Nedim Türkmen
Nedim Türkmen

Suç ekonomisi büyüyor

Yazılı ve görsel basında, terörün finansmanı ve suç gelirlerinin aklanmasına ilişkin haberlerde, haberin sonunda hep MASAK uzmanlarının inceleme ve araştırma raporlarına göre hareket edileceği ifadeleri yer almaktadır. En stratejik ve önemli konularda atıf yapılan MASAK'ın tam olarak ne iş yaptığı ve işlevi kamuoyu tarafından çok bilinen bir konu değildir.

Ülkemizin mali istihbarat birimi olan MASAK, bugün sizlere, kurulun açıkladığı 2019 yılı faaliyet raporunda yer alan Adli/Kolluk Araştırma Talepleri ve İhbarların Öncül Suçlara Göre Dağılımı tablosu yardımı ile hangi suçlara ilişkin bildirimlerin arttığına ve artış nedenlerine ilişkin tespitlerimi paylaşacağım.

MASAK'IN ANA İŞİ: FETÖ/PDY…

Aşağıdaki tabloda net bir şekilde görüldüğü üzere; 2019 yılında terör veya terörizmin finansmanı ile ilgili yapılan bildirimlerin yüzde 91.6'sı FETÖ/PDY örgütü ile ilgilidir.

Terör veya terörizmin finansmanı eylemleri ile ilgili olarak kurula 2019 yılında gönderilen 20.858 adet adli talep veya ihbarların yaklaşık olarak yüzde 98'inin FETÖ/PDY terör örgütü ile ilgili olarak gönderildiği de 2019 yılı faaliyet raporundan anlaşılmaktadır.

Aklama suçları neden artıyor?

MASAK 2019 yılı faaliyet raporuna göre, 2019 yılı ihbar ve araştırma talepleri sayısında bir önceki yıla nazaran azalma görülmekle birlikte aklama suçu ve buna dayanak teşkil eden öncül suçlara ilişkin bildirim sayılarında yaklaşık  yüzde 80 oranında bir artış söz konusudur.

5237 sayılı TCK'nın 282. maddesindeki suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçu kapsamında yapılan analiz ve değerlendirmeler sonucunda daha ayrıntılı inceleme yapılması gerektiği belirtilen dosyalar ile başkanlıkça özelliği sebebiyle doğrudan incelemeye gönderilmesi kararlaştırılan dosyalar, işin gerektirdiği uzmanlık ihtiyaçları da dikkate alınarak, 5549 sayılı Kanun'un 2'nci maddesinde belirtilen denetim elemanlarına incelenmek üzere sevk ediliyor. 2019 yılı sonu itibari ile aklama suçları ile ilgili sonuçlandırılan dosya adedi 70 olup, dosyalar kapsamında adı geçen kişi sayısı 3.112, sonuçlandırılmayı bekleyen dosya sayısı da 144'dür.

Ekonomik suçlar, en geniş anlamıyla kişilerin ya da suç örgütlerinin haksız ekonomik çıkar elde etmek amacıyla; kanunun suç saydığı yöntemlerle gerçekleştirmiş oldukları suç faaliyetlerdir. Bu suçlardan dolayı uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin daha önceki dönemlerle kıyaslanamayacak derecede artması ve teknolojinin sağladığı imkanlar nedeniyle ülke sınırlarını aşan tekniklerin kullanılması, ülkeleri daha yoğun bir şekilde işbirliği yapmaya yöneltmiştir. En fazla işbirliği gereken suçların başında, suçluların yeni işleyecekleri suçlara sermaye oluşturmasını sağlayan mali suçlar gelmektedir. Ekonomik suçlar, küreselleşme ve gelişen teknoloji ile birlikte mücadelesi her geçen gün önem kazanan suç türlerindendir.

Bu suçlar, ülkemizde de ekonomik, siyasi, sosyal ve ahlaki yapıyı olumsuz yönde etkilemekte. Ekonomik suçlar kayıt dışı ekonomiyi arttırarak devletin vergi kaybına neden olmakla; özellikle ticari ve sınaî yaşamımızı yakından ilgilendiren “ekonomik güvenliğimizi” tehdit etmektedir. Karşılıklı güven esasına dayalı olarak gerçekleşen piyasa faaliyetlerinin bozulmasına yol açarak toplumda var olan huzur ve güven ortamını bozma potansiyeli de gözden uzak tutulmadan, süratli ve etkin mücadele şarttır.

Loading...