Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? 20 Temmuz AFAD, Kandilli son depremler listesi…

Son dakika depremlerden bilgiler haberimizde. Hemen hemen her gün çeşitli büyüklüklerde meydana gelen depremler şiddetine göre vatandaşlarda endişe yaratabiliyor. Ülkemizde AFAD ve Kandilli Rasathanesi depremlerin şiddetini, derinliklerini ve tam olarak nerede olduğunu anlık olarak kayıt altına alıyor. Vatandaşların zaman zaman merak 'Deprem mi oldu?', 'Son depremler nerede oldu?' gibi soruların yanıtları son depremler listesinden cevap buluyor. İşte 20 Temmuz son dakika depremlerin olduğu bölgeler...

Deprem mi oldu? Son depremler nerede oldu? 20 Temmuz AFAD, Kandilli son depremler listesi…

Birçok kişi için en korkunç doğal afetlerden biri olan depremler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de her gün meydana geliyor. Yer kabuğunda yaşanan hareketlilik ile meydana gelen sarsıntılar zaman zaman yıkıcı büyüklükte olabiliyor. Türkiye’de meydana gelen son depremler, AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin deprem analiz sisteminde kayıt altında tutuluyor. Vatandaşların da yakından takip ettiği, deprem bilgileri son dakika depremler listesinden anlık olarak görülebiliyor. İşte bugün ülkemizde meydana gelen son depremlerin listesi…

SON DEPREMLER NEREDE OLDU?

AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilere göre, ülkemizde son deprem saat 17.36’da Eskişehir ilinde yerin 7 kilometre altında 1.0 büyüklüğünde kaydedildi. Bu depremden hemen önce ise Ege Denizi İzmir Karaburun açıklarında 2,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Anlık depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

BATI ANADOLU AÇILMA SİSTEMİ DİRİ FAYLARI (EGE ÇÖKÜNTÜ SİSTEMİ)

Ege Çöküntü Sistemi (EÇS), genel olarak D-B doğrultulu normal faylar ile sınırlandırılmış birçok blokdan meydana gelmektedir. Bu bloklar arasında, D-B uzanımlı çöküntü alanları yer almaktadır. Bölge, genel olarak KKD-GGB yönlü bir çekme rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Bölgede egemen olan ana KKD-GGB genişleme yönü, bu depremlerin odak mekanizma çözümleri sonucu elde edilmiş T ekseni yönleri ile uyumluluk göstermektedir. Bu çöküntü alanları, kuzeyden güneye doğru; Edremit Körfezi, Bakırçay-Simav çöküntüsü, Gediz-Küçük Menderes çöküntüsü, Büyük Menderes ve Gökova Körfezi çöküntüleri şeklinde sıralanabilir.

EÇS'nin Edremit Körfezini içine alan kuzey kesimi, KAFZ ile Batı Anadolu'daki çekme rejiminin etkisi altında bulunmaktadır. Dolayısıyla bu bölgede olmuş depremlerin odak mekanizmaları, hem normal hem de yatay bileşenlerin hakim oldukları birleşik fay çözümleri vermiştir.

EÇS'nin ikinci alt bölgesini, KKD yönelimli Bakırçay çöküntüsü ile KKB yönelimli Simav çöküntüsü oluşturur. Bu çöküntüler, kenarları doğrultu atım bileşenli normal faylar olan büyük çöküntü alanlarını temsil ederler. Çandarlı Körfezi ile Soma arasında uzanan Bakırçay çöküntüsü, 10-20 km genişliğe ve 80 km uzunluğa sahiptir. Diğer taraftan Simav çöküntüsü, Simav çayı boyunca yaklaşık 100 km uzanır.

Gediz çöküntüsü, Sarıgöl ile Turgutlu arasında uzanan 10-20 km genişlikte ve 140 km uzunlukta BKB-DGD doğrultulu büyük bir çöküntü alanını temsil eder. Bu çöküntüde, Pliyosen'den günümüze kadar olan zaman aralığında 1.5 km civarında bir düşey atımın meydana geldiği bildirilmektedir. Gediz çöküntüsünün hemen güneyinde Ödemiş-Bayındır-Torbalı-Tire ve Selçuk gibi yerleşim alanları içerisinden geçen 5-20 km genişlikte ve 100 km uzunlukta Küçük Menderes çöküntüsü yer alır.

Gediz-Küçük Menderes çöküntülerinin güneyinde doğrultusu doğudan batıya doğru değişen ve doğrultu atım bileşenli normal faylanmalar sunan, batıda Ege Denizi ile doğuda Sarayköy'e kadar uzanan 10-25 km genişlikte ve 200 km uzunlukta Büyük Menderes çöküntüsü yer alır. Bu bölgenin en güneyinde Güllük ile Muğla arasında uzanan BGB-DKD doğrultulu Gökova Körfezini sınırlayan faylanmalar bulunur.

EÇS içerisinde 1900-2000 yılları arasında hasar yapıcı ve yüzey kırığı meydana getirmiş M ≥ 5.5 büyüklüğünde pek çok deprem meydana gelmiştir. Bu depremler, bu çöküntüler boyunca yoğunlaşmıştır. Bölge, oldukça karışık tektonik görünüm sunması nedeniyle sürekli depremlere maruz kalmış ve gelecekte de deprem oluşturma potansiyeli yüksek olan bir bölgeyi temsil etmektedir. Geçmiş yüzyılda (1900-2000) olmuş depremlerin (M ≥ 4.0) büyük çoğunluğu, Büyük Menderes çöküntüsünün doğu ucu ile Simav çöküntüsü boyunca meydana gelmiştir.