Alfabede harf kalmadı ihale yasası yine değişiyor

İktidar, kamuoyundan gelen tepkilere rağmen bugüne kadar 191 kez değişiklik yaptığı Kamu İhale Kanunu’nu bu sefer sil baştan değiştirmeye karar verdi. İhale yasasındaki özellikle istisnalar maddesine sık sık yeni fıkralar eklenmiş ve alfabedeki harfler sıralamaya yetmeyince z’den sonra aa fıkrası konulmuştu.

Alfabede harf kalmadı ihale yasası yine değişiyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile AKP'nin hukukçu milletvekillerinin üzerinde çalıştığı taslakla kamu ihalelerinde mücbir sebep ve özel nitelikteki bazı mal ve hizmet alımları hariç, doğrudan temin yöntemine son verilecek. Kanundaki istisnalar da azaltılacak. Ancak istisnaların tepki çekmemesi için kanuna değil, ilgili kurumların kanununa yazılacak. Böylece kanundan yeni kurumlar istisna edildikçe harf sıkıntısı yaşanmayacak. Edinilen bilgilere göre, kanunda yapılacak değişiklikle kamu ihalelerine katılacak firmaların liyakat ve yetkinlik kriterleri belirlenecek.

İhaleler Sayıştay raporlarına girdi

AKP'nin iktidara geldiği 2002 Kasım ayından bu yana 191 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu'ndaki ‘mücbir sebep' maddesi suiistimaller için adeta kılıfa dönüşmüştü. Bu ihalelerin büyük bölümü Sayıştay raporlarına da yansıdı. Sayıştay, yüzlerce kurumda yapılan milyarlarca liralık ihalenin doğal afet, aciliyet, toplum güvenliği, toplum sağlığı gibi gerekçeye dayanmadığı halde ihale kanunu dışına çıkarıldığı tespitlerini yaptı.

Sayıştay: 19.7 milyarlık ihale özel davetle yasaya aykırı verildi İlginizi Çekebilir Sayıştay: 19.7 milyarlık ihale özel davetle yasaya aykırı verildi AKP'li Kayyum, bakanlığı Kamu İhale Kurumu'na şikayet etmiş İlginizi Çekebilir AKP'li Kayyum, bakanlığı Kamu İhale Kurumu'na şikayet etmiş Kanal İstanbul için düzenlenen 'maskeli ihale' sonuçlandı İlginizi Çekebilir Kanal İstanbul için düzenlenen 'maskeli ihale' sonuçlandı