İşçi alacakları için Ücret Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelerde yeni şart

Ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerin, Ücret Garanti Fonu'nda yaralanabilmesi için öngörülen "son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması" şartı, "son bir yıl içinde aynı işyerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması" şeklinde değiştirildi.

İşçi alacakları için Ücret Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelerde yeni şart

Konkordato ilan edilen işyerlerinde işverenlerin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde işçi alacakları için Ücret Garanti Fonu’ndan yapılacak ödemelere ilişkin yönetmelikte düzenlemeler yapıldı.

Türkiye İş Kurumu’nun Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmeliğine göre, ödeme güçlüğüne düşen işverenlerin işyerlerinde çalışan işçilerin, Ücret Garanti Fonu’nda yaralanabilmesi için öngörülen “son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması” şartı, “son bir yıl içinde aynı işyerinde işsizlik sigortası kanunu kapsamında en az bir gün süreyle çalışmış olması” şeklinde değiştirildi.

Ancak, ödeme güçlüğünün belirlendiği davalar ile ücret alacağının tespit edildiği davalarda, davanın açıldığı tarih ile karar tarihi arasında geçen süreler son bir yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacak.

İŞÇİ ALACAK BELGESİ YERİNE GEÇECEK

Yeni düzenlemeye göre, aynı işverenle olan iş ilişkilerinde aciz vesikası hükmündeki haciz tutanağına dayanılarak Ücret Garanti Fonu’ndan bir kez yararlanılabilecek.

Türkiye İş Kurumu tarafından formatı belirlenen İşçi Alacak Belgesi’nde, işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin ve net ücretin bildirilmesi esas olacak.

Ücret alacağının tespitinde işverene ulaşılamaması halinde, ücret alacağını dönem ve miktar itibarıyla belirten kesinleşmiş mahkeme kararı veya icra müdürlüğünce düzenlenmiş ödeme emri, başvuru sahiplerince Türkiye İş Kurumu’na ibraz edildiği takdirde İşçi Alacak Belgesi yerine geçecek.

FAZLA ÖDEMELER FAİZİ İLE ALINACAK

Ödeme güçlüğüne esas karar veya belgenin kesinleşmiş mahkeme kararı ile feshi ya da iptali halinde yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte işverenden tahsil edilecek. İşçi veya işverenin kasıt veya kusurundan kaynaklandığı belirlenen fazla veya yersiz ödemeler ise yasal faizi ile birlikte ilgililerden tahsil edilecek.

Konkordato talebinin iflas kararıyla sonuçlandığı durumlarda iflas kararının verildiği tarih, ödeme güçlüğü tarihi olarak esas alınacak ve aynı kişiye konkordato kesin mühlet kararı ile iflas kararına istinaden toplamda en fazla 90 günlük ödeme yapılacak. Konkordato projesinin mahkemece tasdik edilmesi halinde Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme yapılmayacak.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, bugün itibarıyla Türkiye İş Kurumu’nun il ve ilçelerde kurulu birimlerine yapılan başvurularda, işveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda mahkemece verilen geçici mühlet kararı da ödemelerde esas alınacak. (REUTERS)

Piyasalarda Fed ve TCMB fırtınası: Dolar, borsa ve altın ne olacak? İlginizi Çekebilir Piyasalarda Fed ve TCMB fırtınası: Dolar, borsa ve altın ne olacak? Halkın parasını yiyip sağlığıyla oynuyorlar İlginizi Çekebilir Halkın parasını yiyip sağlığıyla oynuyorlar