurbaşkanı hamile Kadın Recep Tayyip Erdoğan Sağlık TAyyip Erdoğan Vasip Şahin
Loading...