İş Bankası kaz olur!

Uzmanlar, bilgi sahipleri, devlet bankası yönetenler, özel banka sahibi patronlar, banka batırmış eski genel müdürleriktidar partilerinin devlet bankalarını soyma, soydurma, çalma, çaldırma örneklerine yakından tanık olmuş emekli bankacılar, Ortadoğu'nun “tek adamlı yönetimlerinde parayı devletin resmi kayıtlı alanından çıkartıp siyasi güç olarak kullanma yöntemleri üzerine mukayeseli araştırmalar yapmış” finans uzmanları, hemen herkes aynı şeyi söylüyor.

İş Bankası kaz olur.

Yolunur.

Eğer İş Bankası'nın hisseleri Hazine'ye, yani devlete geçerse bu bankada da diğer devlet bankaları gibi “Ver krediyi yandaşa, gazete ve TV kanalı satın alsın… Gazeteyi ve yazarlarını iktidarın emrine versin. Ver krediyi yandaşa, yesin… Ver krediyi yandaşa, kendi zenginleşsin kredi ise batsın…” tablosu ortaya çıkar.

★★★

İş Bankası özerk.

Gücü buradan geliyor.

Patron bankası değil.

Parti bankası değil.

İktidarın bankası değil.

Holding bankası değil.

Yabancı sermayenin değil.

Atatürk'ün, kuruluşu için görevlendirdiği Mahmut Celal (Bayar) onu halkın parasıyla kurdu. Atatürk, tüccar mı, iş adamı mı, onun parası mı olur? O halkın parasıydı ve İş Bankası kurularak para halka geri döndü. 80 yıl önce Türkiye'de üretilmeyen iplik, bez, kumaş, cam, şişe, bardak, çimento, şeker, duvar boyası, ateşe dayanıklı özel fırın kiremidi ve yüzlerce ürün İş Bankası'nın açtığı kredilerle kurulan fabrikalar tarafından üretildi.

★★★

İş Bankası çalışanları halkın tamamı bilgilensin, aydınlasın diye bir bildiri yayınladılar.

İş Bankası yapısı:

Yüzde 40.12'si:

Banka Çalışanlarına ait olan Munzam Sandık Vakfı'nın.

Yüzde 31.79'u:

Halka açık hisse.

Yüzde 28.09'u:

Atatürk'e ait.

Toplamı:

Yüzde 100.

Atatürk, ölmeden önce kendine ait hissesinden elde edilen temettü (kâr payı) gelirinin Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarılmasını ve hisselerin temsilini de CHP'nin yapmasını vasiyet etmiş. Bu durumda CHP, İş Bankası'ndan 1 kuruş geliri kendine alamaz, almıyor. Sadece bankanın yönetim kurulunda ve bankanın iştirakleri olan şirketlerin yönetim kurullarına temsilci koyabiliyor.

★★★

İş Bankası'nın bugünkü piyasa değeri 25 milyar 700 milyon TL. Ülkemizde ve dünyada bu büyüklükte bir bankanın en büyük ortağı, çalışanların vakfı olan bir başka banka yok.

Çalışanlar.

Halk ortakları.

Atatürk'ün temsilcileri.

Üç ortak da birbirini kontrol edebilecek durumda. Özerk bir yapı. Eğer CHP, Atatürk'ün temsilcisi olarak bankayı parasal gücü kullanma niyetiyle istismara kalkarsa diğer iki ortak, yasaların verdiği güçle harekete geçebilirler.

★★★

İş Bankası'nda Atatürk'ün hisseleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin istediği doğrultuda Hazine'ye devredilirse İş Bankası kaz olur.

Yolunur.

Nerden mi biliyorum?

Ben basın sektöründe çalışan bir yazı emekçisiyim. Bizim sektörde üç devlet bankasının açtığı kredi ile Sabah ve Hürriyet gazeteleri patron değiştirdi ve bu iki gazete iktidarın yayın organı oldular. Devlet bankalarının bu iki gazetenin yeni patronlarına açtığı dolar üzerinden krediler geri ödendi mi, ödenmedi mi kimse bilmiyor.

Loading...