Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay’a bir başvuru daha

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Prof. Dr. Naci İnci’yi rektör olarak atayan Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay’a başvurdu. Akademisyenler, daha önce de Melih Bulu'nun atamasının iptali için Danıştay'a başvurmuştu.

Boğaziçili akademisyenlerden Danıştay’a bir başvuru daha

Boğaziçi Üniversitesi'nden yüzü aşkın akademisyen, Prof. Dr. Naci İnci'yi rektör olarak atayan 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Danıştay'a başvurdu.

Akademisyenler tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Prof. Dr. Melih Bulu'nun görevden alınmasından sonra YÖK tarafından verilen rektör adaylık ilanına, aday olarak başvuracaklarını bildiren Prof. Dr. Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile 17 Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesini % 82'lik bir katılımla güven açısından değerlendirdik.

* Yapılan güvensizlik oylamasında Prof. Dr. Naci İnci ve Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu sırasıyla % 95 ve % 93 “güvensizlik” oyu aldılar. Diğer 17 adaya ise güvendiğimiz ortaya çıktı. Görevlerini kötüye kullanma suçunu işlediğini düşündüğümüz bu iki kişiye bu kadar çok güvensizlik duymamızdan daha doğal ne olabilir?

* Ciddi zaman kısıtı altında gerçekleştirdiğimiz bu çözüme yönelik çabamız değerlendirilmedi, güvenimizi belirttiğimiz 17 akademisyen YÖK tarafından görüşmeye bile çağrılmadı, üstüne üstlük % 95 güvensizlik oyu olan Prof. Dr. Naci İnci bir cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle yeni rektör olarak atandı.

* Sonuç olarak bu ikinci başvuruyla, anayasaya aykırı olan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle rektör atanması yöntemini kabul etmediğimizi, ülkemizin gelişmesi yolunda olmazsa olmaz olduğunu düşündüğümüz özgür, özerk ve demokratik üniversite için temel olan üniversite rektörünün üniversite bileşenlerinin görüşleri doğrultusunda belirlenmesi gerektiğini savunmaktan vazgeçmediğimizi bir kez daha belirtiriz.

MELİH BULU İÇİN DE BAŞVURULMUŞTU

Akademisyenler, halen Danıştay 8. Daire'de devam eden benzeri bir başvuruyu 2 Mart 2021 tarihinde bir önceki rektör Prof. Dr. Melih Bulu'nun ataması için de yapmıştı.

REKTÖR PROTESTOSU DEVAM EDİYOR

Öte yandan Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, rektör protestosu nöbetlerinin 195'incisini gerçekleştirdi. Akademisyenler bir kez daha rektörlük binasına sırtlarını döndü.

YAPILAN TÜM BAŞVURULAR

Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasıyla başlayan süreçte akademisyenlerin şu ana kadar yaptığı başvurular şu şekilde:

*Prof. Dr. Melih Bulu'yu rektör olarak atayan 2 Ocak 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için 23 Şubat 2021 ve 2 Mart 2021 tarihlerinde Danıştay 8. Daire Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

*6 Şubat 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı Kararı ile iki yeni fakülte kuruldu. Kararın iptali için 2 Mart 2021 ve 25 Mart 2021 tarihlerinde Danıştay 8. Daire Başkanlığı'na başvuru yapıldı.

*Kurulduğu ilan edilen Hukuk Fakültesi'ne YÖK tarafından yapılan dekan atamasının iptali için 29 Mart 2021 tarihinde Ankara 7. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

*Cumhurbaşkanı Kararı ile kurulan İletişim Fakültesi'ne vekaleten rektörün kendisi atandı. Atama kararının iptali için 21 Mayıs 2021'de Ankara 4. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

*Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde kadrosunun olduğu öğrenilen Dr. Muzaffer Eroğlu'nun yeni kurulan Hukuk Fakültesi'nde 2547 Sayılı Kanun'un 40/b maddesine göre geçici olarak görevlendirildiği, kendisinin 21 Nisan 2021 tarih ve 2021/02 sayılı Senato toplantısına Hukuk Fakültesi Senato Temsilcisi olarak katılmaya teşebbüs etmesi üzerine ortaya çıktı. Atamanın iptali için 21 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

*Boğaziçi Üniversitesi Senatosu'na, yeni kurulan Hukuk Fakültesi tarafından, fakülte kurulu ve yönetim kurulu oluşturulmadan, YÖK kararı ile geçici olarak  görevlendirilen Dr. Muzaffer Eroğlu senatör olarak atandı. Görevlendirmenin iptali için 21 Mayıs 2021 tarihinde İstanbul 12. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

*23 Haziran 2021 tarihli senato toplantısında üniversitenin yeni yönetimi senatoda yeterli oy çokluğuna ulaşmak için mükerrer oy kullandı. Mükerrer oy kullanılarak alınan kararların iptali için 14 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul 9. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

*Hukuk Fakültesi'ne, 16 Temmuz 2021 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan ilanla öğretim üyesi ve arştırma görevlisi alımı işlemi, ilan kararının alınış biçimi, ilanda belirtilen kadro ihtiyaçlarının belirlenmesi ve atamaya ilişkin mevzuat hükümlerine uygunluğu bakımından açık hukuka aykırılıklar taşıdığı öne sürülerek itiraz edildi. İlanın iptali ve işlemin durdurulması için 3 Ağustos 2021 tarihinde İstanbul 8. İdare Mahkemesi'ne başvuru yapıldı.

*15 Temmuz 2021 tarihinde görevden alınan Prof. Dr. Melih Bulu, yardımcıları 16 Ağustos 2021'de atanan yeni rektör Prof. Dr. Naci İnci, Prof. Dr. Fazıl Önder Sönmez, Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ve YÖK başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın gerçekleştirdikleri işlemlerle TCK'nin 257'inci maddesini birden fazla ihlal ettiği, görevlerini kötüye kullanma suçunu işlediği öne sürülerek, cezalandırılmaları için 16 Temmuz 2021 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yapıldı.

*Üniversitenin yeni yönetimince alınan ve hukuksuz olduğu değerlendirilen kararların yürütmelerinin durdurulmalarını talep etmek amacıyla Nedim Malkoç‘un başka bir üniversiteden geçici görevlendirmeyle vekaleten Genel Sekreter olarak atanmasına karşı İstanbul 12. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı.

*Üniversite Yönetim Kurulunun akademik yükseltme işlemine karşı Rektörlüğe İstanbul 11. İdari Mahkemesi'nde dava açıldı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...