Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Gurbetçiler için çözüm var mı?

Otomatik bilgi değişimi sistemi – 5

TÜRKİYE ANLAŞMAYI ÇEKİNCE KOYMADAN İMZALADI

Otomatik bilgi değişimi, varlık barışı ile vatandaşlar için sorun olmaktan çıkartıldı. Ancak gurbetçiler için düzenleme yapılmadı. Kaçınılmaz olarak gurbetçiler için sıkıntılı bir süreç başlıyor

Otomatik bilgi değişimi, tam mükellef Türkler açısından yapılan varlık barışı düzenlemesi ile sorun olmaktan çıkartıldı. Ya gurbetçiler? Onlar için önceden uyarı yapılmadı. Paranızı memleketinizin bankalarında tutun dendi, gereğini yaptılar. Finansal Hesap Bilgilerinin Otomatik Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşması'nı hiçbir şerh ya da çekince koymadan imzaladılar. Büyük mevduat sahipleri, vergi cennetlerine para kaçıranlar, kara para aklayanlar ve uyuşturucu kaçakçıları ile aynı torbaya konuldular. Gurbetçiler için sıkıntılı bir süreç hızla yaklaşıyor.

DOLANDIRILMAYIN…

Yurtdışında yaşayan gurbetçilerin kendilerini bildirim dışında tutma vaadi ile kendilerinden ücret, T.C. kimlik numaraları ve e-devlet şifrelerini talep eden kişi ve şirketlere karşı dikkatli davranmalarını ve dolandırılmamalarını tavsiye ederim. Paylaşılmak durumunda olan hesaplara ait bilgilerin, herhangi bir müdahale ile otomatik bilgi değişimi dışında bırakılması mümkün değildir.

Yurtdışında yaşayan Türklerin 4 milyonluk bölümü Almanya'da ikamet etmektedir. Alman mali idaresi, gurbetçilere “Kendinizi ihbar edin, en fazla geriye dönük 5 yıllık ceza öder, az vergi ile kurtulursunuz aksi halde, 10 yıl geriye dönük hesaplarınızı incelerim” diyor.

TÜRKİYE'DE ELDE EDİLEN GELİRLER  YURTDIŞINDA BİLDİRİLMELİDİR

Yurtdışına çalışmak amacıyla giden çalışma ve oturma izni alan hatta vatandaşlık alan milyonlarca Türk vatandaşı bulundukları ülkeler için tam mükellef sayılıyorlar, yani o ülkede elde ettikleri gelirlerin dışında Türkiye'de elde ettikleri vergiye tabi gelirleri de o ülkede verilecek olan vergi beyannamelerine dahil edip toplam matrah üzerinden vergi ödemek zorundalar. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları çerçevesinde Türkiye'de ödedikleri vergiyi o ülkede verecekleri beyannamede çıkan vergiden mahsup imkanları olduğu için, çifte vergilendirme olmayacak, sadece tarifelerde oran farklılığı nedeniyle ilave vergi çıkabilecektir.

GELİRİ OLMADIĞINI BEYAN EDİP, SOSYAL YARDIM ALANLAR…

Adresleri yurtdışı olup, Türkiye'deki finansal kuruluşlarda hesabı olan vatandaşlarımız için vergisel problemlerin dışında çok daha ciddi bir problem olduğu anlaşılmaktadır. Bazı vatandaşlarımızın bulundukları ülke yetkili makamlarına hiçbir gelirlerinin olmadığını beyan edip, o ülkede sosyal yardımlardan faydalandıkları bilinmektedir. Finansal bilgilerin otomatik paylaşımı ile birlikte o ülkeler kendilerine hiçbir geliri olmadığını beyan eden binlerce insanın sosyal yardım aldığını tespit edeceklerdir. Bu durumda, hak edilmeden alınan bu sosyal yardımların cezaları ile birlikte geri alınması ve hatta hapis cezaları söz konusu olacaktır.

ÇÖZÜM: EYLÜL 2022

Yurtdışında yaşayan ve özellikle beş ülkede yoğunlaşan 6 milyon Türk vatandaşını çok yakından ilgilendiren finansal bilgilerin otomatik değişimi anlaşmasını onaylarken; bildirim ve bilgilendirme yapmayan, yaşanılan ülkelerde vergilendirme dışında bırakılan parasal sınırlar dikkate alınarak parasal sınırlar koydurmayanların yapması gereken işlem bellidir.

Türkiye'nin teknik altyapısının milyonlarca hesap bildirileceği için hazır olamayacağı ve aktivasyon işlemleri nedeniyle, finansal hesap bilgilerinin paylaşımını 2021 yılı bilgilerinin Eylül 2022 tarihinden itibaren paylaşmak. Bu durumda, hesapların bu yılın sonuna kadar kapatılması çözüm olabilir. Ama erken bir tarihte bu bilgiler paylaşılmaya başlanırsa, hesabın kapatılmasının hiçbir faydası olmayacaktır. Hesapların başkasına aktarılması ya da boşaltılması da çözüm değildir.

İkamet değişikliği başlangıçta çözüm gibi görülüyor, çünkü bildirimler ikamete göre yapılıyor. Yurtdışındaki ikameti sildirmenin ileride başka sorunlar yaratabileceği, sorunun daha da büyümesine neden olabileceğini de unutmamak gerekmektedir.

Bilgilendirme yapılmalı, uyarılmalıydı

Milyonlarca insanı ilgilendiren finansal bilgilerin otomatik değişimi uygulaması hakkında siz değerli okurlarımı bilgilendirmeye çalıştım. Vergiye tabi gelirlerini yaşadıkları ülkelerde beyan etmeyen ya da yalan beyan ile hak etmediği yardımları alan insanları savunuyor durumunda olmak istemem. Herkesin bir vergi danışmanı yok, milyonlarca insanı ilgilendiren bir uluslararası anlaşma imzalıyorsanız; bu anlaşmanın sonuçları ile ilgili olarak bu anlaşmadan etkilenecek olan insanları çok yoğun bir şekilde bilgilendirmeniz, uyarmanız gerekirdi. Zamanında yapmadığınız göreviniz nedeniyle milyonlarca insanın cezalı tarhiyatlarla ve hapis dahil diğer hukuki problemlerle uğraşmaması için; ilk bilgi paylaşımını 2021 yılı ile ilgili olmak üzere Eylül 2022'de yaparsanız hatalarınızın önemli bir bölümünü telafi etmiş olursunuz.

Loading...