İBB’den Validebağ Raporu: Koru için koordinasyon kurulu oluşturulsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gündemdeki Validebağ Korusu için yol haritası oluşturdu. Birden fazla kamu kurumunun yetkili olduğu koruda bir koordinasyon kurulu oluşturulmasını öneren İBB, anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi, insan baskısını arttıran patika ve yolların azaltılması, koruda sürdürülebilir malzemelerin kullanılması gerektiğine dikkat çekti.

İBB’den Validebağ Raporu: Koru için koordinasyon kurulu oluşturulsun

İBB, Validebağ Korusu'na ilişkin Koruma Politika Belgesi yayımladı. Yol haritası içeren belge; 35,4 hektarlık büyüklüğü ile Anadolu Yakası'nın en geniş yeşil alanlarından biri olan 1. derece doğal sit alanı  Validebağ Korusu için İBB İstanbul Planlama Ajansı (İPA)tarafından gerçekleştirilen “Validebağ Korusu'nun Geleceği Çalıştayı” kapsamında hazırlandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz aylarda Validebağ Korusu'nu ziyaret etmiş İPA koordinasyonunda ilgili tüm paydaşlarla bir araya gelinerek konunun ele alınacağını duyurmuştu. .

“KOORDİNASYON KURULU OLUŞTURSUN”

İBB bu çalışmanın sonunda;  koru ile ilgili yetki ve sorumluluk sahibi farklı kamu kurumları arasındaki yetki karmaşasını önlemek, sivil toplum örgütlerinin, meslek odalarının, akademisyenlerin katılımını sağlamak amacıyla tüm paydaşların söz sahibi olacağı bir koordinasyon kurulu oluşturulmasını önerdi. Koruda şu an Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Üsküdar Belediyesi, İBB, İtfaiye, İSKİ yetkili durumda.

“PATİKA VE YOLLAR AZALTILMALI”

Çalışmada; anıt ağaç özelliği taşıyan ağaçların tescillenmesi, kirliliğe karşı yağmur suyu hattında periyodik kontrol, sokak hayvanlarının bakımı, patika ve yolların azaltılması, koru aydınlatma master planının yapılması ve koruda sürdürülebilir malzemelerin kullanılması, korunun önündeki otopark alanının kaldırılması gibi öneriler yer aldı. Yangın risklerinin tespit edilmesi ve eylem planı oluşturulması da istendi.

“DÜĞÜNLER, DİZİ ÇEKİMLERİ KORUYU ZORLUYOR”

İBB, Validebağ Korusu için özgün bir bütünleşik koruma politikası önerdi. Ekolojik ve kültürel değerlerin birbirinden ayrı değerlendirilmesinin Validebağ Korusu'nun temel sorunlarının başında geldiğine dikkat çekildi. Bütünleşik bakış açısının daha önceki planlara yansımaması nedeniyle koruda yapılaşma öngören planlar söz konusu olduğu hatırlatılarak “Koruda gerçekleştirilen düğün, dizi ve film çekimleri vb. etkinlikler taşıma kapasitesinin üzerinde bir çekime ve otopark gibi doğal çevreyi işgal edecek mekansal müdahale ihtiyaçlarına neden olmaktadır. Korudaki insan kullanımlarının kontrolsüz olması göç döneminde kuşların bir süre konakladığı alanların insan etkisine açık olması gibi ekosistem döngüsüne göre riskler oluşturmaktadır. Kontrolsüz insan kullanımıyla yol düzenleme ihtiyaçları ve patikaların genişlemesi habitat parçalanmasına neden olmaktadır” denildi.

“ANIT AĞAÇLAR TESCİLSİZ, GÖREV DAĞILIMI YOK”

Korunun karşı karşıya kaldığı sorunlar şöyle özetlendi:

“Koru yönetim planı yok, kültürel peyzaj analizinin yapılmamış ve plansız.  Kamuoyunun ve sivil toplumun bilgi ve katılım talebi, korunun yönetimi ve karar almada istenilen karşılığı bulmuyor. Çok sayıda yetki ve sorumluluk sahibi kurum ve kuruluşun bulunması ve koordinasyon eksikliği var. Korunun bakım, temizlik, onarım, güvenlik faaliyetleri ile hayvanların sağlığına ilişkin uygulamalar da dahil olmak üzere koruda yapılması gereken destekleyici faaliyetlerin yapımına ilişkin görev dağılımı tanımsız. Yoğun insan kullanımı ekosistem dengesi, biyolojik çeşitlilik ve topografyayı olumsuz etkiliyor. Anıt ağaç özelliği taşıyan korumaya değer ağaçlar tescilsiz durumda. Otsu bitkilerin, doğal hayatı olumsuz etkileyecek biçimde biçilmesi, dere kapasitesinin yetersizliği, derenin kirlenmesi, sokak hayvanlarının yaban hayatı üzerindeki olumsuz etkisi diğer sorunlar arasında. Bilimsel yöntemlerle yapılmayan ağaçlandırma çalışmaları korunun doğal dengesini bozuyor. Koruda, ekolojik olmayan asfalt, geçirimsiz malzeme gibi yapı malzemelerinin kullanılması da sorun yaratıyor. Koru ekosistemine uygun olmayan çim dikme ve benzeri peyzaj müdahaleleri var. Ticari kullanımlar koru ve yapılar üzerinde baskı oluştururken,  kültür varlıklarının kullanımına yönelik periyodik denetimler de yapılmıyor.”

Validebağ'a şafak baskını: Belediye moloz ve kum döktü İlginizi Çekebilir Validebağ'a şafak baskını: Belediye moloz ve kum döktü