Kayyumdan işçilere tehdit: Borcunuzu ödeyin yoksa işten çıkartılırsınız

Kayyumla yönetilen Batman Belediyesi tarafından bünyesinde çalışan ve şahsi borçlarından dolayı icralık olan 150 işçiye, ‘borçlarınızı ödeyin yoksa işten çıkartırız’ uyarı yazısı gönderildi. Belediye Başkan Yardımcısı vekili Ali Osman Bilgili tarafından işçilere gönderilen yazıda, ortalama her personelin en az 5–6 icrasının bulunduğu ve maaşlara sık sık haciz geldiği belirtilerek, işçilerin haciz tebligatlarının belediye muhasebe servisine gelmesinden dolayı zaman kaybına neden olduğu ve iş yeri organizasyonunu olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Kayyumdan işçilere tehdit: Borcunuzu ödeyin yoksa işten çıkartılırsınız

Kayyum tarafından yönetilen Batman Belediye başkan yardımcısı Ali Osman Bilgili adına borçlarından dolayı icralık olan belediye personellerine gönderilen uyarı tebligatlarında “borçlarınızı kapatmamanız halinde iş akdiniz sona erecektir” uyarısı gönderildi.

“ORTALAMA HER PERSONELİN 5-6 İCRASI BULUNUYOR”

Batman Belediyesi tarafından 150 personele gönderilen uyarı mektubunda şunları kaydedildi;

* Belediyemiz Personel A.Ş bünyesinde çalışan 1676 personelden yaklaşık 150'sinin icralık olması, ortalama her personelin en az 5–6 icrasının bulunması, işçinin ücretine sık sık haciz gelmesi, muhasebe servisimizde önemli zaman kaybına neden olmakta, çalışma süreci veya işyeri organizasyonunu olumsuz yönde etkilemektedir.

* İşverenin büyük bir şirket olarak bu işlemler için personel istihdam etme zorunluluğu yoktur. Hakkında icra takibi ve borcu çok olan personelin çıkarılması, işyerinde olumsuzluklara yol açma olgusuna göre eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmez.

* Çalışma huzuru ve verimliliğin sağlanması açısından ücreti üzerindeki hacizlerin kaldırılması, tüm personellere tebliğ edilmesi, hukuki dayanağının Yargıtay'ın emsal kararı olup, ücretindeki icraların kaldırılmaması uyarısından sonra iş sözleşmelerinin feshi yönetimin inisiyatifinde olup alınacak kararın değerlendirilip tekrardan birimlere yazı gönderilerek paylaşılacağı hususunda bilgilerinize rica ederim.”

“İŞTEN ÇIKARMA DEĞİL, UYARI YAPILDI”

Batman Belediyesi tarafından borcunu ödemeyen işçilerin işten çıkartılacağına dair yapılan duyuru açıklamasının ardından yazılı açıklama yapıldı. Belediye bu açıklamasında ise ‘doğrudan kendilerini işten çıkarma yazısı değildir. Uyarı niteliğinde bir tebliğdir’ diyerek kendini savundu.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

* Belediyemiz Personel A.Ş bünyesinde çalışan 150 işçinin birden çok maaş haczinin olması sebebiyle kendilerine tebliğ ettiğimiz yazı, doğrudan kendilerini işten çıkarma yazısı değildir. Uyarı niteliğinde bir tebliğdir.

* Batman Belediyesi, şehri temsil eder ve bu şehri yönetirken, halkın ve tüm kurumların ihtiyaçlarını dikkate alarak topluma güven ve huzur veren bir yönetim sağlama gayretindedir. Belediyemizin bu çabası pek tabi Belediye Başkanı'ndan en alt kademedeki memura, işçiye kadar özenle yürütülmelidir.

* Söz konusu işçilerin 3'er, 5'er, 7'şer ve hatta kiminin kabul edilemeyecek sayıda maaş haczi olması, kendilerinden yerel yönetim çalışmaları için beklenen sorumluluklarının olumsuz etkilenmesi demektir. Biriken bu hacizlerin ciddi sorun ve itibar kaybı oluşturması üzerine konudan Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili haberdar olmuştur.

* İşçilerin sırf ücretlerine haciz konulması değil, bu fazla sayıdaki hacizler nedeni ile iş yerinin, işçinin, işçiyle birlikte çalışan mesai arkadaşlarının ve yerel yönetim hizmeti alacak Batmanlıların olumsuz olarak etkilenmesi söz konusudur.

* Bunun önüne geçmek için iyiniyetle hatırlatmada bulunarak, borçlarını en kısa sürede ödemek suretiyle Belediyemiz çalışanlarının iş verimlerini arttırmalarını istiyoruz. Tek gayretimiz, bu çalışanlarımızın kendilerine yakışan şekilde bir hizmet anlayışı ile şehrimize hizmet etmeleridir.